Топ 20 автора Топ 20 заглавия Топ 20 книги по рейтинг Най-нови книги
 
 
АвторЗаглавиеДата
Професионално ориентиране и здраве¶ 11-03-2019Детайли
Пропедевтика на хирургичните болести¶ 11-03-2019Детайли
Приложение на лазерите в клиничната практика¶ 07-03-2019Детайли
Приложение на българското тъканно лепило в хирургията¶ 07-03-2019Детайли
Преканцерози и ранна диагностика на рака на храносмилателната система¶ 07-03-2019Детайли
Пранчев, Найден Георгиев¶ Усложнени рани след акушерски операции¶ 07-03-2019Детайли
Пранчев, Найден Георгиев¶ Следродов мастит¶ 07-03-2019Детайли
Практическо ръководство по алергология¶ 07-03-2019Детайли
Практическо ръководство по алергология¶ 07-03-2019Детайли
Практическа епидемиология¶ 07-03-2019Детайли
Попхристов, П.¶ Сухарев, В. И.¶ Климатолечение на кожни болести в българските курорти¶ 07-03-2019Детайли
Попова-Миркова, Светла¶ Заимов, Коста¶ Френски език чрез неволевата памет¶ 07-03-2019Детайли
Попов, Н.¶ Ликов, Ч.¶ Георгиев, Г.¶ Клиника на ортопедичната стоматология¶ 07-03-2019Детайли
Попов, Кирил¶ Кръстев, Димчо¶ Берчев, Кръстьо¶ Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия¶ 07-03-2019Детайли
Попкиров, Стоян¶ Посттравматичен остеит¶ 07-03-2019Детайли
Попкиров, Стоян¶ Остиопластично лечение на остеомиелита¶ 07-03-2019Детайли
Попиц, Роберт¶ Ядрено-физични методи в медицинската диагностика¶ 07-03-2019Детайли
Попиванов, Радой¶ Ботев, Ботю¶ Обща биология¶ 07-03-2019Детайли
Попиванов, Иван¶ Остър панкреатит¶ 07-03-2019Детайли
Попиванов, Иван¶ Лечение на острия панкреатит¶ 07-03-2019Детайли
Попвасилев, Иван Георгиев¶ Австралийски серум - хепатит фактор¶ 07-03-2019Детайли
Попвасилев, Иван Георгиев¶ Телепатия, ясновидство, парапсихология¶ 07-03-2019Детайли
Помаков, Петър¶ Рентген-гастроентерология¶ 06-03-2019Детайли
Полякова-Кръстева, Олга¶ Хелминти и черен дроб¶ 06-03-2019Детайли
Поибренски, Тодор¶ Теоретични проблеми на съвременната медицина¶ 06-03-2019Детайли
Поибренски, Тодор¶ Развитие на съвременната медицинска диагностика¶ 06-03-2019Детайли
Пирьова, Боряна¶ Функции на бъбрека¶ 06-03-2019Детайли
Пиперков, Тотю Иванов¶ Трофобластна болест¶ 06-03-2019Детайли
Пигментни тумори¶ 06-03-2019Детайли
Петровски, Б. В.¶ Ефуни, С. Н.¶ Основи на хипербарната оксигенация¶ 06-03-2019Детайли
Петров, Станко¶ Наков, Емил¶ Дисеминирана интраваскуларна коагулация¶ 06-03-2019Детайли
Петров, Петър Йорданов¶ Къркеселян, Адруш¶ Каменова, Маргарита М.¶ Метастатични тумори на главния мозък¶ 06-03-2019Детайли
Петров, Марин Ас.¶ Обща хирургия¶ 06-03-2019Детайли
Петров, Анастас¶ Клиника и ранна диагностика на мозъчните аневризми¶ 06-03-2019Детайли
Петкова, Л.¶ Остър хирургичен корем в напредналата и старческата възраст¶ 06-03-2019Детайли
Петков, Петко Емануилов¶ Структура и функция на ендокринния панкреас¶ 06-03-2019Детайли
Петков, Веселин Д.¶ Лекарство, организъм, фармакологичен ефект¶ 06-03-2019Детайли
Пенчева, Сийка¶ Латерализация на мозъчните функции¶ 06-03-2019Детайли
Пенчев, П.¶ Каменов, Л.¶ Трудово-лекарска експертиза в неврологията и психиатрията¶ 05-03-2019Детайли
Пенчев, Иван¶ Захарна болест¶ 05-03-2019Детайли
Пенчев, Ангел¶ Тодоров, Тодор¶ Тенис¶ 05-03-2019Детайли
Пенов, Гено¶ Учебник по ергономия¶ 05-03-2019Детайли
Пенев, Пеню¶ Одонтогенни кисти¶ 05-03-2019Детайли
Пенев, Зл.¶ Берова, Н.¶ Уртикария¶ 05-03-2019Детайли
Патрашков, Тодор¶ Рак на простатата¶ 05-03-2019Детайли
Патрашков, Тодор¶ Болести на единствения бъбрек¶ 05-03-2019Детайли
Патологична физиология на екстремните състояния¶ 05-03-2019Детайли
Патологична физиология патологична анатомия¶ 05-03-2019Детайли
Пасков, Д.¶ Петков, В.¶ Крушков, Иван Маринов¶ Фармакология¶ 05-03-2019Детайли
Парин, В. В.¶ Баевски, Р. М.¶ Въведение в медицинската кибернетика¶ 05-03-2019Детайли
Паразитологичен речник¶ 01-03-2019Детайли
Белнштейн, С. Б.¶ Болгарско-руский словарь¶ 01-03-2019Детайли
Мюллер, В. К.¶ Англо-русский словарь¶ 01-03-2019Детайли
Русско-английскии словарь¶ 01-03-2019Детайли
Фразеологический словарь русского языка¶ 01-03-2019Детайли
Стыпула, Р.¶ Ковалева, Г.¶ Польско-русский словарь¶ 01-03-2019Детайли
Немецко-русский и русско-немецкий словарь¶ 01-03-2019Детайли
Русско-английскии медицинский словарь¶ 01-03-2019Детайли
Крыштопа, В. М.¶ Краткий испанско-русский медицинский словарь¶ 28-02-2019Детайли
Немецко-русский словарь¶ 28-02-2019Детайли
Французско-русский медицинский словарь¶ 28-02-2019Детайли
Немецко-русский медицинский словарь¶ 28-02-2019Детайли
Папазова, М.¶ Лолова, И.¶ Гастро-интестинални сфинктери¶ 28-02-2019Детайли
Диференциален руско-български речник¶ 28-02-2019Детайли
Панчев, Георги¶ Радивенска, Анна¶ Гастроентерология в детската възраст¶ 28-02-2019Детайли
Панчев, Георги¶ Язвена болест и хроничен гастрит в детската възраст¶ 28-02-2019Детайли
Панчев, Георги¶ Коремни болки в детската възраст¶ 28-02-2019Детайли
Иванов, Иван Динев¶ Скрининг на предтерминно раждане¶ 27-02-2019Детайли
Иванов, Иван Динев¶ Скрининг на предтерминно раждане¶ 27-02-2019Детайли
Основни сърдечно-съдови проблеми¶ 27-02-2019Детайли
Основни проблеми на репродукцията на човека¶ 27-02-2019Детайли
Основи на функционалната биохимия¶ 27-02-2019Детайли
Основи на молекулярната патология¶ 27-02-2019Детайли
Организация и управление на физическата култура¶ 27-02-2019Детайли
Организация и управление на физическата култура¶ 27-02-2019Детайли
Организация на неврологичната помощ на населението¶ 27-02-2019Детайли
Онкогенни вируси и имунитет¶ 26-02-2019Детайли
Огнянов, Михаил¶ Орбецов, Митко¶ Серумни липопротеини и хипер-липопротеинемии¶ 26-02-2019Детайли
Овчаров, Ради¶ Генчева, Генка¶ Имунофармакология¶ 26-02-2019Детайли
Овариални тумори¶ 26-02-2019Детайли
Обща теория на медицината¶ 26-02-2019Детайли
Нинова, Парашкева Н.¶ Бойкинов, Илия Н.¶ Аускултация на сърцето и фонокардиография в детската възраст¶ 26-02-2019Детайли
Николчев, Иван¶ Радиацията¶ 26-02-2019Детайли
Николова, З.¶ Грип¶ 26-02-2019Детайли
Николов, Стефан¶ Атанасов, Е.¶ Тромбоемболична болест¶ 26-02-2019Детайли
Николов, Гаврил Христов¶ Обездвижването - враг No 1¶ 26-02-2019Детайли
Николаев, Мих.¶ Кръстев, Ник.¶ Упражнения за хандбалисти¶ 26-02-2019Детайли
Николаев, А.¶ Бърлиев, Б.¶ Клинична рентгенология¶ 26-02-2019Детайли
Нешев, Гео¶ Томова, Мария¶ Дипчев, Хр.¶ Лечители-бунтовници¶ 26-02-2019Детайли
Нечев, Христо Кирилов¶ Фьодорова, А. В.¶ Актуални проблеми на радиационната токсикология¶ 26-02-2019Детайли
Нестеров, А. П.¶ Първична глаукома¶ 26-02-2019Детайли
Ненов, Димитър¶ Бъбреци и бременност¶ 25-02-2019Детайли
Немско-български тематичен речник¶ 25-02-2019Детайли
Нейчев, Славчо Харалампиев¶ Резидентни микроорганизми, причинители на болестни процеси¶ 25-02-2019Детайли
Нейчев, Славчо Харалампиев¶ Клинична микробиология в медицинската практика¶ 25-02-2019Детайли
Нейчев, Сл.¶ Бактерии в урината¶ 25-02-2019Детайли
Недялков, Симеон Тодоров¶ Теория на екологията¶ 25-02-2019Детайли
Недялков, Симеон Тодоров¶ Теория на екологията¶ 25-02-2019Детайли
Недялков, Симеон Тодоров¶ Теория на екологията¶ 25-02-2019Детайли
Недкова-Братанова, Н.¶ Ногаллер, А. М.¶ Хранителна непоносимост и хранителна алергия¶ 25-02-2019Детайли
Начев, Начо¶ Пирьова, Боряна¶ Страшимиров, Димитър¶ Физиологична регулация на основни жизнени процеси¶ 25-02-2019Детайли
Наумов, Георги¶ Рентгенова диагностика на метастазите¶ 25-02-2019Детайли
Настев, Георги¶ Мозъчен инсулт¶ 25-02-2019Детайли
Население, здраве, здравеопазване¶ 25-02-2019Детайли
Наръчник по имунология на вътрешните болести¶ 25-02-2019Детайли
Наръчник по ергономия¶ 25-02-2019Детайли
Наръчник по биология¶ 25-02-2019Детайли
Наръчник на участъковия лекар¶ 25-02-2019Детайли
Налбански, Богдан А.¶ Диагностика и лечение на тубарното безплодие¶ 25-02-2019Детайли
Наков, Людмил¶ Биологична съпротива¶ 25-02-2019Детайли
Наков, Константин¶ Кузманов, Милчо¶ Атлетически петобой - жени¶ 25-02-2019Детайли
Наков, Емил¶ Ангелов, Ангел¶ Патоморфология на анестезиологичните и реанимационните усложнения¶ 25-02-2019Детайли
Найденова, Златка А.¶ Сърдечно-съдови изменения при респираторни заболявания у децата¶ 25-02-2019Детайли
Bear, Mark F.¶ Connors, Barry W.¶ Paradiso, Michael A.¶ Neuroscience¶ 23-02-2019Детайли
McKeough, D. Michael¶ The coloring review of neuroscience¶ 23-02-2019Детайли
Морфологични и цитогенични методи в хелминтологията¶ 22-02-2019Детайли
Мишев, Пею¶ Мурджиев, Атанас¶ Мандевски, Стефан¶ Рак на пикочния мехур¶ 22-02-2019Детайли
Мичков, Христо¶ Научният медицински труд - информационно търсене, структура и оформление¶ 22-02-2019Детайли
Мицов, Здравко¶ Николай Иванович Пирогов¶ 22-02-2019Детайли
Михов, Ц.¶ Ранев, Д.¶ Кожната пластика при повреди на крайниците¶ 22-02-2019Детайли
Михов, Христо¶ Мумджиев, Никола¶ Тестове по педиатрия¶ 22-02-2019Детайли
Михов, Христо¶ Отравяния в детската възраст¶ 22-02-2019Детайли
Михов, Христо¶ Отравяния в детската възраст¶ 22-02-2019Детайли
Михов, Христо¶ Мумджиев, Никола¶ Бойкинов, Б.¶ Диагностично-терапевтични манипулации в педиатрията¶ 22-02-2019Детайли
Михов, Будин¶ Молекулярни механизми на възпалението и алергията¶ 22-02-2019Детайли
Овчаров, Владимир¶ Такева, Цв.¶ Цитология, обща хистология и обща ембриология¶ 22-02-2019Детайли
Михайлов, Петър¶ Берова, Невена¶ Клинична дерматоалергология¶ 21-02-2019Детайли
Михайлов, Петър¶ Професионални заболявания на кожата¶ 21-02-2019Детайли
Митров, Г.¶ Черноземски, Иван Николов¶ Шабад, Л. М.¶ Канцерогени в околната среда и рак у човека¶ 21-02-2019Детайли
Митов, Герго¶ Микробиология¶ 21-02-2019Детайли
Орални синдроми и болести¶ 21-02-2019Детайли
Митов, Антон Илиев¶ Апостолов, Любомир Илиев¶ Практическа електрокардиография¶ 21-02-2019Детайли
Митков, Въко¶ Спешна неврология¶ 21-02-2019Детайли
Митков, Въко¶ Спешна неврология¶ 21-02-2019Детайли
Митков, Въко¶ Мозъчни форми на ревматизма¶ 21-02-2019Детайли
Митков, В.¶ Рашков, П.¶ Скоростна реоенцефалография¶ 21-02-2019Детайли
Митев, Петко¶ Профилактика на възпалителните гинекологични заболявания¶ 21-02-2019Детайли
Митев, Георги¶ Иванов, Вл.¶ Югай, Г. А.¶ Човекът и медицината¶ 21-02-2019Детайли
Митев, Георги¶ Иванов, Вл.¶ Субективизъм в медицината¶ 21-02-2019Детайли
Миопатии¶ 21-02-2019Детайли
Минкова, Герда¶ Немско-български речник¶ 21-02-2019Детайли
Минков, С.¶ Апостолов, Евгени¶ Професионална пригодност на човека оператор¶ 21-02-2019Детайли
Минев, Миньо¶ HLA система¶ 21-02-2019Детайли
Милев, Васил¶ Слаников, Ив.¶ Смърт и безсмъртие¶ 21-02-2019Детайли
Милев, Васил¶ Слаников, Ив.¶ Песимизмът¶ 21-02-2019Детайли
Милев, Васил¶ Халюзинации¶ 21-02-2019Детайли
Милев, Васил¶ Психология и психопатология на религията¶ 20-02-2019Детайли
Милев, Александър¶ Братков, Йордан¶ Николов, Божил¶ Речник на чуждите думи в българския език¶ 20-02-2019Детайли
Миланов, С.¶ Станкушева, Т.¶ Малеева, Алевтина Иванова¶ Хипоталамусни и хипофизни хормони¶ 20-02-2019Детайли
Миланов, Крум¶ Имунологични проблеми при неврологичните и психични заболявания¶ 20-02-2019Детайли
Миланов, Георги¶ Бахметев, Порфирий¶ Enuresis nocturna в детската възраст¶ 20-02-2019Детайли
Микробиология¶ 20-02-2019Детайли
Микробиологична диагностика¶ 20-02-2019Детайли
Миков, Цанко¶ Йорданов, Димо¶ Ангелова, Стоянка¶ Съвременна гимнастика¶ 20-02-2019Детайли
Метастатични костни тумори¶ 20-02-2019Детайли
Мерджанов, Чудомир Иванов¶ Електроконвулсивна терапия¶ 20-02-2019Детайли
Медицинската общественост и революционното движение в България¶ 20-02-2019Детайли
Медицинската наука и здравеопазването в НРБ¶ 20-02-2019Детайли
Медицина, педагогика, поведение¶ 20-02-2019Детайли
Машкова, Донка¶ Котев, Георги¶ Клиника, профилактика и лечение на отравянията с фосфороорганични пестициди¶ 20-02-2019Детайли
Машкова, Д.¶ Котев, Георги¶ Невротоксикология и психотоксикология¶ 20-02-2019Детайли
Матев, Матей¶ Невроофталмология¶ 20-02-2019Детайли
Марков, Марко А.¶ Съдебна медицина¶ 20-02-2019Детайли
Марков, Калчо Иванов¶ Бърдаров, Стоян Светославов¶ Иванов, Веселин¶ Бактерийни плазмиди¶ 20-02-2019Детайли
Марков, Калчо Иванов¶ Бъчваров, Св.¶ Светът на бактериите¶ 20-02-2019Детайли
Маринова, Г.¶ Професионални увреждания на половата система у жената¶ 20-02-2019Детайли
Маринов, Мико¶ Електронна микроскопия¶ 19-02-2019Детайли
Манчева, Н.¶ Слънчев, П.¶ Банков, М.¶ Медицински надзор и заболявания на спортистите¶ 19-02-2019Детайли
Манолов, Стефан¶ Давидов, Михаил¶ Хистохимия на холинестеразите в нервната тъкан¶ 19-02-2019Детайли
Манолов, Стефан¶ Морфология на нервно-мускулните синапси¶ 19-02-2019Детайли
Манолов, Петър Николов¶ Фармакология на коронарното кръвообръщение¶ 19-02-2019Детайли
Мандаджиев, Иван¶ Димитров, Тодор¶ Интоксикация и алергия¶ 19-02-2019Детайли
Мангъров, Иван¶ Производствена гимнастика¶ 19-02-2019Детайли
Малеева, Алевтина Иванова¶ Хормонални аспекти на ендокринния стерилитет¶ 19-02-2019Детайли
Малеев, Никола¶ Научно-техническа революция и медицинска диагностика¶ 19-02-2019Детайли
Малеев, Атанас¶ Стоянов, Ставри¶ Хронични хепатити¶ 19-02-2019Детайли
Малеев, Атанас¶ Болести на панкреаса¶ 19-02-2019Детайли
Маламов, М.¶ Георгиев, Г.¶ Меламед, М.¶ Рак на ларинкса¶ 19-02-2019Детайли
Маламов, М.¶ Едрев, Г.¶ Хронични гнойни отити на средното ухо¶ 19-02-2019Детайли
Маламов, Енчо Танев¶ Стенокардия¶ 19-02-2019Детайли
Майчинството и детството в НРБ¶ 19-02-2019Детайли
Мазалитис, Валентин¶ Хвърляне на копие¶ 19-02-2019Детайли
Маждраков, Георги¶ Болести на задстомашната жлеза¶ 19-02-2019Детайли
Маждраков, Георги¶ Биосоциална среда и здраве¶ 19-02-2019Детайли
Мавров, Благой¶ Френско-български речник¶ 19-02-2019Детайли
Лукянов, М. Т.¶ Фаламеев, А. И.¶ Вдигане на тежести за юноши¶ 18-02-2019Детайли
Личността на детето¶ 18-02-2019Детайли
Лечение на хеморагиите¶ 18-02-2019Детайли
Лекарствена болест¶ 18-02-2019Детайли
Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства¶ 18-02-2019Детайли
Лекарска експертиза за временна нетрудоспособност¶ 18-02-2019Детайли
Левкозният проблем¶ 18-02-2019Детайли
Ларски, Зд.¶ Ветеринарна вирусология¶ 18-02-2019Детайли
Ландау, Л.¶ Лифшиц, Е.¶ Статистическа физика¶ 18-02-2019Детайли
Ламбрев, Ст.¶ Викторов, Ив.¶ Атанасов, Н.¶ Урология¶ 18-02-2019Детайли
Ламбрев, Ст.¶ Андреев, Т.¶ Туберкулоза на бъбрека¶ 18-02-2019Детайли
Ламбрев, Ст.¶ Танев, Л.¶ Неотложни състояния в урологията¶ 18-02-2019Детайли
Ламбрев, Ламбри¶ Щъркалев, Илия¶ Учебник по акушерство¶ 18-02-2019Детайли
Лабораторни упражнения по опитна физика¶ 18-02-2019Детайли
Дилова, Петя Иванова¶ Качество на акушерските грижи и перспективи за развитието им в България¶ 17-02-2019Детайли
Дилова, Петя Иванова¶ Качество на акушерските грижи и перспективи за развитието им в България¶ 17-02-2019Детайли
Кюлев, Асен Иванов¶ Иригационна терапия на горните дихателни пътища¶ 17-02-2019Детайли
Кюлев, Асен Иванов¶ Иригационна терапия на горните дихателни пътища¶ 17-02-2019Детайли
Кънева, Живка Василева¶ Гнойни минингити¶ 17-02-2019Детайли
Кънева, Живка Василева¶ Гнойни минингити¶ 17-02-2019Детайли
Куртев, Вълчо Иванов¶ Страшимиров, К.¶ Българо-руски и българо-съветски медицински връзки¶ 17-02-2019Детайли
Ковачев, Любомир¶ Слабинна херния¶ 17-02-2019Детайли
Купенов, Н.¶ Тошков, А.¶ Велянов, Д.¶ Екологични аспекти на инфекциозния, епидемичния и епозооптичния процес¶ 17-02-2019Детайли
Кузмин, Виктор М.¶ Производствен микроклимат¶ 17-02-2019Детайли
Кудрин, Александър Н.¶ Скакун, Николай П.¶ Фармакогенетика и лекарства¶ 17-02-2019Детайли
Кръстинов, Генчо Димов¶ Шишманов, Димитър¶ Даскалов, Тодор¶ Коарктация на аортата¶ 17-02-2019Детайли
Кръстева, Милка¶ Далев, Пенчо¶ Белтъци¶ 16-02-2019Детайли
Кръстев, Харалампи¶ Цитология и хистология¶ 16-02-2019Детайли
Кръстев, Харалампи¶ Ембриология¶ 16-02-2019Детайли
Кръстев, Никола¶ Върбанов, Александър¶ Вълчев, Тотю¶ Хандбал¶ 16-02-2019Детайли
16-02-2019Детайли
Кръстев, Лука Петков¶ Лизозоми¶ 16-02-2019Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Ламбев, Иван Тодоров¶ Фармакотерапевтичен справочник¶ 16-02-2019Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Synonima Medicamentorum¶ 16-02-2019Детайли
Вътрешни болести¶ 16-02-2019Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Ламбев, Иван Тодоров¶ Ангелов, Никола¶ Лекарства повлияващи болката и микробната инфекция в хирургията¶ 16-02-2019Детайли
Кривиралчев, Ф.¶ Чолаков, Н.¶ Българин да се наричам¶ 16-02-2019Детайли
Кратък немско-български политехнически речник¶ 16-02-2019Детайли
Кошелев, А.¶ Леонидова, М.¶ Българско-руски фразиологичен речник 9500 фраз. единици¶ 16-02-2019Детайли
Котев, Георги¶ Кръстанов, Лулчо¶ Нешев, Гео¶ Психозомемитични отровни вещества¶ 16-02-2019Детайли
Костурков, Георги¶ Станева-Стоянова, М.¶ Медикаментозна алергия¶ 16-02-2019Детайли
Коронарно-церебрални синдроми¶ 16-02-2019Детайли
Константинова, Блага¶ Хромозомна патология¶ 16-02-2019Детайли
Константинов, Димитър¶ Зънзов, Иван Димов¶ Диагностика и лечение на туморите и кистите на средостението¶ 16-02-2019Детайли
Константин Чилов¶ 16-02-2019Детайли
Командарев, Стамат¶ Имунитет при трихинелозата¶ 16-02-2019Детайли
Колева, Николина Великова¶ Трудоспособността на човека¶ 16-02-2019Детайли
Колев, Димитър¶ Ензими¶ 16-02-2019Детайли
Койчев, К.¶ Теория и практика на диагностичния процес¶ 15-02-2019Детайли
Клинично приложение на плазмоферезата¶ 15-02-2019Детайли
Клинична ортопедия¶ 15-02-2019Детайли
Клинична неврофармакология¶ 15-02-2019Детайли
Клинична невровегетология¶ 15-02-2019Детайли
Стефанова, Г.¶ Клинична имунология в нефрологията¶ 15-02-2019Детайли
Клинична електрофизиология¶ 15-02-2019Детайли
Андреев, Д.¶ Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести¶ 15-02-2019Детайли
Попова, Валентина¶ Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи¶ 15-02-2019Детайли
Пенкова - Комса Регина¶ Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромболитични инциденти : структура, функции и значение¶ 15-02-2019Детайли
Димитрова, Анелия¶ Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата¶ 15-02-2019Детайли
Bertolini, Rolf¶ Leutert, Gerald¶ Rumpf und Rumpfeingeweide¶ 15-02-2019Детайли
Bertolini, Rolf¶ Leutert, Gerald¶ Arm und Bein¶ 14-02-2019Детайли
Bertolini, Rolf¶ Leutert, Gerald¶ Atlas der Anatomie des Menschen¶ 14-02-2019Детайли
Кръстанова, Мая¶ Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрена става¶ 14-02-2019Детайли
Клиника и лечение на дихателната недостатъчност¶ 14-02-2019Детайли
Киров, Станко¶ Лимфни дисекции¶ 14-02-2019Детайли
Киркович, Стоян¶ Избрани произведения¶ 14-02-2019Детайли
Сборник с тестови въпроси по токсикология¶ 14-02-2019Детайли
Кирков, А.¶ Куюмджиева, М.¶ Бонева, Цв.¶ Лекарства, потребности, лекарствено осигуряване¶ 14-02-2019Детайли
Кирин, Иван¶ Илучев, Димитър¶ Хипоксия¶ 14-02-2019Детайли
Кирило-Методиевска енциклопедия¶ 14-02-2019Детайли
Кирило-Методиевска енциклопедия¶ 14-02-2019Детайли
Киранов, Иван¶ Газова анаеробна инфекция¶ 14-02-2019Детайли
Керековски, Иван Пенев¶ Етика в педиатрията¶ 14-02-2019Детайли
Керековски, Иван Пенев¶ Гърчове в кърмаческа и ранна детска възраст¶ 14-02-2019Детайли
Кемилева, Здравка¶ Тимус¶ 14-02-2019Детайли
Катранушкова, Н. Хр.¶ Неспорообразуващи анаероби¶ 14-02-2019Детайли
Касирски, И. А.¶ За лекуването¶ 13-02-2019Детайли
Карагьозов, Илко¶ Цветков, Димитър¶ Уро-генитална трихомоназа¶ 13-02-2019Детайли
Карагеоргиев, Илия¶ Теоретична биология¶ 13-02-2019Детайли
Каменов, Емил¶ Епидемиологична прогноза¶ 13-02-2019Детайли
Камбуров, Георги¶ Ветеринарна микробиология, вирусология и имунология¶ 13-02-2019Детайли
Калоянова-Симеонова, Фина П.¶ Пестициди. Токсично действие и профилактика¶ 13-02-2019Детайли
Калайков, Иван¶ Биологично отражение и приспособяване¶ 13-02-2019Детайли
Казанлъклиев, Тодор Стефанов¶ Трудът на ръководителя в здравеопазването¶ 13-02-2019Детайли
Казанлъклиев, Тодор Стефанов¶ Завеждащият отделение¶ 13-02-2019Детайли
Каданов, Димитър¶ Периферна нервната система и сетивни органи на човека¶ 13-02-2019Детайли
Каданов, Димитър¶ Анатомия на централната нервната система¶ 13-02-2019Детайли
Каданов, Димитър¶ Анатомия на нервната система на човека¶ 13-02-2019Детайли
Йорданов, Георги¶ Катранушкова, Недялка¶ Бактериална инфекция в акушерството и гинекологията¶ 13-02-2019Детайли
Йончев, Васил¶ Екстрапирамидния проблем при невролептичната терапия¶ 13-02-2019Детайли
Хиткова, Христина¶ Лачовска, Петринка¶ Моллова, Маргарита¶ Лисаева, Красимира¶ Ч.1. Обща микробиология¶ 13-02-2019Детайли
Ичев, Кирил¶ Ултраструктурни основи на капилярния пермеабилитет¶ 13-02-2019Детайли
Ичев, Кирил¶ Васкуларизация на щитовидната жлеза¶ 12-02-2019Детайли
Истаманова, Т. С.¶ Алмазов, В. А.¶ Канаев, С. В.¶ Функционална хематология¶ 12-02-2019Детайли
Испанско-български речник¶ 12-02-2019Детайли
Ирибаджаков, Николай¶ Гърция от Хезиод до Демокрит¶ 12-02-2019Детайли
Ирибаджаков, Николай¶ Социалистическата мисъл на древния свят¶ 12-02-2019Детайли
Инфекция, имунитет, алергия и имунопатология в детската възраст¶ 12-02-2019Детайли
