Top 20 authors Top 20 titles Top 20 books by rating
 
 
BorrowedAuthorTitle
8367 Ичев, Кирил НиколовТопографска анатомияSee more...
6526Ръководство за практически упражнения по хигиенаSee more...
6211Ръководство за практически упражнения по физиологияSee more...
6044 Angelova, ValentinaEnglish for MedicineSee more...
5123Ръководство за практически упражнения по патологична анатомияSee more...
5109Бочев, ПетьоБиомедицинска физикаSee more...
4909Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия [на човека]See more...
4670Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
4551Пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
4024АкушерствоSee more...
3666Хигиена и професионални заболяванияSee more...
3664 Василев, Васил АсеновRepetitorium anatomicumSee more...
3592Грижи за болния и сестринска техникаSee more...
3576Ръководство за практически упражнения по микробиологияSee more...
3228ГинекологияSee more...
3104Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекологияSee more...
3040МикробиологияSee more...
2977 Александрова, СилвияСоциална медицинаSee more...
2861Физиология на човекаSee more...