Top 20 authors Top 20 titles Top 20 books by rating
 
 
BorrowedAuthorTitle
7799 Ичев, Кирил НиколовТопографска анатомияSee more...
5813Ръководство за практически упражнения по хигиенаSee more...
5599Ръководство за практически упражнения по физиологияSee more...
5410 Angelova, ValentinaEnglish for MedicineSee more...
4855Ръководство за практически упражнения по патологична анатомияSee more...
4407Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия [на човека]See more...
4390Бочев, ПетьоБиомедицинска физикаSee more...
4268Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
4104Пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
3686АкушерствоSee more...
3526Хигиена и професионални заболяванияSee more...
3450 Василев, Васил АсеновRepetitorium anatomicumSee more...
3274Грижи за болния и сестринска техникаSee more...
3254Ръководство за практически упражнения по микробиологияSee more...
2992ГинекологияSee more...
2978Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекологияSee more...
2782 Ванков, Ванко НачевАнатомия на човекаSee more...
2573Физиология на човекаSee more...
2497МикробиологияSee more...