Инфаркт на миокарда¶ 12-02-2019Детайли
Интензивно лечение и реанимация в неврологията¶ 12-02-2019Детайли
Интензивни грижи¶ 12-02-2019Детайли
Интензивна терапия в детската възраст¶ 12-02-2019Детайли
Интензивна терапия в педиатрията¶ 12-02-2019Детайли
Имуно-ензимни методи¶ 12-02-2019Детайли
Имунитет и рак¶ 12-02-2019Детайли
Илков, Никола¶ Бели кръвни клетки¶ 12-02-2019Детайли
Илиев, Л.¶ Гагаузов, Йордан¶ Ботев, Б.¶ Ръководство за практически упражнения по фармацевтична химия¶ 12-02-2019Детайли
Иконописов, Р.¶ Трапезников, Н. И.¶ Клинична имунотерапия на рака¶ 12-02-2019Детайли
Иконописов, Р.¶ Райчев, Р.¶ Керато-преканцерози и рак на кожата и устната кухина¶ 11-02-2019Детайли
Икономическа енциклопедия¶ 11-02-2019Детайли
Икономическа енциклопедия¶ 11-02-2019Детайли
Извънбъбречни методи за очистване на кръвта¶ 11-02-2019Детайли
Игнатов, Никола¶ Счупвания на бедрената шийка¶ 11-02-2019Детайли
Игнатов, К.¶ Хаджиев, Н.¶ Желязков, Цв.¶ Силовата подготовка на спортиста¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Ничо¶ Биомембрани и транспорт на веществата в храносмилателния апарат на организма¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Светослав¶ Диференциална диагноза на гастро-ентерологичните заболявания¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Николай¶ Кънев, Къню Григоров¶ Солаков, Панайот Цонков¶ Ревматоиден артрит¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Кирил¶ Бурилкова, Лиляна¶ Д-р Петър Ораховац¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Иван Атанасов¶ Вестибуларни кризи¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Вл.¶ Основи на психофизиологията¶ 11-02-2019Детайли
Иванов, Вл.¶ Налудност и шизофрения¶ 11-02-2019Детайли
Зрение и труд¶ 11-02-2019Детайли
Зографов, Димитър¶ Организъм и вътрешна среда¶ 11-02-2019Детайли
Златева, М.¶ Иванович, Е.¶ Антов, Г.¶ Сърдечно-съдова система и производствени фактори¶ 11-02-2019Детайли
Здраве и здравеопазване на селското население в България¶ 11-02-2019Детайли
Зациорский, В. М.¶ Основи на спортната метрология¶ 11-02-2019Детайли
Захариева, Екатерина¶ Каранешев, Георги¶ Обща патология¶ 11-02-2019Детайли
Ovcharov, Mladen¶ Marinchev, Emil¶ Dimkova, Rositza¶ Vasilev, Nikolay¶ Овчаров, Младен¶ Маринчев, Емил¶ Димкова, Росица¶ Василев, Николай¶ Neurosurgery¶ 11-02-2019Детайли
Запрянова, Емилия¶ Миелинизация в централната нервна система¶ 10-02-2019Детайли
Запрянов, Никола¶ Казанджиев, Николай¶ Д-р Стоян Чомаков¶ 10-02-2019Детайли
Запрянов, Никола Йорданов¶ Найденов, Грамен Нешев¶ Медицински биографичен справочник¶ 10-02-2019Детайли
Заимов, Коста¶ Афективни параадаптивни реакции на личността¶ 10-02-2019Детайли
Хиткова, Христина¶ Лачовска, Петринка¶ Моллова, Маргарита¶ Лисаева, Красимира¶ Ръководство за практически упражнения по микробиология¶ 09-02-2019Детайли
Загорчев, Борис Н.¶ Аналитична химия¶ 08-02-2019Детайли
Живков, Владимир Ив.¶ Челибонова-Лорер, Хени¶ Биологична роля на цикличния аденозинмонофосфат¶ 08-02-2019Детайли
Желязков, Цветан¶ Теория и методика на спортната тренировка¶ 08-02-2019Детайли
Желев, Господин Ж.¶ Видеокомпютърни системи в образованието¶ 08-02-2019Детайли
Евтимов, Борис¶ Константинов, Георги¶ Генетика и развъждане на селскостопански животни¶ 08-02-2019Детайли
Ергономия на медицинския труд¶ 08-02-2019Детайли
Енциклопедия А-Я¶ 08-02-2019Детайли
Енева, Стефана¶ Яранов, Ат.¶ Кратък българско-френски речник¶ 08-02-2019Детайли
Енева, Стефана¶ Яранов, Ат.¶ Кратък българско-френски речник¶ 08-02-2019Детайли
Ендокринно-обменна диагностика¶ 08-02-2019Детайли
Ендокринни и неендокринни хормоно-образуващи тумори¶ 08-02-2019Детайли
Ендокринни болести¶ 08-02-2019Детайли
Екология¶ 08-02-2019Детайли
Екология¶ 08-02-2019Детайли
Единна програма за обучение и тренировка по спортна гимнастика¶ 08-02-2019Детайли
Дьокерт, Бернхардт¶ Сърдечни глюкозиди¶ 08-02-2019Детайли
Дъбов, Ст.¶ Ретинобластом¶ 08-02-2019Детайли
Дряновска-Нонинска, Лиляна¶ Фармацевтична химия¶ 07-02-2019Детайли
Дряновска-Нонинска, Лиляна¶ Фармацевтична химия¶ 07-02-2019Детайли
Дубинин, Н. П.¶ Вечното движение¶ 07-02-2019Детайли
Дришел, Х.¶ Въведение в биокибернетиката¶ 07-02-2019Детайли
Дрейзин, Р. С.¶ Арнаудова-Тодорова, В.¶ Жданов, В. М.¶ Биология на респираторните вируси¶ 07-02-2019Детайли
Дочев, Дочо Христов¶ Колчаков, Кирил Георгиев¶ Сираков, Любен Маринов¶ Биохимия и клинична химия¶ 07-02-2019Детайли
Дончева, Надежда¶ Епидемиология на злокачествените новообразования у децата в България¶ 07-02-2019Детайли
Дончев, Христо¶ Стойчев, Ст.¶ Чужди тела в хранопровода¶ 07-02-2019Детайли
Дончев, Христо¶ Микроларингохирургия¶ 07-02-2019Детайли
Додел, Раймон¶ Квантова теория на химичната връзка¶ 07-02-2019Детайли
Добрев, Петър¶ Бронхиектазна болест¶ 07-02-2019Детайли
Добрев, Павел¶ Силови упражнения за средна и напреднала възраст¶ 07-02-2019Детайли
Диференциална диагноза на вътрешните болести¶ 07-02-2019Детайли
Диспротеинемии¶ 07-02-2019Детайли
Димитрова, Светлана Методиева¶ Психологични проблеми на физическото възпитание в училище¶ 07-02-2019Детайли
Димитров, Христо¶ Неофройдизмът в съвременната психиатрия и медицинска психология¶ 07-02-2019Детайли
Димитров, Димитър Янков¶ Човешкият хориален гонадотропин¶ 07-02-2019Детайли
Димитров, Димитър Янков¶ Анемии на бременните¶ 07-02-2019Детайли
Димитров, Д.¶ Вълчев, П.¶ Хирургично лечение на myasthenia gravis¶ 07-02-2019Детайли
Димитраков, Димитър Йорданов¶ Поликистозна бъбречна болест¶ 07-02-2019Детайли
Дилов, Д. Хр.¶ Фармация, медицина, философия¶ 06-02-2019Детайли
Диагностично-терапевтичен наръчник на педиатъра¶ 06-02-2019Детайли
Диагностично-терапевтичен наръчник по оториноларингология¶ 06-02-2019Детайли
Диагностика, лечение и профилактика на паразитните болести¶ 06-02-2019Детайли
Диагноза, лечение и интензивни грижи на спешните състояния в кардиологията¶ 06-02-2019Детайли
Диагноза и лечение на спешните състояния при вътрешните болести¶ 06-02-2019Детайли
Джумаев, В. К.¶ Хирургията на Авицена и нейните исторически корени¶ 06-02-2019Детайли
Дееничин, Петър Георгиев¶ Калкулозен холецистит¶ 06-02-2019Детайли
Дашев, Георги Илиев¶ Тараканов, Е. И.¶ Функционална патоморфология на ендокринната система¶ 06-02-2019Детайли
Дачев, Богдан¶ Ботушанов, П.¶ Пулпити¶ 06-02-2019Детайли
Денчев, К.¶ Бронхиална астма¶ 06-02-2019Детайли
Братованов, Дойчин¶ Гъбев, Евгени Б.¶ Кузмов, Колю¶ Епидемиология¶ 06-02-2019Детайли
Данчева, Кирана¶ Клетъчна биоенергетика¶ 06-02-2019Детайли
Андреева, Сетка Ст.¶ Антонов, Димитър А.¶ Бадински, Любомир Ст.¶ Бойчев, Димитър Ст.¶ Ръководство за практически упражнения по медико-санитарна защита¶ 06-02-2019Детайли
Данчева, Кирана¶ Биоенергетични механизми и клетъчно деление. Биоенергетични промени в тимоцити в стадий на делене¶ 05-02-2019Детайли
Джоунс, Ан¶ Излекувай се¶ 05-02-2019Детайли
Дамянова, Мария¶ Захарна болест в детската възраст¶ 05-02-2019Детайли
Радев, Атанас Ив.¶ Шойлев, Димитър П.¶ Савов, Славчо Г.¶ Минков, Петър В.¶ Спортна медицина¶ 05-02-2019Детайли
Речник на българския език¶ 05-02-2019Детайли
Георгиева, Ел.¶ Кратък правописен речник на българския книжовен език¶ 05-02-2019Детайли
Крумова, Лилия¶ Чоролеева, Мария¶ Речник на съкращенията в българския език¶ 05-02-2019Детайли
Пашов, П.¶ Първев, Хр.¶ Правоговорен речник на българския език¶ 05-02-2019Детайли
Богданов, Иван¶ Речник на българските псевдоними¶ 05-02-2019Детайли
Богданов, Иван¶ Речник на българските псевдоними¶ 05-02-2019Детайли
Анкова-Ничева, Кети¶ Нов фразеологичен речник на българския език¶ 05-02-2019Детайли
Чавеева, Петя Петрова¶ Фетална хирургия при усложнена монохориална бременност с TRAP SEQUENCE. Оптимално време на лечение¶ 04-02-2019Детайли
Ръководство за разпознаване на цели и нарязани дроги¶ 04-02-2019Детайли
Чавеева, Петя Петрова¶ Фетална хирургия при усложнена монохориална бременност с TRAP SEQUENCE. Оптимално време на лечение¶ 04-02-2019Детайли
Rogers, Andrew W.¶ Textbook of anatomy¶ 04-02-2019Детайли
Влахова, Маргарита Димитрова¶ Остри неварикозни кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт - диагностичен и терапевтичен подход¶ 04-02-2019Детайли
Влахова, Маргарита Димитрова¶ Остри неварикозни кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт - диагностичен и терапевтичен подход¶ 04-02-2019Детайли
Berne, Robert M.¶ Levy, Matthew N.¶ Berne [and] Levy Physiology¶ 04-02-2019Детайли
Герговска, Малена Йорданова¶ Контактно-алергични реакции при дисхидрозиформена екзема¶ 04-02-2019Детайли
Ватев, Илия Цветанов¶ Ботев, Ботю Атанасов¶ Попиванов, Радой Петров¶ Буланов, Иван Димитров¶ Маринова, Цветанка Цанкова¶ Цонева-Манева, Мария Тодорова¶ Паразитология¶ 04-02-2019Детайли
Герговска, Малена Йорданова¶ Контактно-алергични реакции при дисхидрозиформена екзема¶ 04-02-2019Детайли
Бузалов, Стефан Ангелов¶ Значение и място на лапароскопията при лечение на генитален пролапс¶ 04-02-2019Детайли
Дамер, Юрген¶ Анамнеза и находка¶ 04-02-2019Детайли
Близнакова, Димитричка Дучева¶ Педиатрия за стоматолози¶ 04-02-2019Детайли
Раданов, Стойчо Димитров¶ Дойчинов, Иван Димитров¶ Лисаев, Петко Иванов¶ Станчев, Николай Ангелов¶ Христов, Станислав Иванов¶ Съдебна медицина и медицинска деонтология¶ 04-02-2019Детайли
Литвиненко, Иван¶ Ламбов, Николай¶ Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст¶ 04-02-2019Детайли
Бузалов, Стефан Ангелов¶ Значение и място на лапароскопията при лечение на генитален пролапс¶ 04-02-2019Детайли
Маневска, Богомила¶ Генев, Петър¶ Красналиев, Иван¶ Диагностични задачи по клинична патология¶ 04-02-2019Детайли
Григорян, Армине Вардани¶ Изследване регенерацията на костна тъкан в модел на остиопороза с естрогенен дефицит при женски плъхове вистар след интраосално приложение на нови биоактивни хибридни наноматериали¶ 04-02-2019Детайли
Dion, Michel¶ Escalier, Jacques¶ Fontanel, Mireille¶ Girard, Louis¶ Biologie¶ 04-02-2019Детайли
Стойчева, Марияна¶ Николова, Мария¶ Алексиев, Ивайло¶ Еленков, Ивайло¶ Hiv / Спин -вчера, днес и утре¶ 04-02-2019Детайли
Григорян, Армине Вардани¶ Изследване регенерацията на костна тъкан в модел на остиопороза с естрогенен дефицит при женски плъхове вистар след интраосално приложение на нови биоактивни хибридни наноматериали¶ 04-02-2019Детайли
Ташев, Роман Емилов¶ Експериментални проучвания за ролята на мозъчни канабиноиди и невропептиди в модулиране на обучението на паметта¶ 04-02-2019Детайли
Trebsdorf, Martin¶ Biologie, Anatomie, Physiologie¶ 01-02-2019Детайли
Bannwarth, Horst¶ Kremer, Bruno P.¶ Schulz, Andreas¶ Basiswissen Physik, Chemie und Biochemie¶ 01-02-2019Детайли
Ташев, Роман Емилов¶ Експериментални проучвания за ролята на мозъчни канабиноиди и невропептиди в модулиране на обучението на паметта¶ 01-02-2019Детайли
Павлова, Десислава Любомирова¶ Увреждания на черния дроб при интравенозни хероиномани - клинични, биохимични, серологични и морфологични проучвания¶ 01-02-2019Детайли
Adam, Gerold¶ Lauger, Peter¶ Stark, Gunther¶ Physikalische Chemie und Biophysik¶ 01-02-2019Детайли
Павлова, Десислава Любомирова¶ Увреждания на черния дроб при интравенозни хероиномани - клинични, биохимични, серологични и морфологични проучвания¶ 01-02-2019Детайли
Марчев, Сотир Тодоров¶ Стрес - индуцирана (такоцубо)кардиомиопатия в България¶ 01-02-2019Детайли
Марчев, Сотир Тодоров¶ Стрес - индуцирана (такоцубо)кардиомиопатия в България¶ 01-02-2019Детайли
Sobotta, Johannes¶ Lehrbuch Histologie¶ 01-02-2019Детайли
Scripta Scientifica Vox Studentium¶ 01-02-2019Детайли
Иванова, Златина Иванова¶ Проследяване на болни с бронхиална астма. Фармако-икономически анализ¶ 01-02-2019Детайли
Георгиев, Борислав¶ Делийска, Боряна¶ Момеков, Георги¶ Трендафилова, Елина¶ Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания: 2017¶ 01-02-2019Детайли
Власковска, Мила¶ Луканова, Детелина ¶ Георгиев, Борислав¶ Демиревска, Лилия ¶ Профилактика, диагностика, терапия01-02-2019Детайли
Иванова, Златина Иванова¶ Проследяване на болни с бронхиална астма. Фармако-икономически анализ¶ 31-01-2019Детайли
Кръстева, Ния Ангелова¶ Клинична характеристика, белодробна функция и цитокинов профил при деца с бронхиална астма и затлъстяване¶ 31-01-2019Детайли
Кръстева, Ния Ангелова¶ Клинична характеристика, белодробна функция и цитокинов профил при деца с бронхиална астма и затлъстяване¶ 31-01-2019Детайли
Klein, Michael Jeffrey¶ Bonar, S. Fiona¶ Freemont, Tony¶ Vinh, Tuyethoa N.¶ Lopez-Ben, Robert¶ Siegel, Herrick J.¶ Siegal, Gene P.¶ Non-neoplastic diseases of bones and joints¶ 31-01-2019Детайли
Даков, Благой¶ Каракашева, Мария¶ Кратък френско-български речник¶ 31-01-2019Детайли
Маринова, Юлияна Крумова¶ Медико-социални аспекти на аборта по желание¶ 31-01-2019Детайли
Златанова, Тихомира Златанова¶ Оценка на потребностите като елемент на контролирания пазар на здравни услуги в първичната медицинска помощ¶ 31-01-2019Детайли
Genomic applications in pathology¶ 31-01-2019Детайли
Шулева, Антония Ганчева¶ Медико-социални потребности на възрастните и старите хора, живеещи сами¶ 31-01-2019Детайли
Ansel, Howard C.¶ Stockton, Shelly J.¶ Pharmaceutical calculations¶ 31-01-2019Детайли
Димитрова, Светлана Методиева¶ Информираното съгласие в медицинската практика - етични процедури¶ 31-01-2019Детайли
Цачева-Христова, Невена Костова¶ Трудовохигиенни аспекти при текущото и полицевото изучаване на заболяеваемостта с временна нетрудоспособност¶ 31-01-2019Детайли
Мутафчиев, Константин Любенов¶ Приложение на нови каталитични спектрометрични методи за определяне на манган в различни обекти, в клиничнолабораторни изследвания при някои гастроентерологични, хематологични, ендокринни заболявания и в условията на професионална експлотация¶ 31-01-2019Детайли
Александрова, Силвия Стоянова¶ Организационни и етични проблеми и тенденции на развитието на хосписните /палеативните грижи в България¶ 31-01-2019Детайли
Дамянова, Лилия¶ Хемоглобини¶ 31-01-2019Детайли
Гусийска, Милка Владимирова¶ Табакова, Ив.¶ Учебник по български език за чуждестранни студенти-медици, стоматолози и фармацевти от I и II курс¶ 31-01-2019Детайли
Гунев, Васил¶ Макавеева, В.¶ Ендометриоза¶ 31-01-2019Детайли
Гръцко-български речник¶ 31-01-2019Детайли
Головински, Евгени В.¶ Биохимия на анти-метаболитите¶ 31-01-2019Детайли
Големба, А. С.¶ Левин, А. Л.¶ Хейфец, Л. Б.¶ Иля Мечников¶ 30-01-2019Детайли
Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност¶ 30-01-2019Детайли
Гимнастика¶ 30-01-2019Детайли
Гешева, Н.¶ Декова, Л.¶ Атанасов, К.¶ Ортодонтия¶ 30-01-2019Детайли
Георгиева-Шакола, М.¶ Стамболийска, М.¶ Heliobacter Pylori инфекция - предизвикателство на ХХ век в гастроентерологията¶ 30-01-2019Детайли
Георгиева, Сладина¶ Дерматовирози¶ 30-01-2019Детайли
Ничева, Кети¶ Спасова-Михайлова, Сийка¶ Чолакова, Кристалина¶ Фразеологичен речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Ничева, Кети¶ Спасова-Михайлова, Сийка¶ Чолакова, Кристалина¶ Фразеологичен речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Ничева, Кети¶ Спасова-Михайлова, Сийка¶ Чолакова, Кристалина¶ Фразеологичен речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Пашов, П.¶ Първев, Хр.¶ Правоговорен речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care¶ 30-01-2019Детайли
Речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Иван Аврамов биобиблиография¶ 30-01-2019Детайли
Речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Речник на българския език¶ 30-01-2019Детайли
Георгиева, Мария Иванова¶ Инконтиненция на урината на жената¶ 29-01-2019Детайли
Георгиев, Иван¶ Темков, Иван¶ Неврология и психиатрия¶ 29-01-2019Детайли
Георгиев, Иван¶ Реактивна ексфолиация на клетки¶ 29-01-2019Детайли
Menkes, John H.¶ Textbook of child neurology¶ 29-01-2019Детайли
Георгиев, Георги Ангелов¶ Биофизика и биохимия на белия дроб¶ 29-01-2019Детайли
Генчев, Генчо¶ Основи на селекция¶ 29-01-2019Детайли
Генчев, Генчо¶ Генетика, проблеми, постижения, перспективи¶ 29-01-2019Детайли
Генова, Елисавета¶ Психическа готовност у лекоатлета преди състезания¶ 29-01-2019Детайли
Macleod,s clinical examination¶ 29-01-2019Детайли
Gatterman, Meridel I.¶ Chiropractic management of spine related disorders¶ 29-01-2019Детайли
Петков, Петко¶ Интеракцията в медицинското образоваие¶ 29-01-2019Детайли
Димитров, Григор¶ Рискове и предизвикателства при реформиране на здравната система¶ 29-01-2019Детайли
Димитров, Григор¶ Организация и финансиране на здравната система¶ 29-01-2019Детайли
Ганчева, Цветана Петрова¶ Вариола¶ 28-01-2019Детайли
Гаргов, К.¶ Вълчев, А.¶ Научна организация и управление на здравеопазването¶ 28-01-2019Детайли
Ганчев, Светозар¶ Перинатална детска смъртност¶ 28-01-2019Детайли
Ганов, Васил¶ Бруцелоза¶ 28-01-2019Детайли
Русева, Аделаида Лазарова¶ Възможности за системен качествен контрол в хематологична лаборатория¶ 28-01-2019Детайли
Андреев, Андрея П.¶ Съдови заболявания¶ 28-01-2019Детайли
Гатев, Стоян Петков¶ Домашна физиотерапия¶ 28-01-2019Детайли
Борисов, Бисер Кирилов¶ Тодоров, Васил Величков¶ Стоименова, Янкова Милена¶ Временни и тунелизирани катетри за хемодиализно лечение¶ 28-01-2019Детайли
Women’s problems in general practice¶ 28-01-2019Детайли
Вътрешни болести¶ 25-01-2019Детайли
Вътрешни болести¶ 25-01-2019Детайли
Вътреболнични инфекции¶ 25-01-2019Детайли
Въпроси на радиологията и радиобиологията¶ 25-01-2019Детайли
Вълков, Иван¶ Патология на лимфните възли¶ 25-01-2019Детайли
Галев, Андрей¶ Противогрипна ваксинация¶ 25-01-2019Детайли
Възход на българската медицинска наука¶ 25-01-2019Детайли
Възвъзов, Никола¶ Съвременни аспекти на антибактериалната терапия в хирургичната практика¶ 25-01-2019Детайли
Вуков, Мирчо¶ Информационен анализ на двукомпонентни системи и приложението му в медицината¶ 25-01-2019Детайли
Вродени и придобити ензимопатии¶ 25-01-2019Детайли
Воробьов, А. Н.¶ Очерци по физиология и спортна тренировка¶ 25-01-2019Детайли
Воденичаров, Д.¶ Драганов, Ст.¶ Темнискова, Д.¶ Водорасли¶ 25-01-2019Детайли
Влахов, В.¶ Николова, Милка¶ Фармакология на мозъчното кръвообращение¶ 25-01-2019Детайли
Гацов, Пламен М.¶ Коронарна физиология и хемодинамична оценка на стенозите¶ 25-01-2019Детайли
Владимиров, Иван¶ Приложна генетика в животновъдството¶ 25-01-2019Детайли
Вируси и рак¶ 25-01-2019Детайли
Велев, Григор¶ Тодоров, Дамян¶ Имуноморфология¶ 25-01-2019Детайли
Василев, Тончо¶ Вазоренална хипертония¶ 25-01-2019Детайли
Василев, Николай Борисов¶ Хирургия на щитовидната жлеза¶ 25-01-2019Детайли
Василев, Б.¶ Предракови и ранни ракови изменения на женските полови органи¶ 25-01-2019Детайли
Вапцаров, Иван Д.¶ Михов, Христо Н.¶ Ангелов, А.¶ Детски болести¶ 25-01-2019Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Морфология на вените¶ 25-01-2019Детайли
Бъчварова, В.¶ Бобев, Драган¶ Спешна терапия в педиатрията¶ 25-01-2019Детайли
Бъчварова, В.¶ Данев, Стоян¶ Иванов, Б.¶ Синдром на антителна недостатъчност в детската възраст¶ 25-01-2019Детайли
Синдром на антителна недостатъчност в детската възраст¶ 25-01-2019Детайли
Мухтаров, Марин¶ Кистна ехинококоза¶ 25-01-2019Детайли
Стамболийска, Миглена¶ Паскалев, Добрин¶ Димитрова, Диана¶ Върбанова, Боряна¶ Каназирев, Бранимир¶ Костадинова, Ваня¶ Тасева, Даниела¶ Ганчева, Диана¶ Петкова, Диана¶ Калев, Димитър¶ Радков, Йордан¶ Герчева, Лиана¶ Атанасова, Мария¶ Бояджиева, Мила¶ Сидерова, Мира¶ Зорчева, Росица¶ Христова, Светла¶ Димитров, Светослав¶ Златева, Снежа¶ Тончева, Соня¶ Вътрешни болести¶ 24-01-2019Детайли
Българо-английски речник¶ 24-01-2019Детайли
Бързаков, Петко¶ Електроника, измервания и спорт¶ 24-01-2019Детайли
Български тълковен речник¶ 24-01-2019Детайли
Българо-френски речник¶ 24-01-2019Детайли
Бъбречни болести¶ 24-01-2019Детайли
Бъбрек и телесни течности¶ 24-01-2019Детайли
Бурилков, Тодор¶ Добрева, М.¶ Иванова-Джубрилова, Ст.¶ Минерални прахове в работната среда¶ 24-01-2019Детайли
Бременност, раждане и сърдечно-съдови заболявания¶ 24-01-2019Детайли
Бредикис, Ю. Ю.¶ Въпроси на клиничната електроника¶ 24-01-2019Детайли
Братованов, Д.¶ Основи на епидемиологията¶ 24-01-2019Детайли
Братанова, Цветана¶ Синокаротидна зона-структура и функция¶ 24-01-2019Детайли
Братанов, Братан¶ Панчев, Георги¶ Хронични диарии у децата¶ 24-01-2019Детайли
Братанов, Братан Цочев¶ Доспевски, Д.¶ Еозинофилия в детската възраст¶ 24-01-2019Детайли
Бранков, Георги¶ Квантова биомеханика¶ 24-01-2019Детайли
Браилски, Христо¶ Язвена болест¶ 24-01-2019Детайли
Браилски, Христо¶ Хронични гастрити¶ 24-01-2019Детайли
Брадис, В. М.¶ Четиризначни математически таблици¶ 24-01-2019Детайли
Бояджиева, Мария Кунева¶ Тодоров, Христо¶ Натраплива невроза¶ 24-01-2019Детайли
Бояджиева, Галина А.¶ Пиелонефритът в детската възраст¶ 24-01-2019Детайли
Бошев, Никола¶ Полнарев, Борис¶ Пандов, Христо¶ Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техните патологични отклонения¶ 23-01-2019Детайли
Бошев, Н.¶ Полнарев, Б.¶ Физиология на човека¶ 23-01-2019Детайли
