Библиотека на МУ-Плевен
Контакти:


Ул. “Св. Климент Охридски” 1
5800 Плевен
тел. 064 884 100
факс: 064 801 603
e-mail: library@mu-pleven.bg


  Библиотека на МУ-Плевен
Структура - сектори :


Комплектуване
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: gabrielmupl@abv.bg
Комплектува книги, списания и бази данни чрез покупка, дар, обмен и абонамент. Издава бюлетин “Нови книги”.

Обработка и каталози
Марлена Чимпилска
тел. 064 884 253
e-mail: library@mu-pleven.bg
Обработва новопостъпилата литература и я отразява в системата на каталозите на библиотеката – систематичен, азбучен и служебен. Поддържа картотеки “Наши автори” и “СЗО”, както и документацията на библиотеката

Обслужване и книжни фондове
Мая Владимирова Иванова - за връзка: 064/884-110
Мая Бешева
тел. 064 884 137
e-mail: library@mu-pleven.bg
Христина Петрова
тел. 064 884 137
Обслужват читателите в Заемна и Читални за студенти. Регистрират новите читатели, раздават литература за дома и изпълняват заявки за читалните. Дават информация на читателите по интересуващи ги теми, помагат им при използване ресурсите на библиотеката. Поддържат и контролират опазването на фондовете.

Периодика
Албена Младенова
тел. 064 884 137
e-mail: library@mu-pleven.bg
Осигурява абонамента и ежедневната регистрация на периодичните издания в библиотеката. Поддържа текущо електронната БД “Периодика” и картотеката на получаваните периодични издания. Обслужва читатели и дава информация по търсени от тях теми.

Ресурсен център
Галя Маринова
e-mail: library@mu-pleven.bg
Сканиране, размножаване и дигитализиране на библиотечни документи.

Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100