Top 20 authors Top 20 titles Top 20 books by rating
 
 
BorrowedAuthorTitle
8117 Ичев, Кирил НиколовТопографска анатомияSee more...
6163Ръководство за практически упражнения по хигиенаSee more...
5982Ръководство за практически упражнения по физиологияSee more...
5756 Angelova, ValentinaEnglish for MedicineSee more...
4991Ръководство за практически упражнения по патологична анатомияSee more...
4771Бочев, ПетьоБиомедицинска физикаSee more...
4690Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия [на човека]See more...
4465Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
4319Пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
3854АкушерствоSee more...
3610Хигиена и професионални заболяванияSee more...
3571 Василев, Васил АсеновRepetitorium anatomicumSee more...
3462Грижи за болния и сестринска техникаSee more...
3399Ръководство за практически упражнения по микробиологияSee more...
3117ГинекологияSee more...
3037Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекологияSee more...
2802 Ванков, Ванко НачевАнатомия на човекаSee more...
2764МикробиологияSee more...
2732 Александрова, СилвияСоциална медицинаSee more...