Боров, Ив.¶ Суеверие и медицина¶ 23-01-2019Детайли
Борисов, В.¶ Глутникова, Златка¶ Юрукова, Катя¶ Здраве и здравеопазване на работниците¶ 23-01-2019Детайли
Болката¶ 23-01-2019Детайли
Болести на черния дроб и жлъчните пътища¶ 23-01-2019Детайли
Болести на увеята¶ 23-01-2019Детайли
Болести на орбитата¶ 23-01-2019Детайли
Болести на дихателната система¶ 23-01-2019Детайли
Бойчев, Климент Янколов¶ Методи за контрол в плувния спорт¶ 23-01-2019Детайли
Бойчев, Димитър¶ Биология¶ 23-01-2019Детайли
Боздуганов, Атанас¶ Радиотерапия на урологичните заболявания¶ 23-01-2019Детайли
Боздуганов, Атанас¶ Лазерите в вмедицината¶ 23-01-2019Детайли
Бозаджиева, Ема Константинова¶ Генкова, П.¶ Докумов, Стоян¶ Генетични и имуногенетични аспекти на ендокринните заболявания¶ 23-01-2019Детайли
Бозаджиева, Ема Константинова¶ Ендокринни хипертонии¶ 23-01-2019Детайли
Семерджиева, Мария¶ Масалджиева, Радка¶ Бакова, Десислава¶ Тилов, Борис¶ Торньова, Биянка¶ Желязкова-Василева, Райна¶ Райкова, Екатерина¶ Асенова, Радост¶ Форева, Гергана¶ Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора¶ 22-01-2019Детайли
Божинов, Сашо¶ Съвременен остър паркинсонов енцефалит¶ 22-01-2019Детайли
Боева, Мария Ненова¶ Городилова, Вера Вл.¶ Имунология на рака¶ 22-01-2019Детайли
Боева, Мария Ненова¶ Городилова, Вера Вл.¶ Имунобиология на туморния растеж¶ 22-01-2019Детайли
Биоритми¶ 22-01-2019Детайли
Биологично и математично моделиране на въглехидратната обмяна¶ 22-01-2019Детайли
Биологично-активни материали в хирургията¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Библиотечно-библиографска класификация¶ 22-01-2019Детайли
Бешков, Милен Н.¶ Промишлена микробиология¶ 22-01-2019Детайли
Бетти, Ерик¶ Съвременната тренировка във футбола¶ 22-01-2019Детайли
Белчева, Росица Ганчева¶ Топашка-Анчева, Маргарита¶ Практически занятия по генетика¶ 22-01-2019Детайли
Белодробна туберкулоза в съчетание с други заболявания¶ 21-01-2019Детайли
Белов, Стефан¶ Конгенитални ангиодисплазии и хирургичното им лечение¶ 21-01-2019Детайли
Белов, Стефан¶ Вродени пороци на кръвоносните съдове¶ 21-01-2019Детайли
Барнард, К.¶ Паркинсън, С. Н.¶ Рустоумджи, М. К.¶ Всичко за доброто здраве¶ 21-01-2019Детайли
Бангьозов, Иван¶ Организация и ефективност на лекарския труд¶ 21-01-2019Детайли
Балан, Милко¶ Анатомия на човека¶ 21-01-2019Детайли
Балаболкин, М. И.¶ Лукянчиков, В. С.¶ Клиника и лечение на критичните състояния в ендокринологията¶ 21-01-2019Детайли
Балабанов, В. А.¶ Наумов, В. Н.¶ Клинична медицинска микология¶ 21-01-2019Детайли
Базили, Карла¶ Петенати, Корадо¶ Виртуалната библиотека¶ 18-01-2019Детайли
Бабов, К.¶ Въргулев, А.¶ Тематичен руско-български речник¶ 18-01-2019Детайли
Бабинов, Любомир¶ Арабска медицина¶ 18-01-2019Детайли
Атеросклероза¶ 18-01-2019Детайли
Атанасова, Свобода¶ Колиинфекции¶ 18-01-2019Детайли
Атанасова, Добринка¶ Тютюн, сърце, пол¶ 18-01-2019Детайли
Атанасов, Никола¶ Пластични операции в урологията¶ 18-01-2019Детайли
Атанасов, Илия¶ Александров, Александър¶ Вачева, Виолета¶ Гимнастика преди учебни занятия¶ 18-01-2019Детайли
Атанасов, Илия¶ Гимнастика преди учебни занятия¶ 18-01-2019Детайли
Раянова, Гинка¶ Тодорова, Катя¶ Цекова, Мария¶ Станчева, Надя¶ Николов, Николай¶ Николова, Павлина¶ Павлов, Пламен¶ Русев, Тодор¶ Иванов, Явор¶ Тишева, Снежанка¶ Вътрешни болести¶ 18-01-2019Детайли
Вътрешни болести¶ 18-01-2019Детайли
Атанасов, Георги¶ Към върховете¶ 17-01-2019Детайли
Атанасов, Васил Симеонов¶ Прогресираща склеродермия¶ 17-01-2019Детайли
Артериална хипертония¶ 17-01-2019Детайли
Аройо, Жак¶ Икономическата система на социализма¶ 17-01-2019Детайли
Арнаудова-Тодорова, В.¶ Респираторни вирусни инфекции и имунитет срещу тях в ранна детска възраст¶ 17-01-2019Детайли
Арнаудов, Д.¶ Николов, Н.¶ Кръшков, Д.¶ Световна здравна организация¶ 17-01-2019Детайли
Арнаудов, Георги Д.¶ Лекарствена терапия¶ 17-01-2019Детайли
Апостолов, Миладин Александров¶ История на медицината¶ 17-01-2019Детайли
Апостолов, Миладин Александров¶ История на медицината¶ 17-01-2019Детайли
Апостолов, Любомир Илиев¶ Пристъпно сърцебиене¶ 17-01-2019Детайли
Апостолов, Евгени¶ Попов, Мирослав¶ Големанов, Христо¶ Човекът и жизнената среда¶ 17-01-2019Детайли
Антраксът в България¶ 17-01-2019Детайли
Антимонов, Ю. Г.¶ Попов, Т.¶ Котова, А. Б.¶ Приложна биокибернетика¶ 17-01-2019Детайли
Антикоагуланта и фибринолитична терапия¶ 16-01-2019Детайли
Анестезиология¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Розин¶ Ревматизъм¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Марин¶ Людсканов, Васил¶ Лабораторна физика¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Иван¶ Рачев, Л.¶ Братанов, Братан Цочев¶ Детски болести¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Иван¶ Вапцаров, Иван Д.¶ Стафилококови инфекции в детската възраст¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Живко Севов¶ Кютукчиев, Борис Илиев¶ Димов, Вл.¶ Простагландини в акушерството и гинекологията¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Димитър Христов¶ Перорално лечение на захарната болест¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Димитър Христов¶ Наръчник на болния от диабет¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Димитър¶ Вакуумекскохлеацията - съвременен метод за прекъсване на бременността¶ 16-01-2019Детайли
Английско-български речник¶ 16-01-2019Детайли
Английско-български речник¶ 16-01-2019Детайли
Английско-български речник¶ 16-01-2019Детайли
Андреев, Владимир¶ Кожни прояви при неопластични заболявания¶ 16-01-2019Детайли
Ангелов, Ангел Г.¶ Хемолитични анемии в детската възраст¶ 15-01-2019Детайли
Андреев, Георги¶ Народни хора и детски музикални игри¶ 15-01-2019Детайли
Алкално-киселинно състояние на организма и неговите нарушения¶ 15-01-2019Детайли
Алергология¶ 15-01-2019Детайли
Алергени¶ 15-01-2019Детайли
Алексиев, Владимир¶ Избрани произведения¶ 15-01-2019Детайли
Актуални проблеми на фамацията¶ 15-01-2019Детайли
Актуални проблеми на фамацията¶ 15-01-2019Детайли
Актуални проблеми на неврологията и психиатрията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми на неврологията и психиатрията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми на неврологията и психиатрията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми на неврологията и психиатрията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми във вътрешната медицина¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в акушерството и гинекологията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в акушерството и гинекологията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в терапията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в терапията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в терапията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в терапията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в терапията¶ 14-01-2019Детайли
Актуални проблеми в акушерството и гинекологията¶ 14-01-2019Детайли
Джонев, Сава¶ Социална психология. Т. 1-5¶ 10-01-2019Детайли
Джонев, Сава¶ Социална психология. Т. 1-5¶ 10-01-2019Детайли
Handbook of pharmaceutical controlled release technology ¶ 08-01-2019Детайли
Silverman, Richard B.¶ Holladay, Mark W.¶ The organic chemistry of drug design and drug action¶ 08-01-2019Детайли
Cephalgia¶ 08-01-2019Детайли
Агаджянян, Н. А.¶ Катков, А. Ю.¶ Резерви на нашия организъм¶ 08-01-2019Детайли
Автоматизирани информационни системи в здравеопазването¶ 08-01-2019Детайли
Лавринович, Т. С.¶ Лиепа, М. Э.¶ Слуцкий, Л. И.¶ Липиды и свертывание крови после повреждений костей¶ 05-01-2019Детайли
Айала, Франциско Ж.¶ Кигер, Джон. А.¶ Съвременна генетика¶ 04-01-2019Детайли
Косекова, Ганка Петрова¶ Митев, Ваньо Иванов¶ Алексеев, Алексей Йорданов¶ Николов, Тодор Крумов¶ Биохимия в Интернет¶ 16-12-2018Детайли
Нейков, Георги Димитров¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Марев, Руси¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Марев, Руси¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Иванова, Мария¶ Костадинова, Зл.¶ Найденов, Кирил Любенов¶ Робев, Стефан Киров¶ Учебник по химия¶ 16-12-2018Детайли
Трифонова, Лиляна Димитрова¶ Русева, Надежда Дечкова¶ Детска кухня¶ 16-12-2018Детайли
Кюмюрева-Лазарова, Веселка Стоянова¶ Клинична лаборатория¶ 16-12-2018Детайли
Божков, Любомир Кирилов¶ Арнаудова, Райна Петрова¶ Грижи за недоносеното дете¶ 16-12-2018Детайли
Детска кухня¶ 16-12-2018Детайли
Грънчаров, Веселин Пенчев¶ Хубанова, Домна Петкова¶ Наръчник по лечебно хранене¶ 16-12-2018Детайли
Кочанков, Димитър¶ Челебиев, Арон¶ Хекимов, Н.¶ Обща физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Основи на физикалната терапия¶ 16-12-2018Детайли
Краус, Херберт¶ Физиотерапия в дома¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Стефан¶ Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията¶ 16-12-2018Детайли
Диканаров, Ив.¶ Бонев, Л.¶ Ръководство по масаж¶ 16-12-2018Детайли
Караколев, Димо Иванов¶ Лечебен справочник за българските минерални води¶ 16-12-2018Детайли
Отглеждане и възпитание на малкото дете¶ 16-12-2018Детайли
Павлова, Митка¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Kaplan, Harold I.¶ Sadock, Benjamin J.¶ Grebb, Jack A.¶ Kaplan and Sadock,s synopsis of psychiatry¶ 16-12-2018Детайли
Трифонова, Лиляна Димитрова¶ Хранене на детето в кърмаческата възраст¶ 16-12-2018Детайли
Трифонова, Лиляна Димитрова¶ Хранене на детето в кърмаческата възраст¶ 16-12-2018Детайли
Диетично хранене в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Близнаков, Георги Е.¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Манев, Стефан¶ Химия и опазване на околната среда за 10. клас¶ 16-12-2018Детайли
Марев, Руси¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Близнаков, Георги Е.¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Таргов, Ж.¶ Грижи за болния¶ 16-12-2018Детайли
Петровски, Иван¶ Съвременното българско здравеопазване от 1877 г. до наши дни¶ 16-12-2018Детайли
Farr, Reginald Francis¶ Allisy-Roberts, Penelope J.¶ Weit, J.¶ Physics for medical imaging¶ 16-12-2018Детайли
Тулчински, Теодор¶ Варавикова, Елена¶ Tulchinsky, Theodore H.¶ Varavikova, Elena A.¶ Ново обществено здравеопазване¶ 16-12-2018Детайли
Гладилов, Стефан¶ Делчева, Евгения¶ Икономика на здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Гладилов, Стефан¶ Делчева, Евгения¶ Икономика на здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Гладилов, Стефан¶ Икономика на здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Манев, Стефан¶ Химия и опазване на околната среда за 10. клас¶ 16-12-2018Детайли
Таргов, Ж.¶ Грижи за болния¶ 16-12-2018Детайли
Кувейт¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Николай Емилов¶ Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Ophthalmology review¶ 16-12-2018Детайли
Кузнецова, Десислава¶ Здравнонеосигурените и здравното осигуряване в България¶ 16-12-2018Детайли
Неформални плащания в системата на здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Ангелов, Георги¶ Приватизация на болниците¶ 16-12-2018Детайли
Бонев, Любомир¶ Тодоров, Любомир¶ Лечебна физкултура за рехабилитатори¶ 16-12-2018Детайли
Трифонова, Лиляна Димитрова¶ Хранене на детето в детските ясли¶ 16-12-2018Детайли
Иванова, Елена Христова¶ Рязкова, Майя Николаева¶ Георгиев, Димитър Костадинов¶ Рехабилитация на болни със слединсултни хемипарези¶ 16-12-2018Детайли
Грижи за болния¶ 16-12-2018Детайли
Пенев, Дочо¶ Белчева, Стефа Ганева¶ Пирьова, Боряна Генчева¶ Анатомия и физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство по хигиена и професионални болести¶ 16-12-2018Детайли
Изгаряния и измръзвания¶ 16-12-2018Детайли
Разбойников, Св.¶ Дилова, Цв.¶ Бонинска, М.¶ Общи грижи за болния¶ 16-12-2018Детайли
Мушкаров, Гошо¶ Кодекс на труда¶ 16-12-2018Детайли
Херчински, Ян¶ Хербст, Миколай¶ Реформа във финансирането на образованието в България¶ 16-12-2018Детайли
Медицинска психология¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Марко Кирилов¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Практическа психотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Основи на храненето¶ 16-12-2018Детайли
Станкушева, Тотка Дякова¶ Диетична кухня при обменни и ендокринни заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Лечебна физкултура при някои по-чести заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Малинов, Тодор Спасов¶ Диетична кухня при хронични бъбречни заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Република Ирак¶ 16-12-2018Детайли
Люблинская, Анна А.¶ Развитие на детето¶ 16-12-2018Детайли
Ислямска република Афганистан¶ 16-12-2018Детайли
Ярыгин, Н. Е.¶ Серов, В. В.¶ Атлас патологической гистологии¶ 16-12-2018Детайли
Тероризъм¶ 16-12-2018Детайли
Физиология¶ 16-12-2018Детайли
Медико-тактическа характеристика на бедствените ситуации¶ 16-12-2018Детайли
Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове¶ 16-12-2018Детайли
Медицинско осигуряване при кризи¶ 16-12-2018Детайли
Стаматов, Стамат Николов¶ Клинична таласотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Стоева, Иванка Николова¶ Диетична кухня при стомашно-чревни заболявания¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Specification for Pharmaceutical Preparations¶ 16-12-2018Детайли
Нейков, Георги Димитров¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Immunization in practice¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Consultation on Rabies¶ 16-12-2018Детайли
WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system¶ 16-12-2018Детайли
Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing¶ 16-12-2018Детайли
Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain food additives and contaminants¶ 16-12-2018Детайли
The selection and use of essential medicines¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain veterinary drug residues in food¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Specification for Pharmaceutical Preparations¶ 16-12-2018Детайли
Principles and methods for assessing allergic hypersensitization associated with exposure to chemicals¶ 16-12-2018Детайли
Adamis, Zoltan¶ Fodor, Jozsef¶ Bentonite, Kaolin and Selected Clay Minerals¶ 16-12-2018Детайли
Науман, Регина¶ Лечебните храни¶ 16-12-2018Детайли
Prevention and management of osteoporosis¶ 16-12-2018Детайли
Rheumatic fever and rheumatic heart disease¶ 16-12-2018Детайли
Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing¶ 16-12-2018Детайли
Стихийные бедствия: Охрана здоровья населения¶ 16-12-2018Детайли
Public health, innovation and intellectual property rights: report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health¶ 16-12-2018Детайли
The World health report: 2006¶ 16-12-2018Детайли
Димов, Дичо П.¶ Практическа оториноларингология¶ 16-12-2018Детайли
The World health report: 2004¶ 16-12-2018Детайли
Make every mother and child count¶ 16-12-2018Детайли
The World health report: 2003¶ 16-12-2018Детайли
Козовски, Иван Тодоров¶ Акушерски операции¶ 16-12-2018Детайли
Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2006 г.¶ 16-12-2018Детайли
Guidelines for the treatment of malaria¶ 16-12-2018Детайли
Чэлиндер, Андрю¶ Обзор положительного опыта по обесспечению водой и санитарных условий при чрезвычайных ситуациях¶ 16-12-2018Детайли
Построение диалога о рисках от электромагнитных полей¶ 16-12-2018Детайли
Chemical-specific adjustment factors for interspecies differences and human variability¶ 16-12-2018Детайли
IPCS risk assessment terminology¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain food contaminants¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain food additives¶ 16-12-2018Детайли
Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2005 г.¶ 16-12-2018Детайли
Близнаков, Георги Е.¶ Химия и опазване на околната среда [за] 9. клас¶ 16-12-2018Детайли
Schwick, H.G.¶ Brauer, H.¶ Exempla immunologica¶ 16-12-2018Детайли
Harper, Harold Anthony¶ Murray, Robert K.¶ Harper,s biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Harper, Harold Anthony¶ Murray, Robert K.¶ Harper,s biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Murray, Robert K.¶ Harper, Harold Anthony¶ Harper,s biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Близнаков, Георги Е.¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Павлова, Милка¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Guidelines for essential trauma care¶ 16-12-2018Детайли
Боянова, Лиляна¶ Манева, Райна¶ Цифудин, Елена¶ Химия¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Biological Standardization¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Марко Кирилов¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Манев, Стефан¶ Химия и опазване на околната среда за 9. клас¶ 16-12-2018Детайли
Павлова, Митка¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Манев, Стефан¶ Химия и опазване на околната среда за 9. клас¶ 16-12-2018Детайли
Близнаков, Георги¶ Химия и опазване на околната среда.¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Марко Кирилов¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Нейков, Георги Е.¶ Химия и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Koulaksazov, Stayko¶ Кулаксъзов, Стайко¶ Health care systems¶ 16-12-2018Детайли
Костов, Константин¶ Джелепов, Николай¶ Физкултурни упражнения и комплекси при затлъстяване¶ 16-12-2018Детайли
Guidelines for the management of sexually transmitted infections¶ 16-12-2018Детайли
Sexually transmitted and other reproductive tract infections¶ 16-12-2018Детайли
Коэн, Ракель¶ Службы психического здоровья при чрезвычайных ситуациях¶ 16-12-2018Детайли
Medical eligibility criteria for contraceptive use¶ 16-12-2018Детайли
Selected practice recommendations for contraceptive use¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Biological Standardization¶ 16-12-2018Детайли
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Biological Standardization¶ 16-12-2018Детайли
Davson, Hugh¶ The physiology of the eye¶ 16-12-2018Детайли
Pocket book of hospital care for children & guidelines for the management of common illnesses with limited resources¶ 16-12-2018Детайли
WHO child growth standards: Length / height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age¶ 16-12-2018Детайли
Guiding principles for feeding infants and young children during emengencies¶ 16-12-2018Детайли
Managing newborn problems¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Biological Standardization¶ 16-12-2018Детайли
Infectious diseases: the clinician,s guide to diagnosis, treatment, and prevention¶ 16-12-2018Детайли
Кулаксъзов, Стайко¶ Здравни системи в преход - България 2003¶ 16-12-2018Детайли
Овчарова, Петрана¶ Райчев, Радослав¶ Афазии, апраксии, агнозии¶ 16-12-2018Детайли
Мушкаров, Гошо¶ Социално и здравно осигуряване 2009¶ 16-12-2018Детайли
Юмашев, Г. С.¶ Епифанов, В. А.¶ Оперативная травматология и рехабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата¶ 16-12-2018Детайли
Бецишор, В. К.¶ Множественные переломы костей конечностей и их последствия¶ 16-12-2018Детайли
Патология на гръбначния стълб¶ 16-12-2018Детайли
Реабилитация онкологических больных¶ 16-12-2018Детайли
Столярова, Л. Г.¶ Реабилитация больных паркинсонизмом¶ 16-12-2018Детайли
Терновой, К. С.¶ Кравченко, А. А.¶ Лещинский, А. Ф.¶ Реабилитационная терапия при травмах костно-суставного аппарата¶ 16-12-2018Детайли
Ултразвук в терапии злокачественных опухолей¶ 16-12-2018Детайли
Малова, М. Н.¶ Клинико-функциональные методы исследования в травматологии и ортопедии¶ 16-12-2018Детайли
Коуэн, Х.¶ Брумлик, Дж.¶ Руководство по электромиографии и электродиагностике¶ 16-12-2018Детайли
Брагина, Н. Н.¶ Доброхотова, Т. А.¶ Функциональные ассиметрии человека¶ 16-12-2018Детайли
Тревелл, Дж. И.¶ Симонс, Д. Г.¶ Миофасциальные боли¶ 16-12-2018Детайли
Мануальная терапия неврологических проявлений остеохондроза позвоночника¶ 16-12-2018Детайли
Костова, Венета¶ Периферни невропатии в професионалната патология¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Петър Йорданов¶ Поясно-дискова болест¶ 16-12-2018Детайли
Реабилитация больных рекуррентной шизофренией и маниакально-депресивным психозом¶ 16-12-2018Детайли
Начев, Чудомир¶ Артериална хипертония¶ 16-12-2018Детайли
Кукушкина, Татяна Н.¶ Докиш, Ю. М.¶ Чистякова, Н. А.¶ Руководство по реабилитации больных, частично утративших трудоспособность¶ 16-12-2018Детайли
Каптелин, А. Ф.¶ Ласская, Л. А.¶ Трудовая терапия в травматологии и ортопедии¶ 16-12-2018Детайли
Трудотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Табеева, Дина М.¶ Руководство по иглорефлексотерапии¶ 16-12-2018Детайли
Топографо-анатомические основы акупунктуры¶ 16-12-2018Детайли
Бърлиев, Б.¶ Рентгенология и радиология¶ 16-12-2018Детайли
