Топ 20 автора Топ 20 заглавия Топ 20 книги по рейтинг Най-нови книги
 
 
АвторЗаглавиеДата
Русева, ВасилкаРъководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия12-09-2017Виж още...
Стойкова, ДобринкаНаръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели11-08-2017Виж още...
Стойкова, ДобринкаНаръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор11-08-2017Виж още...
Василева, РумелинаУправление и развитие на човешките ресурси в културните институции11-08-2017Виж още...
Василева, РумелинаУправление на електронните ресурси в библиотеките11-08-2017Виж още...
Михайлова-Големинова, СавинаФинансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове11-08-2017Виж още...
Национален консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт11-08-2017Виж още...
Веков, ТониДобри практики за оценка на здравните технологии11-08-2017Виж още...
Кратък наръчник за провеждане на обучение по клинична електроенцефалография11-08-2017Виж още...
Велчева, Ирена БояноваЛатински език27-07-2017Виж още...
Ганев, Ганчо Г.Нервни и психични болести27-07-2017Виж още...
Кишш, ФеренцАнатомический атлас человеческого тела08-07-2017Виж още...
Кишш, ФеренцАнатомический атлас человеческого тела08-07-2017Виж още...
Innere Medizin03-07-2017Виж още...
Innere Medizin03-07-2017Виж още...
Department of Medicine, Washington University School of MedicineManual of medical therapeutics, 198303-07-2017Виж още...
Gottfried, Sandra S.Fundamentals in laboratory microbiology03-07-2017Виж още...
Генов, Пенчо ПетровСъвременни аспекти в комплексното лечение на преждевременната еякулация03-07-2017Виж още...
Генов, Пенчо ПетровСъвременни аспекти в комплексното лечение на преждевременната еякулация03-07-2017Виж още...
Крачунов, Илия ИлиевЕкзацербации при болни с хронична обструктивна белодробна болест - характеристика, протичане и прогноза03-07-2017Виж още...
Cotterill, RodneyBiophysics03-07-2017Виж още...
Елкина, Станимира МилчеваПроучване върху инфекциите на пикочните пътища и гениталиите при диабет тип 1 в детско-юношеска възраст03-07-2017Виж още...
Крачунов,Илия ИлиевЕкзацербации при болни с хронична обструктивна белодробна болест - характеристика, протичане и прогноза03-07-2017Виж още...
Елкина, Станимира МилчеваПроучване върху инфекциите на пикочните пътища и гениталиите при диабет тип 1 в детско-юношеска възраст03-07-2017Виж още...
Петров, Владин ИвановПриложение на продължителната спинална анестезия с катетър при реваскуларизация на долните крайници03-07-2017Виж още...
Кръстева, МаяТестове по неонатология03-07-2017Виж още...
Костадинов, РостиславТестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации03-07-2017Виж още...
Богданов, Славейко ХристовОсновни принципи за провеждането на анестезия при урологично болни03-07-2017Виж още...
Петров, Владин ИвановПриложение на продължителната спинална анестезия с катетър при реваскуларизация на долните крайници03-07-2017Виж още...
Богданов, Славейко ХристовОсновни принципи за провеждането на анестезия при урологично болни03-07-2017Виж още...
Arora, SakshiENT03-07-2017Виж още...
Пендичева-Духленска, Диана ИлиеваФармакогенетично проучване при амбулаторни пациенти с рекурентно депресивно разстройство, лекувани със селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин03-07-2017Виж още...
Пендичева-Духленска, Диана ИлиеваФармакогенетично проучване при амбулаторни пациенти с рекурентно депресивно разстройство, лекувани със селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин03-07-2017Виж още...
Arora, ArvindSelf-assessment and review of pathology03-07-2017Виж още...
Bickley, Lynn S.Bates' guide to physical examination and history taking03-07-2017Виж още...
Seeley, Rod R.Anatomy and physiology03-07-2017Виж още...
Ковачев, Манчо ВихровМикрохирургия на периферните нерви03-07-2017Виж още...
Ковачев, Манчо ВихровМикрохирургия на периферните нерви03-07-2017Виж още...
Diagnostic pathology of ovarian tumors15-06-2017Виж още...
Nutrition08-06-2017Виж още...
Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Бременност и гонадотоксична терапия - препоръки за поведение в зависимост от диагнозата17-05-2017Виж още...
Porth, Carol MattsonEssentials of pathophysiology17-05-2017Виж още...
Wade Jr., Leroy G.Organic chemistry04-05-2017Виж още...
Joule, John ArthurHeterocyclic chemistry04-05-2017Виж още...
Joule, John ArthurHeterocyclic chemistry at a glance04-05-2017Виж още...
Clayden, JonathanOrganic chemistry04-05-2017Виж още...
McMurry, JohnOrganic chemistry04-05-2017Виж още...
Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение28-04-2017Виж още...
Комитова, Радка ТодороваКръвнопреносни вирусни инфекции сред медицинския персонал28-04-2017Виж още...
Kozhuharova, LyubovEnglish for the medical community28-04-2017Виж още...
AJCC cancer staging manual28-04-2017Виж още...