Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Автори, МУ-Плевен:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: (((("Всички"=Александрова, Силвия Стоянова$) или "Всички"=Александрова, Силвия$) или "Всички"=Aleksandrova, Silviya$) или "Всички"=Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова$) или "Всички"=Aleksandrova-Yankulovska, Silviya$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 14
Книга

Подзаглавни данни: Basic course
Авторска отговорност: Silviya Aleksandrova
Издателство: PC Medical University-Pleven;
Година на издаване: 2008
ISBN: 978-954-756-081-9
Страници: 178
Сигнатура: Р11/1/п3.я73/A32
Форматна сигнатура: 10740
ID: MUPL10001964
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 8
Книга
Авторска отговорност: Ed. Silviya Aleksandrova-Yankulovska, Henk ten Have
Издателство: PC Medical University-Pleven;Pleven
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-756-154-0
Страници: 78
Сигнатура: Р11/1/п3.я73-5/Е84
Форматна сигнатура: 11341
ID: MUPL10006196
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 13
Книга

Подзаглавни данни: Basic course
Авторска отговорност: Silviya Aleksandrova-Yankulovska
Издателство: PC Medical University-Pleven;
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-756-176-2
Страници: 288
Сигнатура: Р11/1/,1.я73/А32
Форматна сигнатура: 11796
ID: MUPL10007002
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 23
Книга

Авторска отговорност: Silviya Aleksandrova- Yankulovska
Издателство: PC Medical University-Pleven;
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-756-186-1
Страници: 272
Сигнатура: Р11/1/п3.я73/A32
Форматна сигнатура: 11814
ID: MUPL10007021
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):