Восстановительное лечение в травматологии и ортопедии¶ 16-12-2018Детайли
Функционална диагностика на вътрешните болести¶ 16-12-2018Детайли
Койчев, Александър Константинов¶ Наръчник билково лечение на вътрешните болести¶ 16-12-2018Детайли
Волков, Виолен Степанович¶ Цикулин, Алексавдр Евгеньевич¶ Лечение и реабилитация больных гипертонической болезнью в условиях поликлиники¶ 16-12-2018Детайли
Гавриков, Николай Андреевич¶ Курортная терапия и профилактика гипертонической болезни¶ 16-12-2018Детайли
Профилактика и рехабилитация на миокардния инфаркт¶ 16-12-2018Детайли
Серебрина, Л. А.¶ Санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями пищеварительной системы¶ 16-12-2018Детайли
Панева-Холевич, Елена¶ Възстановителна хирургия на сгъвните сухожилия на ръката¶ 16-12-2018Детайли
Вишневский, А. А.¶ Лившиц, А. В.¶ Вилянский, М. П.¶ Электростимуляция желудочно-кишечного тракта¶ 16-12-2018Детайли
Артамонова, Воля Георгиевна¶ Шаталов, Николай Нилович¶ Профессиональные болезни¶ 16-12-2018Детайли
Бобчев, Тодор¶ Оперативна гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Хирургия за медицински сестри¶ 16-12-2018Детайли
Патологична анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Sabiston, David C.¶ Sabiston textbook of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Nelson, Waldo Emerson¶ Nelson essentials of pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Монов, Александър Петров¶ Клинична токсикология¶ 16-12-2018Детайли
Columbia review high-yield biology¶ 16-12-2018Детайли
Дзяк, А.¶ Крестцовые боли¶ 16-12-2018Детайли
Bresnick, Stephen D.¶ Columbia Review high-yield organic chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Николова, Василка¶ Колева, Ивелина¶ Lingua Latina Medicinalis¶ 16-12-2018Детайли
Mohan, Harsh¶ Textbook of pathology¶ 16-12-2018Детайли
Fix, James D.¶ Dudek, Ronald W.¶ Embriology¶ 16-12-2018Детайли
Dudek, Ronald W.¶ Casebook for Herfindal & Gourley,s textbook of therapeutics¶ 16-12-2018Детайли
Cameron, John R.¶ Skofronic, James G.¶ Medical physics¶ 16-12-2018Детайли
Mechanisms of microbial disease¶ 16-12-2018Детайли
Нов универсален речник PONS: Немско-български¶ 16-12-2018Детайли
Bresnick, Stephen D.¶ Columbia Review high-yield general chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Благуш, Петр¶ К теории тестирования двигательных способностей¶ 16-12-2018Детайли
Смирнов-Каменский, Е. А.¶ Петелин, С. М.¶ Радоновые воды и их лечебное применение¶ 16-12-2018Детайли
Стругацкий, В. М.¶ Физические факторы в акушерстве и гинекологии¶ 16-12-2018Детайли
Amenta, Peter S.¶ Amenta, Peter Sebastian¶ Histology¶ 16-12-2018Детайли
Попилиев, Илия Любенов¶ Ангелова, Искра¶ Наръчник клиника и терапия на спешните сърдечно-съдови заболявания и синдроми¶ 16-12-2018Детайли
Данчева, Кирана Иванова¶ Константинов, Божидар Георгиев¶ Спирова, Росица Стефанова¶ Практически упражнения и задачи по биохимия¶ 16-12-2018Детайли
Николов, Гаврил Христов¶ Хипокинезия¶ 16-12-2018Детайли
Николова, Василка¶ Колева, Ивелина¶ Lingua Latina Medicinalis¶ 16-12-2018Детайли
Зациорский, В. М.¶ Аруин, А. С.¶ Селуянов, В. Н.¶ Биомеханика двигательного аппарата человека¶ 16-12-2018Детайли
Николова, Василка¶ Колева, Ивелина¶ Lingua Latina Medicinalis¶ 16-12-2018Детайли
Color atlas of cosmetic dermatology¶ 16-12-2018Детайли
Emergency medicine¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство по неврология¶ 16-12-2018Детайли
Sun, Tsieh¶ Color atlas--text of flow cytometric analysis of hematologic neoplasms¶ 16-12-2018Детайли
Turnpenny, Peter D.¶ Ellard, Sian¶ Emery,s elements of medical genetics¶ 16-12-2018Детайли
Jorde, Lynn B.¶ Medical genetics¶ 16-12-2018Детайли
Станева-Стойчева, Душка¶ Стойчев, Цанко¶ Лекарствени взаимодействия¶ 16-12-2018Детайли
Яковлева, М. И.¶ Физиологические механизмы действия электромагнитных полей¶ 16-12-2018Детайли
Павлов, Владимир Спиридонов¶ Гюлев, Атанас Иванов¶ Ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Костадинова, Тодорка¶ Стратегическо управление на лечебните заведения¶ 16-12-2018Детайли
Основи на клиничната електроенцефалография¶ 16-12-2018Детайли
Галунска, Бистра¶ Биохимични аспекти на някои заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Велкова, Анжелика¶ Aspects of public health and health care policies in Greece in Bulgaria¶ 16-12-2018Детайли
Показатели за оценка на физическото и биологическо развитие на момчета и момичета от 14 до 18 годишна възраст в Югоизточна България¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Skandalakis, surgical anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Сайонджи, Масаиуки¶ Източен специален божествен масаж¶ 16-12-2018Детайли
Пачев, Ангел¶ Малка енциклопедия по социолингвистика¶ 16-12-2018Детайли
Клинична педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Основи на медико-социалната рехабилитация¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Петър Ст.¶ Социалната рехабилитация в помощното училище¶ 16-12-2018Детайли
Малышев, В. М.¶ Колесник, Ф. А.¶ Электромагнитные волны сверхвысокой частоты и их воздействие на человека¶ 16-12-2018Детайли
Патобиохимия¶ 16-12-2018Детайли
Оранский, И. Е.¶ Природные лечебные факторы и биологические ритмы¶ 16-12-2018Детайли
Костадинов, Димитър¶ Краев, Тодор Краев¶ Тодоров, Любомир Асенов¶ Ръководство по рефлекторен лечебен масаж.¶ 16-12-2018Детайли
Бетова, Таня¶ Поповска, Савелина¶ Маркова, Елена¶ Йорданов, Йордан¶ Годишник на ЕАТА¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Справочник по протезированию¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Михаил¶ Радков, Милен Петров¶ Йочев, Стефан Христов¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по епидемиология¶ 16-12-2018Детайли
Златков, Никола Ботев¶ Пенев, Златко Йорданов¶ Дурмишев, Асен Любенов¶ Ръководство за практически упражнения по дерматология и венерология¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Иван¶ Алергични риносинуити¶ 16-12-2018Детайли
Комитов, Глинка¶ Генов, Страшимир¶ Мениджмънтът на ресурсите - приоритет на здравната реформа¶ 16-12-2018Детайли
Програма за здравето на юношите¶ 16-12-2018Детайли
Квалификационните системи¶ 16-12-2018Детайли
Новости 2007¶ 16-12-2018Детайли
Горчев, Григор¶ Томов, Славчо¶ Делийски, Ташко¶ Поповска, Савелина¶ Мирчев, Митко Енчев¶ Давидов, Деян Николов¶ Димитров, Добромир Димитров¶ Панов, Росен Емилов¶ Нанев, Васил Димитров¶ Вълчева-Петрова, Геновева Борисова¶ Ръководство по хирургия с атлас¶ 16-12-2018Детайли
Каличман, Сет¶ Отговаряме на вашите въпроси за СПИН¶ 16-12-2018Детайли
Юнг, Карл Густав¶ Психология и алхимия¶ 16-12-2018Детайли
Юнг, Карл Густав¶ Динамика на несъзнаваното¶ 16-12-2018Детайли
Фуко, Мишел¶ История на сексуалността¶ 16-12-2018Детайли
Gardiner, M. Dena¶ The principles of exercise therapy¶ 16-12-2018Детайли
Оценка на услугите, свързани с подобряването на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България¶ 16-12-2018Детайли
Мошков, В. Н.¶ Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней¶ 16-12-2018Детайли
Шухова, Е. В.¶ Реабилитация детей с заболеваниями нервной системы¶ 16-12-2018Детайли
Дееничин, Петър Георгиев¶ Калкулозен холецистит¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Стефан¶ Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията¶ 16-12-2018Детайли
Буровых, А. Н.¶ Файн, А. Н.¶ Восстановление работоспособности с помощью массажа и бани¶ 16-12-2018Детайли
Столярова, Л. Г.¶ Ткачева, Г. Р.¶ Реабилитация больных с постинсультными двигательными расстройствами¶ 16-12-2018Детайли
Хаджийски, Илия¶ Патобиомеханика¶ 16-12-2018Детайли
Основи на геронтологията и гериатрията¶ 16-12-2018Детайли
Каранешев, Георги¶ ЛФК в хирургията, ортопедията и травматологията¶ 16-12-2018Детайли
Физикално лечение и рехабилитация на артрозната болест¶ 16-12-2018Детайли
Шеметило, И. Г.¶ Воробьев, М. Г.¶ Современные методы электро- и светолечения¶ 16-12-2018Детайли
Усманова, А. Ф.¶ Бабаджанов, Н. С.¶ Руководство по иглорефлексотерапии¶ 16-12-2018Детайли
Преварский, Борис П.¶ Плавский, Лев В.¶ Двигательный режим у больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких¶ 16-12-2018Детайли
Occupational therapy¶ 16-12-2018Детайли
Ценер, Ханс П.¶ Заболявания на ушите, носа и гърлото¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Георги¶ Малки подвижни игри¶ 16-12-2018Детайли
Динев, Димитър¶ Извънставни заболявания на меките тъкани ("мекотъканен ревматизъм")¶ 16-12-2018Детайли
Левит, Карел¶ Мануална терапия¶ 16-12-2018Детайли
Kisner, Carolyn¶ Colby, Lynn Allen¶ Therapeutic exercise¶ 16-12-2018Детайли
Lewit, Karel¶ Manipulacni lecba v ramci reflexni terapie¶ 16-12-2018Детайли
Greenman, Philip E.¶ Principles of manual medicine¶ 16-12-2018Детайли
Мишев, Пею¶ Воденичаров, Банко¶ Николов, Панайот¶ Практически основи на клиничната реанимация¶ 16-12-2018Детайли
Справочник по физиотерапии¶ 16-12-2018Детайли
Руководство по физиотерапии и физиопрофилактике детских заболаваний¶ 16-12-2018Детайли
Черикли, Л. Е.¶ Физиотерапия в офтальмологии¶ 16-12-2018Детайли
Клиническая физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Физиотерапия, массаж, лечебная физкультура¶ 16-12-2018Детайли
Матев,Иван Б.¶ Банков, Стефан Д.¶ Рехабилитация при увреди на ръката¶ 16-12-2018Детайли
Оранский, И. Е.¶ Царфис, П. Г.¶ Биоритмология и хронотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Скурихина, Лидия А.¶ Физические факторы в лечении и рехабилитации больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы¶ 16-12-2018Детайли
Сорокина, Евгения Ивановна¶ Физические методы лечения в кардиологии¶ 16-12-2018Детайли
Техника и методики физиотерапевтических процедур¶ 16-12-2018Детайли
Физикална терапия и рехабилитация на заболяванията в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Олефиренко, В. Т.¶ Водо-топлолечение¶ 16-12-2018Детайли
Демиденко, Т. Д.¶ Реабилитация при цереброваскулярной патологии¶ 16-12-2018Детайли
Atlas of surgical stapling¶ 16-12-2018Детайли
Отглеждане и възпитание на малкото дете¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Чавдар¶ Учебник по очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Чавдар¶ Учебник по очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Евлоги¶ Учебник по клинична патология¶ 16-12-2018Детайли
Chirurgische Onkologie¶ 16-12-2018Детайли
Чаушев, Асен¶ Френско-български българско-френски речник¶ 16-12-2018Детайли
Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Николова-Гълъбова, Жана¶ Немско-български фразеологичен речник¶ 16-12-2018Детайли
Станева, Христина¶ Речник по българска стилистика¶ 16-12-2018Детайли
Веков, Тони¶ Основи на управлението в здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Веков, Тони¶ Лекарствен пазар и политика в България¶ 16-12-2018Детайли
Swit, Loretta¶ Respirators¶ TB respiratory protections¶ 16-12-2018Детайли
Пранчев, Найден Георгиев¶ Инфекциозни заболявания и усложнения в акушерството¶ 16-12-2018Детайли
Green, Kay¶ Home health aide training manual¶ 16-12-2018Детайли
Цветкова, Петя¶ Влияние на сексуално-трансмисивните инфекции върху репродуктивния процес при мъжа¶ 16-12-2018Детайли
Анестезия и интензивна терапия в урологията¶ 16-12-2018Детайли
Bainbridge, David¶ Making babies¶ 16-12-2018Детайли
Minuchin, Salvador¶ Rosman, Bernice L.¶ Baker, Lester¶ Psychosomatic families¶ 16-12-2018Детайли
Hugdahl, Kenneth¶ Psychophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Trauma and dreams¶ 16-12-2018Детайли
Dambro,Mark R.¶ Goldfarb, Bruce¶ The 5-minute health advisor¶ 16-12-2018Детайли
Havens, Leston¶ Making contact¶ 16-12-2018Детайли
Brown,Lyn Mikel¶ Gilligan, Carol¶ Meeting at the crossroads¶ 16-12-2018Детайли
Дерматология и венерология¶ 16-12-2018Детайли
Regulating how we die¶ 16-12-2018Детайли
Трифонов, Трифон М.¶ Обща психология¶ 16-12-2018Детайли
Sigman, Marian¶ Capps, Lisa¶ Children with autism¶ 16-12-2018Детайли
Exercise testing and exercise prescription for special cases¶ 16-12-2018Детайли
The Harvard guide to psychiatry¶ 16-12-2018Детайли
Outcomes assessment in clinical practice¶ 16-12-2018Детайли
Choinski, John S.¶ Experimental cell and molecular biology¶ 16-12-2018Детайли
Ничева, Мира¶ Фразеологичен речник на българския език¶ 16-12-2018Детайли
Moran,Jeffrey P.¶ Teaching sex¶ 16-12-2018Детайли
Колева-Йошинова, Ивет Борисова¶ Repetitorium physiotherapeuticum¶ 16-12-2018Детайли
Халвърсън, Майкъл¶ Янг, Майкъл¶ Всичко за Microsoft Office 2000¶ 16-12-2018Детайли
Епидемиология на заразните болести¶ 16-12-2018Детайли
Джеров, Димитър¶ Владимиров, Борислав¶ Гайдарски, Радослав¶ Хирургия, ортопедия и травматология¶ 16-12-2018Детайли
Рачин, Емил¶ Химия¶ 16-12-2018Детайли
Rachin, Emil¶ Стоянова, Ангелина¶ Рачин, Емил¶ Introduction to inorganic chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас¶ Основи на интензивната терапия в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Чирков, Александър¶ Хирургия на сърцето и съдовете¶ 16-12-2018Детайли
Татьозов, Тотко¶ Психодиагностика на ранното детство¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас¶ Ръководство за операционни сестри¶ 16-12-2018Детайли
Педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Дерматология и венерология¶ 16-12-2018Детайли
Перну, Лоранс¶ Аз чакам дете¶ 16-12-2018Детайли
Помаков, Петър¶ Бабуров, Симеон¶ Детска рентгенгастроентерология¶ 16-12-2018Детайли
Станкушев, Тодор¶ Психично болните в домашна обстановка¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Иван Б.¶ Разширен курс по офталмология¶ 16-12-2018Детайли
Костов, Коста¶ Милчева, Христина¶ Димова, Мария¶ Домашни грижи¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Чавдар¶ Учебник по очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Bess, Fred H.¶ Humes, Larry E.¶ Audiology¶ 16-12-2018Детайли
Антисоциалното поведение - теория и практика¶ 16-12-2018Детайли
Раданов, Стойчо¶ Медицинска деонтология¶ 16-12-2018Детайли
Мьолер, Торстен¶ Райф, Емил¶ Атлас по рентгенографска техника¶ 16-12-2018Детайли
Стамболов, Борислав¶ Милчев, Никола¶ Лейомиома¶ 16-12-2018Детайли
Радойнова, Добринка¶ Серафимов, Михаил¶ Оглед на пътно-транспортно местопроизшествие¶ 16-12-2018Детайли
Перну, Лоранс¶ Аз възпитавам детето¶ 16-12-2018Детайли
Синтетична патология¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Александър¶ Калинова, Кр.¶ Практическа амбулаторна (малка) хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Симеон¶ Отчуждението сред медицинските кадри¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Симеон¶ Избрани статии¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Симеон¶ Заболяване на млечната жлеза¶ 16-12-2018Детайли
Гомез, Джоан¶ Как да живеем с...диабет¶ 16-12-2018Детайли
Физиологичен автоимунитет или автоагресия¶ 16-12-2018Детайли
Апостолов, Александър¶ Господинов, Веселин¶ Гайдаров, Иван¶ Прийоми и поведение при спешни състояния¶ 16-12-2018Детайли
Болести на дебелото черво¶ 16-12-2018Детайли
Страшимиров, Денко¶ Основи на проблемната (интегративна) патофизиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Atlas of clinical gynecology¶ 16-12-2018Детайли
Линецки, Михаил Лвович¶ Внушението и ние¶ 16-12-2018Детайли
Вайкерт, Херман¶ Ортопедични заболявания у децата¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Николай¶ Хирургия на щитовидната жлеза¶ 16-12-2018Детайли
Lester, Benisse¶ The acute hand¶ 16-12-2018Детайли
Guide to clinical preventive services¶ 16-12-2018Детайли
The guide to clinical preventive services¶ 16-12-2018Детайли
Salter, Robert Bruce¶ Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system¶ 16-12-2018Детайли
Carlson, Karen J.¶ Eisenstat, Stephanie A.¶ Ziporyn, Terra Diane¶ The Harvard guide to women,s health¶ 16-12-2018Детайли
Садовска-Врублевска, Мария¶ Ревматични заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Hashemi, Ray H.¶ Bradley, William G.¶ MRI¶ 16-12-2018Детайли
Principles of ambulatory medicine¶ 16-12-2018Детайли
ACSM,S [American College of Sports medicine,s] guidelines for the team physician¶ 16-12-2018Детайли
Anesthesia for surgery of the spine¶ 16-12-2018Детайли
Anesthetic management of acute head injury¶ 16-12-2018Детайли
Bruch, Hilde¶ Learning psychotherapy¶ 16-12-2018Детайли
Novelline, Robert A.¶ Squire, Lucy Frank¶ Squire,s fundamentals of radiology¶ 16-12-2018Детайли
Янев, Яне¶ Злокачествени тумори на тестиса¶ 16-12-2018Детайли
Александрова, Силвия Стоянова¶ Хосписни грижи - мениджмънт и етика¶ 16-12-2018Детайли
Нов универсален речник PONS: Българско-немски¶ 16-12-2018Детайли
Нов универсален речник PONS: Българско-немски¶ 16-12-2018Детайли
Справочник за диагностика и лечение на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Възрастните като пациенти¶ 16-12-2018Детайли
Златков, Никола Ботев¶ Дерматологична диференциална диагноза¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Петър¶ Малария¶ 16-12-2018Детайли
Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Петровски, Светослав Николов¶ Диков, Иван Н.¶ Рибарова, Нели Хр.¶ Стафилококови инфекции¶ 16-12-2018Детайли
Радева, Василка¶ Български тълковен речник¶ 16-12-2018Детайли
Пашова, Галина¶ Наймушин, Борис¶ Велева, Бисерка¶ Речник на чуждите думи в българския език¶ 16-12-2018Детайли
Пернишка, Емилия Илиева¶ Речник на чуждите думи за всички¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Никола¶ Колев, Николай¶ Интензивна терапия на вътрешните болести¶ 16-12-2018Детайли
Стойков, Цанко¶ Социално подпомагане¶ 16-12-2018Детайли
Карастанев, Иван Иванов¶ Нарушения в неекскреторната функция на бъбреците¶ 16-12-2018Детайли
Dunne, Lavon J.¶ Kirschmann, John D.¶ Nutrition almanac¶ 16-12-2018Детайли
Генев, Генчо¶ Генева-Попова, Мариела¶ Клинична стойност на съвременните лабораторни изследвания в инфектологията¶ 16-12-2018Детайли
Interventional electrophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Lieber, Richard L.¶ Skeletal muscle structure and function¶ 16-12-2018Детайли
Kini, Sudha R.¶ Thyroid¶ 16-12-2018Детайли
Designing clinical research¶ 16-12-2018Детайли
Kaplan, Alex¶ Clinical chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Behavioral endocrinology¶ 16-12-2018Детайли
Pulmonary and critical care pharmacology and therapeutics¶ 16-12-2018Детайли
O,Connor, Barbara H.¶ A color atlas and instruction manual of peripheral blood cell morphology¶ 16-12-2018Детайли
Levine, Robert J.¶ Ethics and regulation of clinical research¶ 16-12-2018Детайли
Lo, Bernard¶ Resolving ethical dilemmas¶ 16-12-2018Детайли
Handbook of ambulatory medicine¶ 16-12-2018Детайли
Lechtenberg, Richard¶ Epilepsy and the family¶ 16-12-2018Детайли
Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels¶ 16-12-2018Детайли
Goldstein, Sanford M.¶ Wintroub, Bruce U.¶ Adverse cutaneous reactions to medication¶ 16-12-2018Детайли
The placebo effect¶ 16-12-2018Детайли
Медицинска психология¶ 16-12-2018Детайли
Revision total knee arthroplasty¶ 16-12-2018Детайли
Tanner, James Mourilyan¶ Foetus into man¶ 16-12-2018Детайли
Handbook of health physics and radiological health¶ 16-12-2018Детайли
Inflammatory bowel disease¶ 16-12-2018Детайли
Current genitourinary cancer surgery¶ 16-12-2018Детайли
The Endocrine pancreas¶ 16-12-2018Детайли
Conn, Harold O.¶ TIPS¶ 16-12-2018Детайли
Nirula, Raminder¶ High-yield internal medicine¶ 16-12-2018Детайли
Human chromosomes¶ 16-12-2018Детайли
Fleisher, Gary F.¶ Ludwig, Stephen¶ Pictorial review of pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Common problems in infections and stones¶ 16-12-2018Детайли
The global burden of disease¶ 16-12-2018Детайли
Willms, J. L.¶ Schneiderman, Henry¶ Pocket guide to physical diagnosis¶ 16-12-2018Детайли
Segen, Joseph C.¶ Current med talk¶ 16-12-2018Детайли
A clinician,s guide to chemotherapy pharmacokinetics and pharmacodynamics¶ 16-12-2018Детайли
Frenay, Agnes Clare¶ Mahoney, Rose Maureen¶ Understanding medical terminology¶ 16-12-2018Детайли
Brewerton, Derrick¶ All about arthritis¶ 16-12-2018Детайли
Roth, Daniel Eliot¶ MCAT essentials¶ 16-12-2018Детайли
Gholson, Charles F.¶ Bacon, Bruce R.¶ Essentials of clinical hepatology¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по дисекция на труп¶ 16-12-2018Детайли
Специална хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Клинична пневмология¶ 16-12-2018Детайли
Клинична гастроентерология¶ 16-12-2018Детайли
Койчев, Александър Константинов¶ Билково лечение на гинекологичните болести и климактериума¶ 16-12-2018Детайли
Ботев,Борис Савов¶ Пенев, Христо Йорданов¶ Медицинска рентгенова техника¶ 16-12-2018Детайли
Кънев, Кънчо Симеонов¶ Колчев, Марин Петров¶ Травматични увреди на опорно-двигатения апарат¶ 16-12-2018Детайли
Клинична нефрология¶ 16-12-2018Детайли
Пишель, Ярослав В.¶ Шапиро, Иосиф И.¶ Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии¶ 16-12-2018Детайли
Цекова, Мария¶ Остър миокарден инфаркт без Q-зъбец¶ 16-12-2018Детайли
