Top 20 authors Top 20 titles Top 20 books by rating
 
 
BorrowedAuthorTitle
7553 Ичев, Кирил НиколовТопографска анатомияSee more...
5539Ръководство за практически упражнения по хигиенаSee more...
5188Ръководство за практически упражнения по физиологияSee more...
5147 Angelova, ValentinaEnglish for MedicineSee more...
4751Ръководство за практически упражнения по патологична анатомияSee more...
4211Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия [на човека]See more...
4079Бочев, ПетьоБиомедицинска физикаSee more...
4063Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
3874Пропедевтика на хирургичните болестиSee more...
3547АкушерствоSee more...
3491Хигиена и професионални заболяванияSee more...
3371 Василев, Васил АсеновRepetitorium anatomicumSee more...
3131Ръководство за практически упражнения по микробиологияSee more...
3126Грижи за болния и сестринска техникаSee more...
2905Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекологияSee more...
2892ГинекологияSee more...
2765 Ванков, Ванко НачевАнатомия на човекаSee more...
2430Физиология на човекаSee more...
2251МикробиологияSee more...