Атлас по цитология и хистология¶ 16-12-2018Детайли
Вътреболнични инфекции¶ 16-12-2018Детайли
Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Дамянов, Боян Димитров¶ Хронифициране на чернодробните заболявания-ултраструктурни промени¶ 16-12-2018Детайли
Диференциална диагноза на неврологичните заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Гешева, Нора Георгиева¶ Мутафчиев, Валентин Йорданов¶ Профилактика на зъбно-челюстните деформации¶ 16-12-2018Детайли
Койчев, Александър Константинов¶ Билково лечение на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Семиотика на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Клинична педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Лисаев, Петко¶ Горчев, Григор¶ Съдебно акушерство и гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Григоров, Никола¶ Николова, Стела¶ Великов, Л.¶ Клинична Доплер ехография¶ 16-12-2018Детайли
Коларов, Росен¶ Панчовска, Мария¶ Раденска-Лоповок, Стефка¶ Синдром на Sjogren¶ 16-12-2018Детайли
Семиотика на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Семиотика на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Клинична нефрология¶ 16-12-2018Детайли
Семиотика на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Наръчник за стоматологичната сестра¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола Христов¶ Семиотика на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Карчев, Тодор¶ Хаджи-Вълчанов, Христо Вълчанов¶ Кабакчиев, Петко Георгиев¶ М-клетките в имунопатологията¶ 16-12-2018Детайли
Златев, Стойко¶ Микробна агресия и имунни реакции в оралната област¶ 16-12-2018Детайли
Радева, Мария¶ Здравната система в България¶ 16-12-2018Детайли
Кацулов, Атанас¶ Цезарово сечение¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола Христов¶ Клинични задачи по педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Хидроцеле и инфертилитет¶ 16-12-2018Детайли
Наръчник по спешна и неотложна помощ в педиатрията¶ 16-12-2018Детайли
Ичев, Кирил¶ Хирургична анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Райнова, Искра¶ Токсокароза¶ 16-12-2018Детайли
Хигиена на храненето¶ 16-12-2018Детайли
Хубенова, Живка¶ Инфекции на новороденото¶ 16-12-2018Детайли
Оперативна гинекология¶ 16-12-2018Детайли
От симптома към диагнозата¶ 16-12-2018Детайли
Маслинков, Димитър Петров¶ Атанасов, Никола Петров¶ Хигиена на устната кухина в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Синдроми и рядко диагностицирани болести¶ 16-12-2018Детайли
Тихолов, Калин Христов¶ Артериална хипотония¶ 16-12-2018Детайли
Кочанков, Димитър Николов¶ Нинов, Въло Дамянов¶ Краваев, Стойко Иванов¶ Физиотерапия за рехабилитатори¶ 16-12-2018Детайли
Кочанков, Димитър Николов¶ Нинов, Въло Дамянов¶ Краваев, Стойко Иванов¶ Физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Павлов, Владимир Спиридонов¶ Гюлев, Атанас Иванов¶ Ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Драгански, Минчо¶ [Сто и четиридесет]140 години болнично дело - Плевен (1865-2005)¶ 16-12-2018Детайли
Синдроми и рядко диагностицирани болести¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Николай Иванов¶ Колев, Николай Златков¶ Колев, Златко Николов¶ Кратък наръчник по интензивна терапия¶ 16-12-2018Детайли
Harrison, Tinsley Randolph¶ Харисън. Основи на вътрешната медицина¶ 16-12-2018Детайли
Странски, Динко Николов¶ Шейтанов, Минко Пенчев¶ Рационално хранене и профилактика при стоматологичните заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Тодоров, Венцеслав¶ Медицинска физика¶ 16-12-2018Детайли
Станкушев, Тодор Атанасов¶ Наркомании¶ 16-12-2018Детайли
Ключников, Сергей¶ Алкохолизъм¶ 16-12-2018Детайли
Topley, W. W. C.¶ Wilson, Graham S.¶ Medical mycology¶ 16-12-2018Детайли
Цоневски, Денчо¶ Организация и ергономия на медицинския труд¶ 16-12-2018Детайли
Начални нарушения на мозъчното кръвообръщение¶ 16-12-2018Детайли
Стамболов, Борислав Иванов¶ Многоплодна бременност¶ 16-12-2018Детайли
Стратев, Страти¶ Байчев, Георги¶ Томов, Славчо¶ Дарданов, Драгомир¶ Димитров, Добромир¶ Атанасов, Боян¶ Колев, Николай¶ Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом¶ 16-12-2018Детайли
Коглер, Аладар¶ Йога¶ 16-12-2018Детайли
Евтимов, Венцеслав¶ Йога¶ 16-12-2018Детайли
Димитров, Димитър Янков¶ Анемии на бременните¶ 16-12-2018Детайли
Рокицкий, Михаил Рафаилович¶ Грешки и опасности в детската хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Палов, Адриян Миленов¶ Йотковски, Петър Василев¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Лечение на стоматологични заболявания в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Гачева, Йорданка Димитрова¶ Диагностика и рехабилитация при деца с родова травма на раменния сплит¶ 16-12-2018Детайли
Жуани, Ж.¶ Крапан, Ж. Б.¶ Дансе, А.¶ Масон, Ж. Л.¶ Хомеопатична терапия¶ 16-12-2018Детайли
Военно-полева хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Фонарев, М. И.¶ Фонарева, Т. А.¶ Лечебная физическая культура при детских заболеваниях¶ 16-12-2018Детайли
Куничев, Л. А.¶ Лечебный массаж¶ 16-12-2018Детайли
Влияние магнитных полей на биологические обекты¶ 16-12-2018Детайли
Довгань, В. И.¶ Темкин, И. Б.¶ Механотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Кувенев, Ж. Ф.¶ Диадинамотерапия и амплипульстерапия¶ 16-12-2018Детайли
Ефремов, Георги Д.¶ Петков, Георги Хр.¶ Чакърова, Петрана Ил.¶ Таласемични синдроми¶ 16-12-2018Детайли
Боарон, Мишел¶ Пейр-Фико, Ален¶ Хомеопатията в ежедневието на магистър-фармацевта¶ 16-12-2018Детайли
Маринова, Росица Стойчева¶ Беловеждов, Николай Иванов¶ Уроинфекции¶ 16-12-2018Детайли
Фалала, Жерар¶ Флорен, Мари-Пол¶ Да облекчаваме и и лекуваме с хомеопатия¶ 16-12-2018Детайли
Морис, Жан-Жак¶ Клинични случаи в хомеопатията¶ 16-12-2018Детайли
Русанов, Елефтер Маринов¶ Биофизика¶ 16-12-2018Детайли
Томов, Илия¶ Вълчева, Елена¶ Кътова, Цветанка¶ Гочева, Нина¶ Гарчева, Марина Борисова¶ Кардиология¶ 16-12-2018Детайли
Кърнолски, Истилиян Николов¶ Клинична хематология¶ 16-12-2018Детайли
Марчев, Сотир Т.¶ Как се общува. Как се снема анамнеза. Как се поставя диагноза¶ 16-12-2018Детайли
Панчовска, Мария Стоянова¶ Шейтанов, Йордан Иванов¶ Синдром на Sjogren¶ 16-12-2018Детайли
Мидлил, Вацлав¶ Воцел, Иржи¶ Практическа неонатология¶ 16-12-2018Детайли
Матев, Иван¶ Възстановителна хирургия на палеца на ръката¶ 16-12-2018Детайли
Пропедевтика на хирургичните болести¶ 16-12-2018Детайли
Даскалов, Иван К.¶ Стамболиев, Илион Б.¶ Електромедицинска диагностична техника¶ 16-12-2018Детайли
Томов, Илия¶ Електрокардиография¶ 16-12-2018Детайли
Томов, Илия¶ Електрокардиография¶ 16-12-2018Детайли
Петрова-Димитрова, Нели¶ Основи и методи на социалната работа¶ 16-12-2018Детайли
Интензивно лечение и реанимация в неврологията¶ 16-12-2018Детайли
Алексиев, Александър Алексиев¶ Каталитични аналитични методи за определяне на микрокомпоненти в неорганична и биологична матрица¶ 16-12-2018Детайли
Неврози и неврозоподобни състояния¶ 16-12-2018Детайли
Божинов, Сашо¶ Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Мачерет, Евгения Леонидовна¶ Самосюк, Иван Захарович¶ Руководство по рефлексотерапии¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас Дочев¶ Груев, Иван Веселинов¶ Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болести¶ 16-12-2018Детайли
Детска офталмология¶ 16-12-2018Детайли
Педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Митров, Герасим Георгиев¶ Черноземски, Иван Николов¶ Хранене и рак¶ 16-12-2018Детайли
Димов, Росен Стоянов¶ Дойков, Илиан Йорданов¶ Интраоперативен невромониторинг в хирургията на лицето и шията¶ 16-12-2018Детайли
Ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Чакъров, Димитър¶ Николова, Галина¶ Алексиев, Алекси¶ Попова, Марина¶ Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Страшимиров, Денко¶ Александрова, Мария¶ Тишева, Снежана¶ Григоров, Фредерик¶ Димитрова, Анелия¶ Патофизиологични и клинични промени при стареене¶ 16-12-2018Детайли
Обща и специална патологична анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Salovsky, P.¶ Съловски, Пенчо¶ Disaster medicine¶ 16-12-2018Детайли
Гърдевски, Марин Иванов¶ Маринов, Евлоги¶ Патология¶ 16-12-2018Детайли
Болнично управление¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Христо¶ Кинова, Елена¶ Остър коронарен синдром¶ 16-12-2018Детайли
Николова, Галина¶ Чакъров, Димитър¶ Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Травматология на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Вучидолова, Дорка Михайлова¶ Клинична офталмология¶ 16-12-2018Детайли
Патологична физиология¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по патологична физиология¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по физиология¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по физиология¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Евлоги¶ Патология¶ 16-12-2018Детайли
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья¶ 16-12-2018Детайли
Даскалов, Марко Николов¶ Симптоми и синдроми в коремната хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Цветков, Цветан¶ Такева, Цветанка¶ Станчев, Верислав¶ Рани¶ 16-12-2018Детайли
Гечев, Йордан Георгиев¶ Основи на общата вертебрология¶ 16-12-2018Детайли
Implementation of the global strategy for health for all by the year 2000¶ 16-12-2018Детайли
The World Health Report: 2001¶ 16-12-2018Детайли
The World Health Report 2000¶ 16-12-2018Детайли
Rietschel, Robert L.¶ Fowler, Joseph F.¶ Fisher,s contact dermatitis¶ 16-12-2018Детайли
International classification of functioning, disability and health¶ 16-12-2018Детайли
Пропедевтика на хирургичните болести¶ 16-12-2018Детайли
Епидемиология¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Ревматични болести¶ 16-12-2018Детайли
Травматология на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Добрин Радев¶ Учебник по обща хирургия¶ 16-12-2018Детайли
International classification of functioning, disability and health¶ 16-12-2018Детайли
Нанов, Здравко Нанов¶ Овчаров, Владимир Атанасов¶ Йорданов, Йордан Алексиев¶ Лазаров, Николай¶ Николов, Спасимир Димитров¶ Нанова, Благовеста¶ Ембриология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Костакиев, Камен¶ Новата наредба за експертиза на работоспособността¶ 16-12-2018Детайли
Василева, Петя Иванова¶ Накова, Анастасия Кирилова¶ Съдови заболявания на окото¶ 16-12-2018Детайли
Behl, P. N.¶ Practice of dermatology¶ 16-12-2018Детайли
Behl, P. N.¶ Aggarwal, A.¶ Srivastava, Govind¶ Practice of dermatology¶ 16-12-2018Детайли
Беловеждов, Николай Иванов¶ Инфекции на пикочните пътища и бъбреците¶ 16-12-2018Детайли
Миленков, Стоян Благов¶ Терапевтичен справочник¶ 16-12-2018Детайли
Микробиология¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас Ненчев¶ Регионална анестезия в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Стоян¶ Саркоидоза и други грануломатози¶ 16-12-2018Детайли
Кръстев, Георги¶ Георгиев, Цветозар Ст.¶ Средства за автоматизация на научните изследвания¶ 16-12-2018Детайли
Цонев, Русин Стефанов¶ Даскалов, Пламен Иванов¶ Методи за теоретично изследване¶ 16-12-2018Детайли
Орлоев, Никола Атанасов¶ Синтез и анализ на сложни системи¶ 16-12-2018Детайли
Увреждането - дефицит или средство за оцеляване¶ 16-12-2018Детайли
Костакиев, Камен¶ Придобивки и социални услуги за хора с увреждания¶ 16-12-2018Детайли
Кършакова, Рада Пенева¶ Научна комуникация¶ 16-12-2018Детайли
Деспотова-Толева, Любима¶ Атанасов, Атанас¶ Генев, Евгений Драганов¶ Вентилаторна / оксигенационна терапия в детска възраст¶ 16-12-2018Детайли
Попилиев, Илия Любенов¶ Инструментална кардио-диагностика¶ 16-12-2018Детайли
Райчев, Радко Димитров¶ Андрев, Владимир Христов¶ Злокачествени тумори на кожата¶ 16-12-2018Детайли
Делийски, Ташко¶ Биопсия на сентинелни лимфни възли¶ 16-12-2018Детайли
Божков, Божко М.¶ Антихистаминови препарати в клиничната практика¶ 16-12-2018Детайли
Фурние, Еманюел¶ Електромиографски преглед и изследване на проводимостта по нервните влакна¶ 16-12-2018Детайли
Кенаров, Пламен¶ Респираторен дистрес синдром при възрастни ( ARDS )¶ 16-12-2018Детайли
Ангелов, Александър¶ Гоцева, Анелия¶ Цончева, Анна¶ Стаменов, Бойко¶ Славчев, Борислав¶ Димитрова, Велислава¶ Хаджиев, Евгений¶ Цолова, Елена¶ Бочева, Жоржета¶ Костадинов, Ивелин¶ Донков, Иво¶ Симеонова, Катерина¶ Драганов, Кирил¶ Ламбрева, Лиляна¶ Цаков, Николай¶ Търновска, Румяна¶ Ковачева, Русанка Д.¶ Панчева, Таня¶ Дончев, Тони¶ Хрисанту, Хрисантос¶ Еленков, Чавдар¶ Диференциална диагноза и терапия¶ 16-12-2018Детайли
Баличев, Юрий Владимирович¶ Информационен стрес и преодоляването му¶ 16-12-2018Детайли
Беловеждов, Николай Иванов¶ Робева, Райна Теодосиева¶ Лечение с антимикробни средства¶ 16-12-2018Детайли
Mental health policy, plans and programmes¶ 16-12-2018Детайли
Боев, Стоян¶ Възпалителни заболявания на белите дробове¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за лабораторни упражнения по биофизика¶ 16-12-2018Детайли
Бойкинов, Илия Николов¶ Имунитет, автоимунитет и ревматични заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Димитрова, Даниела Данаилова¶ Псориатичен артрит¶ 16-12-2018Детайли
Борисова, Анна-Мария¶ Остеопороза¶ 16-12-2018Детайли
Стайкова, Анна Лазарова¶ Спин, любов и секс¶ 16-12-2018Детайли
Признаци и симптоми в спешната медицина¶ 16-12-2018Детайли
Шейтанов, Йордан Иванов¶ Шейтанов, Иван Йорданов¶ Ревматоиден артрит¶ 16-12-2018Детайли
Йорданов, Йордан Алексиев¶ Иван Георгиев¶ 16-12-2018Детайли
Bullimore, David W.¶ Study skills and tomorrow,s doctors¶ 16-12-2018Детайли
Гъбев, Евгени Богомилов¶ Ангелов, Любен¶ Коренберг, Едуард Исаевич¶ Илиев, Борис Иванов¶ Монев, Вилиам Симеонов¶ Генев, Генчо Илиев¶ Бояджиян, Хюсник Бенеамин¶ Драганов, Пенчо Иванов¶ Вълканова, Николина Колева¶ Льочкова, Мариана Иванова¶ Вуков, Марин¶ Комитова, Радка¶ Ракаджиева, Т.¶ Ватев, Н.¶ Епидемиология на инфекциозните болести¶ 16-12-2018Детайли
Бояджиева, Надка Иванова¶ Медицинска фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Малинова, Мария Любенова¶ Менопауза и хормонозаместителна терапия¶ 16-12-2018Детайли
Ангелов, Александър¶ Модерна клинична медицина¶ 16-12-2018Детайли
Mufson, Maurice A.¶ Heck, Christopher A.¶ Nesler, Sara M.¶ Pathophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Григоров, Младен¶ Георгиев, Любен¶ Григоров, Владимир¶ Смилкова, Диана¶ Сърдечна недостатъчност¶ 16-12-2018Детайли
Попиванов, Радой¶ Ботев, Б.¶ Цонева-Манева, М.¶ Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Гъбев, Евгени Богомилов¶ СПИН¶ 16-12-2018Детайли
Дамянова, Генка Петкова¶ Невровегетативни и невроендокринни диенцефални нарушения¶ 16-12-2018Детайли
Христова, Веселка Иванова¶ Велинов, Владимир Тодоров¶ Терзиев, Димитър Славчев¶ Божинова, Добринка Асенова¶ Полнарева, Надя Борисова¶ Микова, Оля Атанасова¶ Петкова, Павлина Петкова¶ Маринов, Петър Маринов¶ Николова, Светлана Величкова¶ Женкова, Соня Тотева¶ Цонев, Цоню Иванов¶ Психиатрия, психология и психотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Дъбов,Борислав Стоименов¶ Витреоретинална хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Иван¶ Етмоидити¶ 16-12-2018Детайли
Куманов, Филип Цонев¶ Климактериум у мъжа?¶ 16-12-2018Детайли
Панчева, Таня¶ Маджаров, Иван Д.¶ Филипов, Григор¶ Тихолова, Майда¶ Донков, Иво Илиев¶ Еленков, Чавдар¶ Цолова, Елена¶ Стаменов, Бойко¶ Ангелов, Александър¶ Николов, Георги Т.¶ Зашева, Златка¶ Токов, Петьо¶ Драганов, Кирил¶ Хрисанту, Хрисантос¶ Спасов, Бранимир¶ Дончев, Тони¶ Боянов, Михаил Ангелов¶ Златева, Стефка¶ Славчев, Борислав¶ Иванов, Иван Атанасов¶ Търновска-Къдрева, Румяна¶ Хубенова, Анета Ганева¶ Бочева, Жоржета¶ Радинов, Атанас¶ Спирдонов, Йордан¶ Фамилна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Fluorides¶ 16-12-2018Детайли
Костакиев, Камен¶ Здравно осигуряване и медицински услуги за хора с увреждания¶ 16-12-2018Детайли
The mental health context¶ 16-12-2018Детайли
Mental health financing¶ 16-12-2018Детайли
Mental health legislation and human rights¶ 16-12-2018Детайли
Organization of services for mental health¶ 16-12-2018Детайли
Manual of basic techniques for a health laboratory¶ 16-12-2018Детайли
Operative surgery¶ 16-12-2018Детайли
Ишпекова, Боряна¶ Миланов, Иван¶ Христова, Лили¶ Клинична електромиография¶ 16-12-2018Детайли
Попиванов, Радой Петров¶ Ботев, Ботьо Атанасов¶ Цонева-Манева, Мария Тодорова¶ Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Principles of neurosurgery¶ 16-12-2018Детайли
Камбъл, Питър¶ Смит, Антъни Д.¶ Кемпбъл, Питър Н.¶ Campbell, Peter Nelson¶ Smith, Anthony Donald¶ Илюстрована биохимия¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Nema, H. V.¶ Nema, Nitin¶ Textbook of ophthalmology¶ 16-12-2018Детайли
Дочев, Дочо Христов¶ Клинична лаборатория¶ 16-12-2018Детайли
Дочев, Дочо Христов¶ Клинична лаборатория¶ 16-12-2018Детайли
Advocacy for mental health¶ 16-12-2018Детайли
Vandepitte, J.¶ Basic laboratory procedures in clinical bacteriology¶ 16-12-2018Детайли
Henrikson, Ray C.¶ Kaye, Gordon I.¶ Mazurkiewicz, Joseph E.¶ Histology¶ 16-12-2018Детайли
Ангелов, Любен¶ Генев, Генчо Иванов¶ Александров, Емил Георгиев¶ Бояджиян, Хюсник Бенеамин¶ Монев, Вилиам Симеонов¶ Александрова, Д.¶ Комитова, Радка Тодорова¶ Лакус, Д.¶ Актуални природно-огнищни инфекции в България¶ 16-12-2018Детайли
Sears, Francis W.¶ Zemansky, Mark W.¶ Yong, Hugh D.¶ University Physics¶ 16-12-2018Детайли
Gupta, P. P.¶ Sharma, Venkateswara D.¶ Rao, Mangeswara P.¶ A textbook of chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Gupta, P. P.¶ Sharma, Venkateswara D.¶ Rao, Mangeswara P.¶ A textbook of chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Добрев, Я.¶ Мишев, П.¶ Добрев, Я.¶ Специална хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Holum, John R.¶ Fundamentals of general, organic, and biological chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Gupta, Satish K.¶ Modern,s abc of Physics¶ 16-12-2018Детайли
Райнов, Р.¶ Оперативна хирургия с топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Weber, Robert L.¶ College Physics¶ 16-12-2018Детайли
Aleksandrova, Silviya¶ Bioethics¶ 16-12-2018Детайли
Щъркалев, Илия¶ Ламбрев, Ламбри¶ Акушерство¶ 16-12-2018Детайли
Щъркалев, Илия¶ Ламбрев, Ламбри¶ Акушерство¶ 16-12-2018Детайли
Basics in clinical nutrition¶ 16-12-2018Детайли
Iverson, Cheryl¶ American Medical Association manual of style¶ 16-12-2018Детайли
Handbook for the treatment of abused and neglected children¶ 16-12-2018Детайли
Madan, R. D.¶ Bisht, B. S.¶ ISC Chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Добрев, Я.¶ Мишев, П.¶ Специална хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Doan, Thao¶ Immunology¶ 16-12-2018Детайли
Воденичаров, Цекомир Влайков¶ Митова, Маргарита¶ Медицинска педагогика¶ 16-12-2018Детайли
Ганчев, Марин Стоянов¶ Проблеми и приноси в ендопротезното заместване на тазобедрената става при 222 болни¶ 16-12-2018Детайли
Андреев, Димитър Христов¶ Диабет¶ 16-12-2018Детайли
Хаджистамов, Боян¶ Бабчев, Георги¶ Желев, Желю¶ Ортопедия и травматология на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Минков, Марин¶ Детска урология¶ 16-12-2018Детайли
Lal, Brij¶ Subrahmanyam, N.¶ I.S.C.-Physics¶ 16-12-2018Детайли
Иванова, Мария¶ Георгиев, Георги¶ Бъбречни камъни¶ 16-12-2018Детайли
Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Коларов, Георги¶ Орбецова, Мария¶ Поликистозен овариален синдром¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола¶ Диференциална диагноза на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Калайков, Димитър Иванов¶ Отравяния и злополуки в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Раданов, Стойчо Димитров¶ Лисаев, Петко Иванов¶ Енциклопедичен справочник по съдебна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Нарлиева, Нана Василева¶ Нарлиева, Нана Василева¶ Маринова-Тод, Стефка Христова¶ Дарданов, Драгомир Данаилов¶ Речник на анатомичните имена¶ 16-12-2018Детайли
Une selection de recommandations pratiques relatives a l,utilisation des methodes contraceptive¶ 16-12-2018Детайли
Мутафчиев, Валентин Й.¶ Лингвална пластинка¶ 16-12-2018Детайли
Исмаил, Нежля¶ Константинова, Микрула¶ Габерова, Мирослава¶ Българско-френски речник¶ 16-12-2018Детайли
Тасев, Георги Асенов¶ Григоров, Веселин Иванов¶ Смрикаров, Ангел Сотиров¶ Законова база и структура на дисертационния труд¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван Петров¶ Спортна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Боянова, Снежана¶ Илиева, Лена¶ Българско-английски речник¶ 16-12-2018Детайли
Темков, Иван¶ Иванов, Владимир Борисов¶ Ташев, Тодор Георгиев¶ Темков, Иван Темков¶ Психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Боянова, Снежана¶ Илиева, Лена Христова¶ Английско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Боянова, Снежана¶ Илиева, Лена¶ Английско-български речник¶ Българско-английски речник¶ 16-12-2018Детайли
Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Габеров, Иван Минчев¶ Стефанова, Диана¶ Речник на чуждите думи в българския език с приложения¶ 16-12-2018Детайли
Илиев, Андрей¶ Константинова, Микрула¶ Френско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Пейчева, Нели¶ Колева, Даниела¶ Иванова, Елена¶ Българско-немски речник¶ 16-12-2018Детайли
Бонджолова, Валентина Цветанова¶ Буров, Стоян Панайотов¶ Илиева, Мария¶ Пехливанова, Пенка¶ Съвременен тълковен речник на българския език¶ 16-12-2018Детайли
Камбуров, Пенчо¶ Камбуров, Пенчо Константинов¶ English for academic purposes¶ 16-12-2018Детайли
Темков, Иван Темков¶ Иванов, Вл.¶ Ташев, Т.¶ Ръководство за практически упражнения по психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Акабалиев, Валентин Христов¶ Методични и морално-етични аспекти на научния труд¶ 16-12-2018Детайли
Стоилов, Георги Николов¶ Техниката в помощ на медицината¶ 16-12-2018Детайли
Петков, Павел¶ Българско-немски речник¶ 16-12-2018Детайли
Dhar, Pawan Kumar¶ Human genetics¶ 16-12-2018Детайли
Вучидолова, Дорка Михайлова¶ Доцова, Румяна Иванова¶ Иванов, Емилиян Алексиев¶ Илиев, Михаил Емилов¶ Йочкова, Стилянка Димитрова¶ Лазаров, Димитър Лазаров¶ Мушатова, Петя Кирилова¶ Нарлиева, Нана Василева¶ Пенчева, Светла Пенчева¶ Практикум по микроскопска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Иван¶ Очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Иван¶ Очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Otto, Catherine M.¶ Textbook of clinical echocardiography¶ 16-12-2018Детайли
Орлоев, Никола Атанасов¶ Методология на научните изследвания¶ 16-12-2018Детайли
Клиническая иммунология и аллергология¶ 16-12-2018Детайли
Митев, Койчо¶ Защита на интелектуалната собственост¶ 16-12-2018Детайли
Deb, A. C.¶ Fundamentals of biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Langenscheids Grosswoerterbuch¶ 16-12-2018Детайли
Chambers 21-st Century Dictionary¶ 16-12-2018Детайли
Eurofunding Guide 2003¶ 16-12-2018Детайли
Божинов, Пламен Стоянов¶ Божинова, Поля¶ Световъртежът в клиничната практика¶ 16-12-2018Детайли
Божинов, Сашо¶ Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Kundu, Arup Kumar¶ Bedside clinics in medicine¶ 16-12-2018Детайли
University general chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Европейский региональный комитет ВОЗ¶ 16-12-2018Детайли
Фламер, Йозеф¶ Майер, Елизабет¶ Паче, Мона¶ Шнайдер, Петер¶ Щумпфиг, Даниела¶ Глаукома¶ 16-12-2018Детайли
Браилски, Христо¶ Развитие и история на българската гастроентерология¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Драганова, Макрета¶ Велева, Надя¶ Николова, Павлина¶ Христова, Петкана¶ Иванов, Йордан¶ Павлов, П.¶ Попова, Т.¶ Басаров, Антон¶ Статев, Николай¶ Камбурова, Мариела¶ Велкова, Анжелика¶ Георгиева, Стела¶ Симеонова, Йоана¶ Стояновска, М.¶ Статев, Никола¶ Public health and health care in Greece and Bulgaria: the challenge of the cross-border collaboration¶ 16-12-2018Детайли
Ангелова, Людмила Бончева¶ Генетико-диагностично проучване при лица с умствено изоставане в училищна възраст¶ 16-12-2018Детайли
Наръчник на семейния лекар: Нормативна и медицинска уредба¶ 16-12-2018Детайли
Европейский региональный комитет ВОЗ¶ 16-12-2018Детайли
Петкова, Маруся¶ Освобождението на България и първи стъпки в изграждането на общественото здравеопазване¶ 16-12-2018Детайли
Европейский региональный комитет ВОЗ¶ 16-12-2018Детайли
Йорданов, Кирил¶ Природен лекар¶ 16-12-2018Детайли
Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2002 г¶ 16-12-2018Детайли
Медицинска педагогика¶ 16-12-2018Детайли
Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г.¶ 16-12-2018Детайли
Алкоголь: чем менше, тем лучше¶ 16-12-2018Детайли
Сдерживание эпидемии¶ 16-12-2018Детайли
Петрова, Гергана¶ Обучението на бакалаври по "Управление на здравните грижи"¶ 16-12-2018Детайли
Европейский региональный комитет ВОЗ¶ 16-12-2018Детайли
Vlaykova, Tatyana¶ Prognostic factors in metastatic melanoma¶ 16-12-2018Детайли
HIV / AIDS and STI prevention and care in Rwandan refugee camps in the United Republic of Tanzania¶ 16-12-2018Детайли
Latin American and Caribbean Network on Strategic Planning and AIDS (REDPES)¶ 16-12-2018Детайли
Medical microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Human leptospirosis¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Христо¶ Христозов, Христо Димитров¶ Психопатология на човешката агресия¶ 16-12-2018Детайли
Ончев, Георги Нейчев¶ Личностова абнормалност в клиничната практика¶ 16-12-2018Детайли
Кардашев, Георги¶ Здравето на студентите¶ 16-12-2018Детайли
Ilomedine (iloprost)¶ 16-12-2018Детайли
MacArthur, Ian D.¶ Local environmental health planning¶ 16-12-2018Детайли
Захарен диабет у деца и юноши¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Safe abortion¶ 16-12-2018Детайли
Kangaroo mother care¶ 16-12-2018Детайли
Assisting at surgical operations¶ 16-12-2018Детайли
Митева, И.¶ Алекси Спиридонов Алексиев¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван¶ Цветкова, Силвия¶ Вътев, Цветослав¶ Десева, Бл.¶ Аспарухова, Х.¶ Михова, Полина¶ Цветанов, Пламен¶ Аспарухов, Аспарух¶ Балтов, Емил¶ Ковачев, Вихър¶ Василев, Димитър¶ Йовчева, Люба¶ Ненов, Пламен¶ Мирчева, Аница¶ Симеонов, Е.¶ Цеков, Алцек¶ Панчев, В.¶ Стойков, Димитър¶ Христова, Б.¶ Христов, К.¶ Кръстанова, Мая¶ Вачева, Д.¶ Тодоров, Свилен¶ Колева-Йошинова, Ивет Борисова¶ Съвременни методи на физикалната терапия и рехабилитация при нозологии на нервната система и опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Abbas, Abul K.¶ Lichtman, Andrew H.¶ Basic immunology¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Biological Standardization¶ 16-12-2018Детайли
Future trends in veterinary public health¶ 16-12-2018Детайли
Regional committee for Europe¶ 16-12-2018Детайли
The World health report: 2002¶ 16-12-2018Детайли
Benjamini, Eli¶ Sunshine, Geoffrey¶ Benjamini, Eliezer¶ Leskowitz, Sidney¶ Immunology¶ 16-12-2018Детайли
Benjamini, Eli¶ Benjamini, Eliezer¶ Leskowitz, Sidney¶ Immunology¶ 16-12-2018Детайли
Новый медицинский набор для чрезвычайных ситуаций: 98¶ 16-12-2018Детайли
Mackay, Judith¶ Eriksen, Michael¶ The Tobacco atlas¶ 16-12-2018Детайли
Preventing HIV/AIDS in young people¶ 16-12-2018Детайли
Councelling skills training in adolescent sexuality and reproductive health¶ 16-12-2018Детайли
Обучение навыкам консультирования подростков по вопросам сексуальности и репродуктивного здоровья¶ 16-12-2018Детайли
Мониторинг качества атмосферного воздуха для оценки воздействия на здоровье человека¶ 16-12-2018Детайли
Howard,Guy¶ Healthy villages¶ 16-12-2018Детайли
Ichhpujani, Rattan Lai¶ Bhatia, Rajesh¶ Medical parasitology¶ 16-12-2018Детайли
Behl, P. N.¶ Aggarwal, A.¶ Srivastava, Govind¶ Practice of dermatology¶ 16-12-2018Детайли
Lopez Alan D.¶ World mortality in 2000¶ 16-12-2018Детайли
The 10/90 report on health research 2001-2002¶ 16-12-2018Детайли
Кънев, Кънчо Симеонов¶ Техника на гипсовите превръзки¶ 16-12-2018Детайли
Дискусии по програма за специализация и медицински стандарт по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия¶ 16-12-2018Детайли
National health research systems¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation in health promotion¶ 16-12-2018Детайли
Ethical choices in long-term care¶ 16-12-2018Детайли
Krug, Etienne G.¶ World report on violence and health¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain veterinary drug residues in food¶ 16-12-2018Детайли
WTO agreements and public health¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain veterinary drug residues in food¶ 16-12-2018Детайли
Investing in health. Investing in development¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain food additives¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain food additives¶ 16-12-2018Детайли
The selection and use of essential medicines¶ 16-12-2018Детайли
The selection and use of essential medicines¶ 16-12-2018Детайли
The selection and use of essential medicines¶ 16-12-2018Детайли
Cancer incidence in Bulgaria¶ 16-12-2018Детайли
World report on violence and health¶ 16-12-2018Детайли
Key policy issues in long-term care¶ 16-12-2018Детайли
Trade in health services¶ 16-12-2018Детайли
Димков, Петър¶ Рецептите на Петър Димков¶ 16-12-2018Детайли
Лаутеслагер, Питър¶ Децата със Синдром на Даун¶ 16-12-2018Детайли
Перспективы внедрения принципов общественного здравоохранения в профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем, в странах Восточной Европы и Центральной Азз¶ 16-12-2018Детайли
Funding health care¶ 16-12-2018Детайли
Стойнева, Златка¶ Феномен на Рейно¶ 16-12-2018Детайли
Exposure assessment in studies on the chronic effects of long-term exposure to air pollution¶ 16-12-2018Детайли
Regulating entrepreneurial behavior in European health care systems¶ 16-12-2018Детайли
Ганчев, Марин Стоянов¶ Клинична травматология на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Hospitals in a changing Europe¶ 16-12-2018Детайли
Climate change and human health: risk and responses¶ 16-12-2018Детайли
Божинов, Пламен¶ Антиепилептични медикаменти¶ 16-12-2018Детайли
Ethics manual¶ 16-12-2018Детайли
Hristov, Jeliazko Ivanov¶ Христов, Желязко Иванов¶ The stress for workers and employees in the real sector of the economy in Bulgaria¶ 16-12-2018Детайли
Handbook on access to HIV / AIDS-related treatment¶ 16-12-2018Детайли
Poverty and health¶ 16-12-2018Детайли
Anderson, Justin E.¶ Ophthalmology¶ 16-12-2018Детайли
ISCN 2009¶ 16-12-2018Детайли
Алтънджийски, Ивелин Веселинов¶ Вучидолова, Дорка Михайлова¶ Доцова, Румяна Иванова¶ Иванов, Емилиян Алексиев¶ Илиев, Михаил Емилов¶ Йочкова, Стилянка Димитрова¶ Коклева, Маргарита Георгиева¶ Лазаров, Димитър Лазаров¶ Мушатова, Петя Кирилова¶ Нарлиева, Нана Василева¶ Пенчева, Светла Пенчева¶ Практикум по цитология, обща хистология и ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Калчев, Ивайло Стефанов¶ Кинезиология¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Марин Иванов¶ Физика¶ 16-12-2018Детайли
Епстейн, Бари Дж.¶ Мирца, Абас Али¶ Деймънт, Дейвид¶ Йорданова, Валя Йорданова¶ Свраков, Антон Христов¶ МСС 2002-2003¶ 16-12-2018Детайли
Иванова,Веселина Георгиева¶ Шейпинг¶ 16-12-2018Детайли
Анадолийска, Адриана¶ Гайдарова, Мария¶ Детска нефрология¶ 16-12-2018Детайли
Roseveare, Chris¶ Acute medicine¶ 16-12-2018Детайли
Summary measures of population health¶ 16-12-2018Детайли
Смядовски, Стефан¶ Животоописание¶ 16-12-2018Детайли
Зиновиева, Дарина Пеева¶ Частните лечебни заведения¶ 16-12-2018Детайли
Стойков, Димитър¶ Човещината, човече...¶ 16-12-2018Детайли
Насилие или его влияние на здоровье¶ 16-12-2018Детайли
Стоименов, Йордан Александров¶ Рачев, Иван Калчев¶ Психиатричен клиничен речник¶ 16-12-2018Детайли
Стоименов, Йордан Ал.¶ Рачев, Иван К.¶ Психиатричен клиничен речник¶ 16-12-2018Детайли
Foodand health in Europe: a new basis for action¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Ларингеална маска¶ 16-12-2018Детайли
Гълъбов, Георги Петров¶ Ванков, Ванко Начев¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Гълъбов, Георги Петров¶ Василев, Васил Асенов¶ Repetitorium anatomicum¶ 16-12-2018Детайли
Цанев, Георги¶ Компютърни информационни технологии¶ 16-12-2018Детайли
Гълъбов, Георги Петров¶ Василев, Васил Асенов¶ Repetitorium anatomicum¶ 16-12-2018Детайли
Гълъбов, Георги Петров¶ Василев, Васил Асенов¶ Repetitorium anatomicum¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Васил Асенов¶ Repetitorium anatomicum¶ 16-12-2018Детайли
Славчева, Тодорка¶ Владимирова, Петя¶ Кратък агробиологичен речник¶ 16-12-2018Детайли
Кръстев, Иван С.¶ Нови аспекти в етиопатогенезата, диагностиката и лечението на тиреоидитите¶ 16-12-2018Детайли
Selected nitro- and nitro-oxy-polycyclic aromatic hydrocarbons¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Радко Николов¶ Остър панкреатит¶ 16-12-2018Детайли
Бетова, Таня¶ Годишник на ЕАТА¶ 16-12-2018Детайли
WHO CDV-risk management package for low- and medium resource settings¶ 16-12-2018Детайли
Integrated management of cardiovascular risk¶ 16-12-2018Детайли
Andreev, Valeri¶ Glogovska, Pavlina¶ Pavlov, Plamen¶ Modules for practical exercises in pulmonology¶ 16-12-2018Детайли
Йорданов, Йордан Ал.¶ Радойнова, Добринка Д.¶ Съдебномедицинска остеологична експертиза¶ 16-12-2018Детайли
Андреев, Валери¶ Кърчева, Антоанета¶ Дезинфекция на фибробронхоскопа¶ 16-12-2018Детайли
Expert Committee on Drug Dependence¶ 16-12-2018Детайли
Health implications of acrylamide in food¶ 16-12-2018Детайли
Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases¶ 16-12-2018Детайли
Terrorist threats to food¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain veterinary drug residues in food¶ 16-12-2018Детайли
Evaluation of certain food additives¶ 16-12-2018Детайли
The contextual determinants of malaria¶ 16-12-2018Детайли
Гълъбов, Георги Петров¶ Ванков, Ванко Начев¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Theselection and use of essential medicines¶ 16-12-2018Детайли
Adherence to long-term therapies¶ 16-12-2018Детайли
WHO Expert Committee on Specification for Pharmaceutical Preparations¶ 16-12-2018Детайли
Thiourea¶ 16-12-2018Детайли
4-Chloroaniline¶ 16-12-2018Детайли
Arsine¶ 16-12-2018Детайли
Carbon disulfide¶ 16-12-2018Детайли
Ethylene glycol¶ 16-12-2018Детайли
Дановска, М.¶ Филипов, Ф.¶ Вълков, И.¶ Ковачев, Ч.¶ Пелинков, В.¶ General neurology¶ 16-12-2018Детайли
The International Pharmacopoeia¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван Петров¶ Не на затлъстяването и целулита¶ 16-12-2018Детайли
Янков, Камен Янков¶ Антибиотици и подходяща антибиотична терапия на белодробните инфекции¶ 16-12-2018Детайли
Палиев, Божидар Петков¶ Лекарствени взаимодействия на бета-адренергичните блокери¶ 16-12-2018Детайли
Справочник на лекарствените средства¶ 16-12-2018Детайли
Нешев, Гео¶ Стоянов, Ставри¶ Тонева, Райничка¶ Съвременните антиинфекциозни средства в терапевтичната практика¶ 16-12-2018Детайли
Даскалов, Иван¶ Атлас по ултразвукова диагностика¶ 16-12-2018Детайли
Inborn errors of development¶ 16-12-2018Детайли
Albrecht, Matthias¶ Klinikleitfaden Chirurgie¶ 16-12-2018Детайли
Manual of clinical microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Шнайдерман, Нанси Л.¶ Snyderman, Nancy¶ Blackstone, Margaret¶ Блакстоун, Маргарет¶ Жената след 40-те¶ 16-12-2018Детайли
Калайджиев, Георги Михайлов¶ Топузов, Иван Петров¶ Физиотерапия, курортология и рехабилитация¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван Петров¶ Начев, Чудомир Кирилов¶ Женският басейн¶ 16-12-2018Детайли
Алтънкова, Искра¶ Имунотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван Петров¶ Въчков, Димитър Траянов¶ Каранешев, Георги Драганов¶ Желев, Видьо¶ Димитрова, Евг.¶ Мареков, Митко¶ Кинезитерапия при вътрешни и нервни болести¶ 16-12-2018Детайли
Смилов, Иван Дончев¶ Наръчник по интензивна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Миланов, Стоян Георгиев¶ Миланов, Милан Стоянов¶ Травма¶ 16-12-2018Детайли
Strickberger, Monroe W.¶ Genetics¶ 16-12-2018Детайли
Environmental health in emergencies and disasters¶ 16-12-2018Детайли
Hutchison, Robert¶ Hutchison,s clinical methods¶ 16-12-2018Детайли
Guide to producing national health accounts¶ 16-12-2018Детайли
Robotic surgery¶ 16-12-2018Детайли
The burden of musculosceletal conditions at start of the new millenium¶ 16-12-2018Детайли
Planning and budgeting to deliver services for mental health¶ 16-12-2018Детайли
Quality improvement for mental health¶ 16-12-2018Детайли
Бонев, Любомир¶ Тодоров, Любомир¶ Практическо ръководство по лечебна физкултура за рехабилитатори¶ 16-12-2018Детайли
Дийл, Ханс¶ За твое здраве¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Андрей¶ Ирисова диагностика - възможности и граници¶ Иридогенотиповете в лекарската практика¶ 16-12-2018Детайли
Комса-Пенкова, Регина¶ Симеонова, Мария¶ Ковачева, Катя¶ Ангелова, Мария¶ ДНК-анализ: Избрани методи и клинично приложение¶ 16-12-2018Детайли
Тестове по медицинска генетика¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван¶ Оксидативен стрес и спорт¶ 16-12-2018Детайли
Maingot, Rodney¶ Maingot,s abdominal operations¶ 16-12-2018Детайли
Gardner, R. J. McKinlay¶ Southerland, Grant R.¶ Chromosome abnormalities and genetic counsling¶ 16-12-2018Детайли
WHO model formulary 2004¶ 16-12-2018Детайли
Имуномодулатори при инфекциозните болести¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Николай¶ Кържин, Емил¶ Абрашева, Мария¶ [СИРС] SIRS, сепсис, септичен шок¶ 16-12-2018Детайли
Рашков, Рашко Колев¶ Шейтанов, Йордан Иванов¶ Практическо ръководство по ревматология¶ 16-12-2018Детайли
ТАСЕВ, Владимир Николов¶ Ехинококоза и непаразитарни кисти на черния дроб¶ 16-12-2018Детайли
Атанасова, Антония¶ Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар¶ 16-12-2018Детайли
Кирова, Иванка Любомирова¶ Денков, Веселин Младенов¶ Природата - велика лечителка¶ 16-12-2018Детайли
Диков, Иван¶ Предавани с кърлежи инфекции при човека в България¶ 16-12-2018Детайли
Коларов, Златимир Господинов¶ Ревматична болка¶ 16-12-2018Детайли
Хинков, Олег Димитров¶ Септични състояния при интензивно лечение¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Никола¶ Ръководство за практически упражнения по урология¶ 16-12-2018Детайли
Минчева-Кабакчиева, Валентина¶ Кабакчиев, Красимир Янков¶ Английско-български речник по кардиология¶ 16-12-2018Детайли
Ставрев, Павел Владимиров¶ Атанасов, Атанас Танев¶ Ортопедия и травматология¶ 16-12-2018Детайли
Делийски, Ташко¶ Димитров, Добромир¶ Дарданов, Драгомир¶ Рачин, Емил¶ Веселинова, Теменужка¶ Новости в хирургията¶ 16-12-2018Детайли
Беловеждов, Николай Иванов¶ Есенциална артериална хипертония¶ 16-12-2018Детайли
Марков, Йордан Стайков¶ Аритмии, пейсмейкъри, дефибрилатори¶ 16-12-2018Детайли
Current medical diagnosis and treatment 2003¶ 16-12-2018Детайли
Дачев, Богдан¶ Цветкова, Г.¶ Голчев, М.¶ Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на терапевтичната стоматология¶ 16-12-2018Детайли
Анадолийска, Адриана Кирилова¶ Логофетов, Ангел Петров¶ Мушеков, Валентин Любомиров¶ Тодоров, Васил Величков¶ Овчаров, Владимир Атанасов¶ Тенев, Георги Андреев¶ Монова, Даниела В.¶ Димитраков, Димитър Йорданов¶ Младенов, Димитър¶ Петков, Димитър Лазаров¶ Свинаров, Добрин Аврамов¶ Наумова, Елисавета Йорданова¶ Краев, Здравко¶ Попилиев, Илия Любенов¶ Димитраков, Йордан¶ Узунова, Йорданка¶ Цветков, Митко¶ Николовски, Михаил¶ Беловеждов, Николай Иванов¶ Иванова, Николина Симеонова¶ Симеонов, Пенчо¶ Панчев, Петър Колев¶ Робева, Райна Теодосиева¶ Антонов, Симеон¶ Монов, Симеон¶ Куманов, Христо Николаев¶ Славов, Чавдар¶ Янев, Яне¶ Монова, Даниела¶ Нефрология и урология¶ 16-12-2018Детайли
Шефдевил, Франсоа¶ Хомеопатия¶ 16-12-2018Детайли
Лозанов, Боян¶ Иванова, Людмила¶ Тимчева, Цвета¶ Йоддефицитни заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван¶ Тайните на отслабването¶ 16-12-2018Детайли
Йотова, Вера Георгиева¶ Трансезофагеална ехокардиография¶ 16-12-2018Детайли
Гатев, Стоян Петков¶ Домашна физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Occupational and environmental health¶ 16-12-2018Детайли
Маркова-Старейшинска, Гюргелена Райкова¶ Димитров, Илия Йорданов¶ Лечебна физкултура за девойката и жената¶ 16-12-2018Детайли
Боева-Бангьозова, Виолина Генова¶ Вутова, Каменна Маринова¶ Масарлиева, Албена Асенова¶ Попова, Николета Спасова¶ Трендафилова, Ева Веселинова¶ Чакърова, Борислава Георгиева¶ Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Демарк, Дени¶ Жуани, Жак¶ Поатвен, Бернар¶ Сен-Жан, Ив¶ Фармакология и хомеопатична Materia Medica¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван Петров¶ Целулитът - характеристика и комплексно лечение¶ 16-12-2018Детайли
Ганчев, Марин¶ Хирургични болести¶ 16-12-2018Детайли
Понсе, Жак-Едуард¶ Педиатрична хомеопатия¶ 16-12-2018Детайли
Нешев, Гео¶ Наръчник на общопрактикуващия лекар¶ 16-12-2018Детайли
Гермонпре, Мишел¶ Пинкас, Мадлен¶ Торк, Моник¶ Хомеопатична Материя Медика¶ 16-12-2018Детайли
Гезениус, Стефан¶ Цише, Райнер¶ Бекер-Хасемер, Г.¶ Обща медицина¶ 16-12-2018Детайли
Клинична алергология за общопрактикуващи лекари¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Николай¶ Христова, Красимира Г.¶ Абрашева, Мария¶ Ентерално и парентерално хранене¶ 16-12-2018Детайли
Atlas of cerebrospinal fluid cells¶ 16-12-2018Детайли
Reese and Betts, a practical approach to infectious diseases¶ 16-12-2018Детайли
Braunwald, Eugene¶ Braunwald,s heart disease¶ 16-12-2018Детайли
Chronic kidney disease, dialysis, and transplantation¶ 16-12-2018Детайли
Фулър, Харолд¶ Фулър, Ричард¶ Фулър, Робърт¶ Физиката в живота на човека¶ 16-12-2018Детайли
Toxicology of solvents¶ 16-12-2018Детайли
Brock, Thomas D.¶ Madigan, Michael T.¶ Biology of microorganisms¶ 16-12-2018Детайли
Wade Jr., L.G.¶ Organic chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Shaw, Wilfred¶ Shaw,s textbook of gynaecology¶ 16-12-2018Детайли
WHO/OIE manual on echinococcosis in human and animals¶ 16-12-2018Детайли
Bos, Timothy J.¶ Somers, Kenneth D.¶ Microbiology and Infectious Diseases¶ 16-12-2018Детайли
Du Vivier, Anthony¶ McKee, Phillip H.¶ Atlas of clinical dermatology¶ 16-12-2018Детайли
Costanzo, Linda S.¶ Physiology¶ 16-12-2018Детайли
Психиатрия и психология¶ 16-12-2018Детайли
Snow, James Byron¶ Ballenger, John Jacob¶ Ballenger,s otorhinolaryngology¶ 16-12-2018Детайли
Dawn, C. S.¶ Textbook of gynecology and contraception¶ 16-12-2018Детайли
Реформа больниц в новой Европе¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Герман¶ Сагоян, Олег¶ Диденко, Владимир¶ Ушу¶ 16-12-2018Детайли
Coleman, Dulcie V.¶ Baker, Robert, B.A.¶ Evans, David MacLean Demetrius¶ Biopsy pathology and cytology of the cervix¶ 16-12-2018Детайли
Терапия на вътрешните заболявания с български минерални води¶ 16-12-2018Детайли
Чобанянева, Иванка¶ Димова, Антония¶ Управление на качеството в здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Митов, Димитър¶ Ангелов, Ивелин¶ Колева, Румяна¶ Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести¶ 16-12-2018Детайли
HIV and infant feeding¶ 16-12-2018Детайли
Kaplan, Harold I.¶ Sadock, Benjamin J.¶ Study guide and self-examination review for Kaplan and Sadock,s synopsis of psychiatry¶ 16-12-2018Детайли
Patrick, Graham L.¶ An introduction to medicinal chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Миленков, Стоян¶ Лекарствен справочник¶ 16-12-2018Детайли
Nutrition secrets¶ 16-12-2018Детайли
Antibiotic policies¶ 16-12-2018Детайли
Huether, Sue E.¶ McCance, Kathryn L.¶ Understanding pathophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Викторов, Иван¶ Гатев, Стоян Петков¶ Физикална и курортна терапия при болести на уро-гениталната система¶ 16-12-2018Детайли
Nowak, Thomas J.¶ Handford, A. Gordon¶ Pathophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Илиева, Пенка¶ Комитова, Радка¶ Дойчинова, Цецка¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Заболявания на вегетативната нервна система¶ 16-12-2018Детайли
Ганонг, Уилям Ф.¶ Ganong, William F.¶ Медицинска физиология¶ 16-12-2018Детайли
Mazur, Michael T.¶ Kurman, Robert J.¶ Diagnosis of endometrial biopsies and curettings¶ 16-12-2018Детайли
Kaplan, Harold I.¶ Sadock, Benjamin J.¶ Study guide and self-examination review for Kaplan and Sadock,s synopsis of psychiatry¶ 16-12-2018Детайли
Кирчева, С. С.¶ Кирчев, К. К.¶ Михайлов, Ст. А.¶ Обща физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Feldman, Robert S.¶ Essentials of understanding psychology¶ 16-12-2018Детайли
Славков, Борис¶ Бояджиев, Владимир¶ Хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Гълъбов, Георги¶ Ванков, Ванко¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Наръчник за работата на профилактичните детски заведения¶ 16-12-2018Детайли
Чолаков, Валерий¶ Нобелови награди¶ 16-12-2018Детайли
Права на пациента¶ 16-12-2018Детайли
Gynaecology by ten teachers¶ 16-12-2018Детайли
Кочанков, Димитър¶ Челебиев, Арон¶ Хекимов, Н.¶ Обща физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Khanna, Mudit¶ All India Postgraduate Medical Entrance Examination¶ 16-12-2018Детайли
Хосписите в България и в Европейския съюз¶ 16-12-2018Детайли
Арнаудова, Петя¶ Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология¶ 16-12-2018Детайли
Михов, Христо¶ Трудни пациенти¶ 16-12-2018Детайли
Медицинска психология¶ 16-12-2018Детайли
Clinical medicine¶ 16-12-2018Детайли
Григорова, Виолета¶ Михайлова, Сашка¶ Стойков, димитър¶ Илиев, Сергей¶ Ковачев, Любомир¶ Пресолски, И.¶ Грозев, Венцислав¶ Филипов, Пейо¶ Тончев, Пенчо¶ Колев, Радо¶ Нинов, Борислав¶ Стоянов, Т.¶ Христов, К.¶ Заболявания на панкреаса¶ 16-12-2018Детайли
Правен режим на лечебните заведения в България, страните от Европейския съюз и Съединените щати¶ 16-12-2018Детайли
Martin, John Harry¶ Neuroanatomy¶ 16-12-2018Детайли
Mudalair, Michael A. L.¶ Menon, M. K. Krishna¶ Mudalair and Menon,s clinical obstetrics¶ 16-12-2018Детайли
Миленков, Стоян¶ Спешна педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Ghai, O. P.¶ Ghai, Om Prakash¶ Essential pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Manual of clinical problems in pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Гергов, Цветан Димитров¶ Балканска ендемична нефропатия¶ 16-12-2018Детайли
Handbook of biological effects of electromagnetic fields¶ 16-12-2018Детайли
Salgunan, N.¶ Review of Postgraduate Medical Entrance Examination¶ 16-12-2018Детайли
Weir, Jamie¶ Abrahams, Peter H.¶ Imaging atlas of human anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Khanna, Mudit¶ All India Postgraduate Medical Entrance Examination¶ 16-12-2018Детайли
Physiology¶ 16-12-2018Детайли
Казанлъклиев, Тодор Стефанов¶ Дойкова, Вера Митева¶ Ръководство за дейността на главната и старшата сестра¶ 16-12-2018Детайли
Големанов, Величко¶ Затруднено носно дишане¶ 16-12-2018Детайли
Curran, R.C.¶ Color atlas of histopathology¶ 16-12-2018Детайли
Basic pathology¶ 16-12-2018Детайли
Манчева, Николина¶ Маркова, Гюргелена¶ Банков, Минко¶ Спортен масаж¶ 16-12-2018Детайли
Clinical medicine¶ 16-12-2018Детайли
Bresnick, Stephen D.¶ Columbia review high-yield physics¶ 16-12-2018Детайли
Кон, Игор¶ Въведение в сексологията¶ 16-12-2018Детайли
Стойнев, Иван¶ Казанджиев, Георги¶ Михайлов, Стоян¶ Лицево-челюстна хирургия в условията на бедствени състояния¶ 16-12-2018Детайли
Правописен речник на българския книжовен език¶ 16-12-2018Детайли
Българско-английски медицински речник¶ 16-12-2018Детайли
Русско-немецкий медицинский словарь¶ 16-12-2018Детайли
Mueller, Robert F.¶ Young, Ian D.¶ Emery,s elements of medical genetics¶ 16-12-2018Детайли
Mueller, Robert F.¶ Young, Ian D.¶ Emery, Alan E. H.¶ Emery,s elements of medical genetics¶ 16-12-2018Детайли
Mohan, Harsh¶ Pathology practical book¶ 16-12-2018Детайли
Маноилов, Кирил Петров¶ Средните медицински работници в противораковата борба¶ 16-12-2018Детайли
Павлов, Георги Илиев¶ Грижи за децата с неврологични заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Починкова, Павлина¶ Пчелните продукти в медицината¶ 16-12-2018Детайли
Лесев, Милчо Илиев¶ Мозъчна компютърна томография¶ 16-12-2018Детайли
Павлов, Владимир Спиридонов¶ Бегов, Александър Константинов¶ Симптоми и синдроми в ото-рино-ларингологията¶ 16-12-2018Детайли
Димитров, Ангел Николов¶ Попов, Йордан¶ Стойков, Светлозар¶ Въпроси за изпитен тест по акушерство и гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Англо-русский и русско-английский словарь¶ 16-12-2018Детайли
Митронова, И. Н.¶ Карманный польско-русский и русско-польский словарь¶ 16-12-2018Детайли
Нешев, Гео Кирилов¶ Ланджев, Илия Иванов¶ Справочник за билките¶ 16-12-2018Детайли
Радулов, Васил¶ 100 упражнения в 1000 варианта¶ 16-12-2018Детайли
Ленерт, Герда¶ Лахман, Ингрид¶ Спорт и игри за най-малките¶ 16-12-2018Детайли
Колева-Йошинова, Ивет¶ Колева-Йошинова, Ивет¶ Принципи на съвременната физикална и рехабилитационна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Nolan, Peter J.¶ Fundamentals of college physics¶ 16-12-2018Детайли
Hart, Harold¶ Organic chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Sienko, Michell J.¶ Plane, Robert A.¶ Chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Димитрова, Жоржета Георгиева¶ Аеробна гимнастика¶ 16-12-2018Детайли
Правописен речник на българския книжовен език¶ 16-12-2018Детайли
Paniker, C.K. Jayaram¶ Textbook of medical parasitology¶ 16-12-2018Детайли
Тонкин, Иван Серафимов¶ Българско-италиански речник¶ 16-12-2018Детайли
Андонов, Петър Стойнев¶ СПИН AIDS¶ 16-12-2018Детайли
Manu, Peter¶ The pharmacotherapy of common functional syndromes¶ 16-12-2018Детайли
Злокачествени новообразувания¶ 16-12-2018Детайли
Романов, Николай Андреев¶ Груев, Иван Стоянов¶ Наръчник на бъбречно болния¶ 16-12-2018Детайли
Попвасилев, Иван Георгиев¶ Близнаков, Христо Николов¶ Кръвногрупови системи у човека¶ 16-12-2018Детайли
McKenzie, Hamish¶ Infectious disease¶ 16-12-2018Детайли
Chatterjee, K. D.¶ Parasitology (protozoology and helmintology)¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Минко Койнов¶ Проблеми на спортната психопатология¶ 16-12-2018Детайли
Microbiology and immunology¶ 16-12-2018Детайли
Oxford wordpower dictionary¶ 16-12-2018Детайли
Drake, Richard L.¶ Gray, Henry¶ Gray,s atlas of anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Drake, Richard L.¶ Vogl, Wayne¶ Mitchell, Adam W. M.¶ Gray, Henry¶ Gray,s anatomy for students¶ 16-12-2018Детайли
Harrison, Tinsley Randolph¶ Harrison,s principles of internal medicine¶ 16-12-2018Детайли
Pritchard, Dorian J.¶ Korf, Bruce R.¶ Medical genetics at a glance¶ 16-12-2018Детайли
Младенов, Стоимир¶ Пчелните продукти-храна и лекарство¶ 16-12-2018Детайли
Мутафов, Стефан Стефанов¶ Психофизически особености на децата с аномалии¶ 16-12-2018Детайли
Gaw, Allan¶ Clinical biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Минко Койнов¶ Проблеми на спортната психопатология¶ 16-12-2018Детайли
Кокошкарова, Ана Стоянова¶ Психологично изследване на личността в клиничната практика¶ 16-12-2018Детайли
Вагнер, Франц¶ Тайната на лекуващите ръце¶ 16-12-2018Детайли
Harvey, Richard A.¶ Champe, Pamela C.¶ Fisher, Bruce D.¶ Strohl, William A.¶ Microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по очни болести¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Димитър¶ Нов универсален речник PONS: Българско-английски¶ 16-12-2018Детайли
Здравната реформа в България¶ 16-12-2018Детайли
Кирпатовский, И. Д.¶ Рельефная анатомия человека¶ 16-12-2018Детайли
Основи на медицинската генетика¶ 16-12-2018Детайли
Козарева, Мария Николова¶ Проблеми на микробиологията микотоксикологията на хранителните продукти¶ 16-12-2018Детайли
Маркова, Митана Димитрова¶ Храненето на възрастните и старите хора¶ 16-12-2018Детайли
Сербезов, Владимир С.¶ Ку-треска¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Марин¶ Биофизика¶ 16-12-2018Детайли
Иванович, С.¶ Карманный русско-сербскохорватский словарь¶ 16-12-2018Детайли
Official study guide for the CGFNS qualifying examination¶ 16-12-2018Детайли
Практически френско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Murray, Robert K.¶ Harper, Harold Anthony¶ Harper,s illustrated biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Английско-български медицински речник¶ 16-12-2018Детайли
Енева, Стефана¶ Кратък френско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Минкова, Герда¶ Немско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Немско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Английски правопис и изговор на имената в българския език¶ 16-12-2018Детайли
Rosenthal, Miriam D.¶ Glew, Robert H.¶ Medical biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Никитина,С. А.¶ Русско-англо-французско-испанский разговорник¶ 16-12-2018Детайли
Даков, Благой¶ Кратък френско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Дайски, Александър Г.¶ Балнеология¶ 16-12-2018Детайли
Миронов, Евгений Михайлович¶ Сбогом, наркотици!¶ 16-12-2018Детайли
Ценев,Иван Тодоров¶ Карчев, Тодор¶ Клинико-морфологична риноларингология¶ 16-12-2018Детайли
Франкъл, Виктор Е.¶ Теория и терапия на неврозите¶ 16-12-2018Детайли
Миланов, Крум¶ Миланова, Вихра¶ Биологична психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Клинична урология¶ 16-12-2018Детайли
Групчева, Христина¶ Цанева, Парашкева Ангелова¶ Корекция с контактни лещи¶ 16-12-2018Детайли
Николова-Троева, Лиляна¶ Физиотерапия на нервните заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Бостанджиев, Тодор¶ Сексология¶ 16-12-2018Детайли
Toman, Kurt¶ Toman,s tuberculosis¶ 16-12-2018Детайли
Клинична токсикология¶ 16-12-2018Детайли
Апостолов, Миладин Александров¶ История на медицината¶ 16-12-2018Детайли
Апостолов, Миладин Александров¶ Иванова, Пенка¶ История на медицината и сестринството¶ 16-12-2018Детайли
Рехабилитация на болни от рак¶ 16-12-2018Детайли
Agur, Anne M. R.¶ Lee, Ming J.¶ Grant, John Charles Boileau¶ Grant,s atlas of anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Буюклиев, Петко Иванов¶ Христова, Екатерина Димитрова¶ Подвижни игри в детските градини¶ 16-12-2018Детайли
Цветков, Венцислав Тодоров¶ Вторична ринопластика при вродена едностранна цепка на устната¶ 16-12-2018Детайли
Mehta, Pradip J.¶ P. J. Mehta,s practical medicine¶ 16-12-2018Детайли
Prevention of recurrent heart attacks and strokes in low and middle income populations¶ 16-12-2018Детайли
Medicine¶ 16-12-2018Детайли
Suirgical care at the district hospital¶ 16-12-2018Детайли
Accelerating against AIDS in Africa¶ 16-12-2018Детайли
Stepping back from the edge¶ 16-12-2018Детайли
Яръмов, Николай Кирилов¶ Яръмов, Николай Кирилов¶ Попхристова, Елисавета Петрова¶ Цекова, Валентина Илиева¶ Усложнен колоректален рак¶ 16-12-2018Детайли
Узунов, Никола Костадинов¶ Начев, Чудомир Кирилов¶ Стрес и психотравма¶ 16-12-2018Детайли
Райчев, Радослав Иванов¶ Райчев, Иво Радославов¶ Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Крафт-Ебинг, Рихард фон¶ Сексуална психопатия¶ 16-12-2018Детайли
Овчаров, Владимир¶ Такева, Цв.¶ Цитология, обща хистология и обща ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Янкова, Златка Костадинова¶ Славов, Чавдар¶ Кръстев, Захари Александров¶ Алексиев, Асен¶ Праматаров, Кирил Димов¶ Стефанова, Донка¶ Славова, Янина¶ Маринова, Дорина Филипова¶ Туберкулоза в клиничната практика¶ 16-12-2018Детайли
Дурмишев, Асен Любенов¶ Дурмишев, Любомир Асенов¶ Приложна дерматотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Чавдаров, Димитър Борисов¶ Терапия на епилепсията¶ 16-12-2018Детайли
Диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразувания¶ 16-12-2018Детайли
Harries, Anthony¶ TB / HIV¶ 16-12-2018Детайли
Хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Титянова, Екатерина Благоева¶ Велчева, Ирена Василева¶ Доплерова сонография¶ 16-12-2018Детайли
Kidd, D. A.¶ Collins gem Latin dictionary¶ 16-12-2018Детайли
Митрев, Алекси Атанасов¶ Попова, Светла Методиева¶ Атлас на лечебните растения в България¶ 16-12-2018Детайли
Намора, Фернанду¶ Богове и демони на медицината¶ 16-12-2018Детайли
Jennes, Lothar¶ Traurig, Harold H.¶ Conn, P. Michael¶ Atlas of the human brain¶ 16-12-2018Детайли
Parkash, P.¶ An introduction to medical biophysics¶ 16-12-2018Детайли
Conn, Eric E.¶ Stumpf, Paul K.¶ Outlines of biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
McGilvery, Robert W.¶ Goldstein, Gerald¶ Biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Agur, Anne M. R.¶ Lee, Ming J.¶ Grant, John Charles Boileau¶ Grant,s atlas of anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Nobel, Albert¶ Veillon, Emmanuel¶ Medizinisches Worterbuch¶ 16-12-2018Детайли
Китанов, Борис Павлов¶ Разпознаване и събиране на билки¶ 16-12-2018Детайли
Pasricha, J. S.¶ Treatment of skin diseases¶ 16-12-2018Детайли
Reddy, K. S. Narayan¶ The essentials of forensic medicine and toxicology¶ 16-12-2018Детайли
Татьозов, Тотко¶ Програма за възпитателна работа с деца до 3-годишна възраст¶ 16-12-2018Детайли
Книга за педагога в детските ясли¶ 16-12-2018Детайли
Ramalingam¶ Sreeramamurty, B.¶ Ramalingam, Ravi¶ A short practice of otolaryngology¶ 16-12-2018Детайли
Банчев, Минчо¶ Ръководство за практически упражнения по детска стоматология¶ 16-12-2018Детайли
За да бъдеш отново здрав¶ 16-12-2018Детайли
Синельников, Р.Д.¶ Атлас анатомии человека¶ 16-12-2018Детайли
Обща медицина - принципи и практика¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко¶ Гълъбов, Георги¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко¶ Овчаров, Владимир¶ Гълъбов, Георги¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко¶ Овчаров, Владимир¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко¶ Овчаров, Владимир¶ Анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Делийски, Ташко¶ Хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Билките във всеки дом¶ 16-12-2018Детайли
Синельников, Рафаил Давыдович¶ Атлас анатомии человека¶ 16-12-2018Детайли
McCarter, Sam¶ Medicine 1¶ 16-12-2018Детайли
Синельников, Р. Д.¶ Синельников, Яков Рафаилович¶ Атлас анатомии человека¶ 16-12-2018Детайли
Sinelnikov, R.D.¶ Atlas of human anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Томов, Любомир¶ Томов, Ил.¶ Ритъмни нарушения на сърдечната дейност¶ 16-12-2018Детайли
Томов, Любомир¶ Томов, Илия¶ Ритъмни нарушения на сърдечната дейност¶ 16-12-2018Детайли
Памуков, Димитър П.¶ Ахтарджиев, Христо¶ Природна аптека¶ 16-12-2018Детайли
Съвременна фитотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Синельников, Р.Д.¶ Атлас анатомии человека¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Behavioral science¶ 16-12-2018Детайли
Микробиология¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Obstetrics and gynecology¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Psychiatry¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Emergency medicine¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Pall, Vishal¶ Tao Le¶ Surgery¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Neurology¶ 16-12-2018Детайли
Международная анатомическая номенклатура¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Internal medicine¶ 16-12-2018Детайли
Микроскопска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Марин¶ Медицинска физика¶ 16-12-2018Детайли
Bailey, Hamilton¶ Bailey and Love,s short practice of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Чучков, Христо Николов¶ Медицинска ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Овчаров, Владимир¶ Такева, Цв.¶ Цитология, обща хистология и обща ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Овчаров, Владимир¶ Такева, Цв.¶ Цитология, обща хистология и обща ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Овчаров, Владимир¶ Такева, Цв.¶ Цитология, обща хистология, обща ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Bhushan, Vikas¶ Pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Радко Николов¶ Бурлев, Владимир Алексеевич¶ Свободнорадикалното окисление в метаболитната система майка - плацента - плод¶ 16-12-2018Детайли
2-Butoxyethanol¶ 16-12-2018Детайли
Психози¶ 16-12-2018Детайли
Илиева, Пенка¶ Инфекциозни заболявания и бременност¶ 16-12-2018Детайли
Мертенс, Волфганг¶ Психоанализата¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Симеон¶ Oberflachliche Hautaffektionen¶ 16-12-2018Детайли
Терминологичен речник по офталмология¶ 16-12-2018Детайли
Шипковенски, Никола Спасов¶ Клинична психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Брониш, Томас¶ Самоубийството¶ 16-12-2018Детайли
Атлас по хистология¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Никола¶ Туберкулозата¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Александър¶ Лудост [и] рисуване¶ 16-12-2018Детайли
Михайлов, Любомир¶ Научната слава на България¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Васил¶ Repetitorium anatomicum¶ 16-12-2018Детайли
Видинов, Н. К.¶ Кратка анатомия на човека в схеми¶ 16-12-2018Детайли
Воденичаров, Цекомир¶ Митова, Маргарита¶ Гатева, Людмила¶ Медицинска етика¶ 16-12-2018Детайли
Кишковский, А.Н.¶ Тютин, Л. А.¶ Неотложная рентгенодиагностика¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Начко¶ Будева, Соня¶ Социални умения¶ 16-12-2018Детайли
Налбански, Богдан¶ Налбански, Ангел¶ Акушерство и гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Фройд, Зигмунд¶ Стоев, Стою¶ Психология на сексуалността¶ 16-12-2018Детайли
Хирургични болести¶ 16-12-2018Детайли
Велчева, Ирена¶ Джабарова-Попова, Августина¶ Латински език¶ 16-12-2018Детайли
Мухина, С. А.¶ Тарновская, И. И.¶ Теоретични основи на сестринските грижи¶ 16-12-2018Детайли
Белчева, Анна¶ Марев, Руси Георгиев¶ Радев, Радослав Радев¶ Кръстева, Генка Цветанова¶ Пандурска, Антоанета Маринова¶ Пендичева, Диана Илиева¶ Ставрева, Галя Цветанова¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
von Lanz, T.¶ Wachsmuthр, W.¶ Lang, Johannes¶ Jensen, H.-P.¶ Schroder, F.¶ Loeweneck, H.¶ Feifel, G.¶ Rickenbacher, J.¶ Praktische Anatomie¶ 16-12-2018Детайли
Милчева, Христина¶ Атанасова, Здравка¶ Митева, Кремена¶ Сестрински и акушерски грижи¶ 16-12-2018Детайли
Съдебна медицина и медицинска деонтология¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Иван Борисов¶ Организационна психология¶ 16-12-2018Детайли
Статев, Стати Аврамов¶ Медицинска радиационна физика¶ 16-12-2018Детайли
Философски речник¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Георги¶ Дроги и превенция¶ 16-12-2018Детайли
Хомосексуалност и психично здраве¶ 16-12-2018Детайли
Димитров, Борислав Д.¶ Околна среда и здраве¶ 16-12-2018Детайли
Палов, Адриян Миленов¶ Йотовски, Петър Василев¶ Аврамова, Татяна Костова¶ Анатомия и физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Стефанов, Божидар Фотев¶ Терминологичен речник по хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Практическа клинична физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Swanson, Todd A.¶ Kim, Sandra I.¶ Flomin, Olga E.¶ Pathophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Textbook of family medicine¶ 16-12-2018Детайли
Мицов, Владимир¶ Власковска, Милка¶ Казаков, Любомир¶ Невротрансмитери и невромодулатори¶ 16-12-2018Детайли
Манолов, Стефан¶ Овчаров, Владимир¶ Ултраструктура на синапсите в централната нервна система¶ 16-12-2018Детайли
Рис, Э.¶ Стернберг, М.¶ От клеток к атомам¶ 16-12-2018Детайли
Фройд, Зигмунд¶ Николов, Любен¶ Въведение в психоанализата¶ 16-12-2018Детайли
Жарикова, Н. А.¶ Периферические органы системы иммунитета¶ 16-12-2018Детайли
Съдебна медицина и медицинска деонтология¶ 16-12-2018Детайли
Петров, В.¶ Чупятова, В. С.¶ Корн, С. И.¶ Русско-английскии медицинский словарь-разговорник¶ 16-12-2018Детайли
Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Владимир Борисов¶ Подсъзнателното в медицината¶ 16-12-2018Детайли
Пол, Хенри¶ Парк, Джилберт¶ Приложение на лекарствените средства в анестезиологията и интензивното лечение¶ 16-12-2018Детайли
Роуз, Стивен¶ Устройство памяти¶ 16-12-2018Детайли
Алкок, Джеймс¶ Милев, Васил¶ Парапсихологията - наука или магия?¶ 16-12-2018Детайли
Такева, Цв.¶ Кильовска, Милка¶ Специална хистология¶ 16-12-2018Детайли
Албертс, Б.¶ Молекулярная биология клетки¶ 16-12-2018Детайли
Митова, Маргарита¶ Методика на обучението по практика в медицинските колежи¶ 16-12-2018Детайли
Международна класификация на болестите, Х ревизия. МКБ-10¶ 16-12-2018Детайли
Ирасек, Владимир Вратиславов¶ Новачков, Любомир Дамянов¶ Спешна помощ в акушеро-гинекологичната практика¶ 16-12-2018Детайли
Ирасек, Владимир Вратиславов¶ Новачков, Любомир Дамянов¶ Спешна помощ в акушеро-гинекологичната практика¶ 16-12-2018Детайли
Murphy, William M.¶ Grignon, David J.¶ Perlman, Elizabeth J.¶ Tumors of the kidney, bladder, and related urinary structures¶ 16-12-2018Детайли
Гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Дафинова, Румяна¶ Лабораторни упражнения и задачи по неорганична химия¶ 16-12-2018Детайли
Ташков, Дончо Дойчев¶ Савов, Петър Михайлов¶ Акушерство и гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Николай¶ Атанасов, Асен¶ Към рационално лабораторно изследване¶ 16-12-2018Детайли
Обезболяване в акушерството¶ 16-12-2018Детайли
Митова, Маргарита¶ Воденичаров, Цекомир¶ Педагогически проблеми на медицинското образование¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Теодор Николов¶ Милчева, Христина Танчева¶ Петрова, Гергана Георгиева¶ Принципи и методика на обучението¶ 16-12-2018Детайли
Платцер, Вернер¶ Фрич, Хелга¶ Кюнел, Волфганг¶ Цветен атлас по анатомия в 3 тома¶ 16-12-2018Детайли
Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Велкова, Анжелика¶ Ново обществено здравеопазване¶ 16-12-2018Детайли
Дякова, Бистра Давидова¶ Обща химия¶ 16-12-2018Детайли
Бостанджиев, Румен¶ Практическа сексология¶ 16-12-2018Детайли
Григоров, Фредерик¶ Иванов, Дочо¶ Иванов, Явор¶ Кермова, Румяна¶ Маринова, Иванка¶ Паскулова, Катерина¶ Раянова, Гинка¶ Русев, Тодор¶ Цветков, Николай¶ Яблански, Кирил¶ Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Петровски, Светослав Николов¶ Практическа клинична микробиология¶ 16-12-2018Детайли
Winn, Washington C.¶ Koneman, Elmer W.¶ Koneman,s color atlas and textbook of diagnostic microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Кръстинов, Генчо Димов¶ Хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Наръчник по анестезиология и интензивно лечение¶ 16-12-2018Детайли
Владимиров, Борислав¶ Джеров, Димитър¶ Иванов, Владислав¶ Ортопедия, травматология и ортотика¶ 16-12-2018Детайли
Семейно планиране¶ 16-12-2018Детайли
Тончева, Соня¶ Наръчник за медицински сестри в извънболничната помощ¶ 16-12-2018Детайли
Недкова, Ваня¶ Бенкова, Ваня¶ Детски болести¶ 16-12-2018Детайли
Къндева, Красимира¶ Къндева, Красимира¶ Цветкова, Виолина¶ Bulgarian for English Speakers¶ 16-12-2018Детайли
Танева, Елена¶ Ръководство за манипулации в медицинската практика¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Велкова, Анжелика¶ Александрова, Силвия¶ Социална медицина¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Велкова, Анжелика¶ Александрова, Силвия¶ Социална медицина¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Михаил¶ Диков, Иван Наков¶ Коен, Марсел Давидов¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Акушерство¶ 16-12-2018Детайли
Акушерство¶ 16-12-2018Детайли
Микробни инфекции¶ 16-12-2018Детайли
Health and the millenium development goals¶ 16-12-2018Детайли
Нишева, Вили¶ Димитрова, Евгения¶ Методика на обучението по практика в медицинския колеж¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Иван Хр.¶ Как всяко семейство трябва да се грижи за своите болни¶ 16-12-2018Детайли
Славов, Светослав¶ Лекарски грешки и лекарски деликти¶ 16-12-2018Детайли
Михайлов, Ивелин¶ Лекуване с грозде¶ 16-12-2018Детайли
Нейков, Николай¶ Лекуване при домашни условия¶ 16-12-2018Детайли
Детски болести¶ 16-12-2018Детайли
Лисаев, Петко¶ Медицинска деонтология и медицинско право¶ 16-12-2018Детайли
Здоровье и цели тысячелетия в области развития¶ 16-12-2018Детайли
Попилиев, Илия¶ Боснев, Венцислав¶ Даскалов, Марин¶ Наръчник диагностика и лечение на синкопалните състояния¶ 16-12-2018Детайли
Шрот, Райнхард¶ Наръчник по хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Юруков, Христо¶ Яначков, Иван¶ Цветкова, Борка¶ Обща и диетична технология на храната на болния¶ 16-12-2018Детайли
Матрова, Ценка¶ Маринов, Борислав¶ Василева, Юлия¶ Околоплодна течност¶ 16-12-2018Детайли
Форел, Август¶ Половите конфликти¶ 16-12-2018Детайли
Попилиев, Илия¶ Ангелова, Искра¶ Практическа спешна кардиология¶ 16-12-2018Детайли
Медицинска генетика¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of skin tumours¶ 16-12-2018Детайли
Куне, Луи¶ Нова лечебна наука или учение за единния произход на болестите и тяхното лекуване без лекарства и операции¶ 16-12-2018Детайли
Психология и педагогика на ранното детство¶ 16-12-2018Детайли
Аспинал, Триша¶ English in 20 Minutes a Day¶ 16-12-2018Детайли
Грижи за болното дете и сестринска техника¶ 16-12-2018Детайли
Грижи за болното дете и сестринска техника¶ 16-12-2018Детайли
Грижи за болното дете и сестринска техника¶ 16-12-2018Детайли
Общественное здравоохранение, инновации и права интеллектуальной собстенности¶ 16-12-2018Детайли
Tolosa, Eduardo¶ Parkinson,s disease and movement disorders¶ 16-12-2018Детайли
Здравоохранение и химические аварии¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of the digestive system¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus, and heart¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of the nervous system¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of soft tissue and bone¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs¶ 16-12-2018Детайли
Вапцаров, Иван Д.¶ Михов, Христо Нинов¶ Ангелов, Ангел Г.¶ Детски болести¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of endocrine organs¶ 16-12-2018Детайли
Леви, Леон¶ Когнитивна психология¶ 16-12-2018Детайли
Каплан, Харолд¶ Седок, Бенджамин¶ Спешна психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Rastogi, Veer Bala¶ Introductory cytology¶ 16-12-2018Детайли
De Robertis, E. D. P.¶ De Robertis Jr, E. M. F.¶ Cell and molecular biology¶ 16-12-2018Детайли
Singh, Inderbir¶ Golden, James P.¶ Textbook of anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Yotis, William W.¶ Blumenthal, Harold J.¶ Hashimoto, Tadayo¶ Appleton & Lange,s review of microbiology and immunology¶ 16-12-2018Детайли
Porth, Carol¶ Pathophysiology¶ 16-12-2018Детайли
Бион, У. Р.¶ Опит в групи и други статии¶ 16-12-2018Детайли
Спасов, Кирил¶ Социален мениджмънт¶ 16-12-2018Детайли
Престън Андрю¶ Какво знаем за метадона¶ 16-12-2018Детайли
Енциклопедия по психология¶ 16-12-2018Детайли
Михов, Христо¶ Мумджиев, Никола¶ Бойкинов, Б.¶ Диагностично-терапевтични манипулации в педиатрията¶ 16-12-2018Детайли
Златков, Никола Ботев¶ Вълкова, Соня¶ Кожни и венерически болести¶ 16-12-2018Детайли
Колева-Йошинова, Ивет¶ Колева-Йошинова, Ивет¶ Принципи на съвременната физикална и рехабилитационна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Василевска-Декова, Магдалена¶ Медицинска биология¶ 16-12-2018Детайли
Конституция на Република България¶ Закон за герб на Република България¶ 16-12-2018Детайли
Киров, Кирил Г.¶ Начала на психиатричната диагностика¶ 16-12-2018Детайли
Мръчков, Васил¶ Осигурително право¶ 16-12-2018Детайли
Радонов, Димитър¶ Наръчник по социално и здравно осигуряване 2001 г. Осигуряване при безработица. Пенсии и пенсионно осигуряване¶ 16-12-2018Детайли
Обществено осигуряване 2002.¶ 16-12-2018Детайли
Бакърджиева, Милка¶ Комуникиране в управлението¶ 16-12-2018Детайли
Цветкова-Арсова, Мира¶ Ориентиране и мобилност¶ 16-12-2018Детайли
Сапунджиев, Павел¶ Медицина на бедствените ситуации¶ 16-12-2018Детайли
Джайънгранд, Пол¶ От А до Я за семейното здраве¶ 16-12-2018Детайли
Речник по психиатрия и клинична психопатология¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Николай Емилов¶ Димитрова, Евгения Борисова¶ Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник¶ 16-12-2018Детайли
Драгошинова, Райна¶ Психология и педагогика на ранното детство¶ 16-12-2018Детайли
Lang, Gerhard K.¶ Gareis, Oskar¶ Ophthalmology¶ 16-12-2018Детайли
Narayanan, P.¶ Clinical biophysics¶ 16-12-2018Детайли
Occupational therapy and physical dysfunction¶ 16-12-2018Детайли
Карагьозов, Иван¶ Въведение в специалната педагогика¶ 16-12-2018Детайли
Тодорова, Елка Николаева¶ Социална психология¶ 16-12-2018Детайли
Николов, Георги¶ Даскалова, Милена¶ Атанасова, Милена¶ Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Ethylene oxide¶ 16-12-2018Детайли
Chloroform¶ 16-12-2018Детайли
Костов, Даниел¶ Бозов, Христо¶ Нинов, Борислав Цветанов¶ Стойков, Димитър Живков¶ Попов, Йордан Димитров¶ Оперативна хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Austin, David¶ Crosfield, Tim¶ English for nurses¶ 16-12-2018Детайли
Elemental mercury and inorganic mercury compounds¶ 16-12-2018Детайли
Dokova, Aneta¶ Trendafilova, Svetla¶ Angelova, Valentina¶ English for Medicine¶ 16-12-2018Детайли
1,1-Dichloroethylene (vinylidene chloride)¶ 16-12-2018Детайли
Beyond the numbers¶ 16-12-2018Детайли
Hydrogen sulfide¶ 16-12-2018Детайли
Овчаров, Владимир¶ Такева, Цв.¶ Цитология, обща хистология и обща ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Polychlorinated biphenyls¶ 16-12-2018Детайли
Кирчева, Анна Божидарова¶ Радев, Добрин Радев¶ Хирургична аеробна ранева инфекция¶ 16-12-2018Детайли
1,2,3-Trichloropropane¶ 16-12-2018Детайли
Андреев, Димитър Христов¶ Наръчник на диабетно болния¶ 16-12-2018Детайли
Михайлов, Петър¶ Бонев, Асен Николов¶ Кожни и венерически болести¶ 16-12-2018Детайли
Нов универсален речник PONS: Немско-български¶ 16-12-2018Детайли
Diethyl phthalate¶ 16-12-2018Детайли
Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Атанас¶ Трудово право¶ 16-12-2018Детайли
Tin and inorganic tin compounds¶ 16-12-2018Детайли
2,4,6-Tribromophenol and other simple brominated phenols¶ 16-12-2018Детайли
Manganese and its compounds¶ 16-12-2018Детайли
Butyl acetates¶ 16-12-2018Детайли
Hydrogen cyanide and cyanides¶ 16-12-2018Детайли
Glyoxal¶ 16-12-2018Детайли
Asphalt (Bitumen)¶ 16-12-2018Детайли
Илчевски, Стефан¶ Компресионни невропатии - тунелни (канални) синдроми¶ 16-12-2018Детайли
Делийски, Ташко¶ Ковачев, Любомир¶ Балтаджиева, Даниела¶ Обща хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Тодоров, Венцеслав¶ Медицинска физика¶ 16-12-2018Детайли
Цитология, обща хистология и ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Mudili, Jayababu¶ Introductory practical microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Communicable disease control in emergencies¶ 16-12-2018Детайли
Coal tar creosote¶ 16-12-2018Детайли
Рентгенология и радиология¶ 16-12-2018Детайли
Пенчева, Сийка¶ Когнитивна невропсихология¶ 16-12-2018Детайли
Михова, Златка¶ Методи за овладяване на проблемното поведение на децата в училище¶ 16-12-2018Детайли
Славчев, Антон¶ Насилие, физическо малтретиране и сексуална злоупотреба с детето¶ 16-12-2018Детайли
Чавдаров, Димитър¶ Проблемни деца¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Георги Добрев¶ Детската престъпност¶ 16-12-2018Детайли
Стефанов, Георги¶ Основи на правото¶ 16-12-2018Детайли
Елиаде, Мирча¶ Кулиано, Йон¶ Речник на религиите¶ 16-12-2018Детайли
Шулман, Лоурънс¶ Изкуството да се помага¶ 16-12-2018Детайли
Измерения на българската медицина¶ 16-12-2018Детайли
Стаматов, Румен¶ Детска психология¶ 16-12-2018Детайли
Алтшулер, Джени¶ Дейл, Барбара¶ Бинг-Хол, Джон¶ Как да работим с хроничната болест¶ 16-12-2018Детайли
Стамболова, Иванка¶ Чанева, Галина¶ Технически фишове и протоколи за здравни грижи¶ 16-12-2018Детайли
Двойников, С. И.¶ Лапик, С. В.¶ Ситуационное обучение в сестринском деле¶ 16-12-2018Детайли
Кейсмънт, Патрик Дж.¶ Да се учим от пациента¶ 16-12-2018Детайли
Дерменджиев, Иван¶ Костов, Димитър¶ Хрусанов, Дончо¶ Административно право на Република България¶ 16-12-2018Детайли
Социално подпомагане и социални услуги 2005¶ 16-12-2018Детайли
Kozhuharova, Lyubov¶ Кожухарова, Любов Миткова¶ English for the medical community¶ 16-12-2018Детайли
Медикоатлас на София¶ 16-12-2018Детайли
Голева, Поля¶ Отговорност на лекаря за вреди, причинени на пациента¶ 16-12-2018Детайли
Стойков, Димитър¶ Петков, Юри¶ Декова, И.¶ Нинов, Борислав¶ Христова, Б.¶ Първанов, Я.¶ Сепсис. Лапаростомия¶ 16-12-2018Детайли
Минчев, Борис Симеонов¶ Проблеми на общата психология¶ 16-12-2018Детайли
Коэн, Ракель¶ Гуманитарная психологическая помощь¶ 16-12-2018Детайли
Стаматов, Румен Иванов¶ Минчев, Борис Симеонов¶ Психология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Картър, Розалин¶ Галант, Сюзън¶ С любов към психично болния¶ 16-12-2018Детайли
Спери, Лен¶ Психиатрични формулировки на случай¶ 16-12-2018Детайли
Либерман, Робърт Пол¶ ДеРизи, Уилиям Дж.¶ Мюзер, Ким Т.¶ Трениране в социални умения за психиатрични пациенти¶ 16-12-2018Детайли
Монов, Александър¶ Диагноза и лечение на безсъзнателните състояния¶ 16-12-2018Детайли
Психотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Престън, Андрю¶ Лечение с метадон¶ 16-12-2018Детайли
Риман, Фриц¶ Основни форми на страх¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Любомир¶ Грижи за лица с умствени увреждания¶ 16-12-2018Детайли
Роглев, Марин Костадинов¶ Влахова-Николова, Веселина Димитрова¶ Медицинска психология¶ 16-12-2018Детайли
Дянкова, Гергана¶ Словесно общуване¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас Н.¶ Основи на палиативната медицина¶ 16-12-2018Детайли
Green, Nigel P. O.¶ Stout, G. Wilf¶ Taylor, Dennis James¶ Biological science¶ 16-12-2018Детайли
Рачин, Емил¶ Химия¶ 16-12-2018Детайли
Рачин, Емил¶ Химия¶ 16-12-2018Детайли
Облекчаване на симптомите при болни в краен стадий на болестта¶ 16-12-2018Детайли
Ergonomics for therapists¶ 16-12-2018Детайли
FitzGerald, M. J. T.¶ FitzGerald, Maeve¶ Golden, James P.¶ Anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Friedman, Neil J.¶ Pineda II, Roberto¶ Keiser, Peter K.¶ The Massachusetts Eye and Ear Infirmary illustrated manual of ophthalmology¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Николай¶ Гръбначен стълб¶ 16-12-2018Детайли
Ganong, William F.¶ Review of medical physiology¶ 16-12-2018Детайли
Цоневски, Денчо Стойков¶ Хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Harrison, Tinsley Randolph¶ Harrison,s principles of internal medicine¶ 16-12-2018Детайли
Flanagan, Robert J.¶ Antidotes¶ 16-12-2018Детайли
Облекчаване на болката и палиативни грижи при деца, болни от рак¶ 16-12-2018Детайли
Coico, Richard¶ Sunshine, Geoffrey¶ Benjamini, Eliezer¶ Immunology¶ 16-12-2018Детайли
Семерджиев, Илко¶ Здравно осигуряване в България¶ 16-12-2018Детайли
Славин, Робърт¶ Педагогическа психология¶ 16-12-2018Детайли
Ganong, William F.¶ Review of medical physiology¶ 16-12-2018Детайли
Пенев, Дочо¶ Белчева, Стефа Ганева¶ Пирьова, Боряна Генчева¶ Анатомия и физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Карагьозов, Иван¶ Русева, Мая¶ Увод в социалната педагогика¶ 16-12-2018Детайли
Етични проблеми в психичноздравната помощ¶ 16-12-2018Детайли
Энциклопедия медицинской сестры¶ 16-12-2018Детайли
Обуховец, Т. П.¶ Основы сестринского дела¶ 16-12-2018Детайли
Обуховец, Т. П.¶ Склярова, Т. А.¶ Чернова, О. В.¶ Основы сестринского дела¶ 16-12-2018Детайли
Яромич, И. В.¶ Сестринское дело¶ 16-12-2018Детайли
Палиативни грижи¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Александрова, Силвия¶ Велкова, Анжелика¶ Медицинска етика¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола Христов¶ Диагностично-терапевтични манипулации в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Александрова, Силвия Стоянова¶ Хосписни грижи - мениджмънт и етика¶ 16-12-2018Детайли
Акушерство и гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Григоров, Фредерик Людмилов¶ Гериатрия¶ 16-12-2018Детайли
Кръстева, Недялка¶ Ангелова-Костадинова, Йоанна¶ Сестрински грижи при хора с увреждания¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас Георгиев¶ Отреагиране¶ 16-12-2018Детайли
Енциклопедичен речник по социология¶ 16-12-2018Детайли
Humphreys, Hilary¶ Irving, William L.¶ Problem-orientated clinical microbiology and infection¶ 16-12-2018Детайли
Грижи за болния и сестринска техника¶ 16-12-2018Детайли
Chaudhuri, Sujit K.¶ Concise medical physiology¶ 16-12-2018Детайли
Байчев, Георги¶ Доброкачествени заболявания на млечната жлеза¶ 16-12-2018Детайли
Стефанов, Божидар¶ Кайнакчиева, Райна¶ Хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Baliga, Ragavendra R.¶ Self-assessment in clinical medicine¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван¶ Баракова, Пенка¶ Михайлова, Нина¶ Руменова, Ани¶ Ерготерапия¶ 16-12-2018Детайли
Azard, Sanjay¶ Essentials of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Chary, A. Y.¶ Clinical and operative surgery¶ 16-12-2018Детайли
Костадинов, Димитър¶ Лумбо-сакрален синдром¶ 16-12-2018Детайли
Saha, Makhan Lal¶ Bedside clinics in surgery¶ 16-12-2018Детайли
Костадинов, Димитър¶ Краев, Тодор¶ Криотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Davies, Andrew¶ Blakeley, Asa G. H.¶ Kidd, Cecil¶ Davies, Andrew S.¶ Human physiology¶ 16-12-2018Детайли
Girardet, Jacky¶ Girardet, J.¶ Pecheur, Jacques¶ Campus¶ 16-12-2018Детайли
Campus¶ 16-12-2018Детайли
Darnell, James E.¶ Lodish, Harvey¶ Baltimore, David¶ Molecular cell biology¶ 16-12-2018Детайли
Junqueira, L. Carlos¶ Carneiro, J.¶ Kelley, Robert O.¶ Basic histology¶ 16-12-2018Детайли
Interventional stroke therapy¶ 16-12-2018Детайли
Pathophysiology of disease¶ 16-12-2018Детайли
Клинична лаборатория¶ 16-12-2018Детайли
Шарп, Д. У. А.¶ Химически енциклопедичен речник¶ 16-12-2018Детайли
Цанев, Георги¶ Компютърни информационни технологии¶ 16-12-2018Детайли
Шопова, Венета¶ Съловски, Пенчо¶ Илиева, Пенка¶ Шопова, Венета¶ Химически, ядрен и биологичен тероризъм¶ 16-12-2018Детайли
Иванова, Елена Христова¶ Физиотерапия и рехабилитация на болни с гръбначномозъчни травми¶ 16-12-2018Детайли
Инфекции на дихателните пътища и пневмонии у децата¶ 16-12-2018Детайли
Инхалационно лечение¶ 16-12-2018Детайли
Лалова, Мария¶ Балнеолечение при безплодие у жената¶ 16-12-2018Детайли
Каранешев, Георги¶ Трудотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Cochlear implants¶ 16-12-2018Детайли
Краев, Тодор¶ Тодоров, Любомир¶ Ръководство по лечебен масаж¶ 16-12-2018Детайли
Клинична ортопедия¶ 16-12-2018Детайли
Клинична преценка на лабораторната информация¶ 16-12-2018Детайли
Клинична токсикология¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Симеон Господинов¶ Моралът на хирурга и здравните реформи¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Симеон¶ Хирургия и етика¶ 16-12-2018Детайли
Turnpenny, Peter D.¶ Ellard, Sian¶ Emery,s elements of medical genetics¶ 16-12-2018Детайли
Йончев, Васил¶ Лечебна хипноза¶ 16-12-2018Детайли
Константинов, Никола¶ Здравеопазването в България 1944-1952¶ 16-12-2018Детайли
Delchar, T. A.¶ Physics in Medical Diagnosis¶ 16-12-2018Детайли
Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма¶ 16-12-2018Детайли
Cardiovascular survey methods¶ 16-12-2018Детайли
Илиева, Пенка¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Комитова, Радка Тодорова¶ Симптоми и синдроми на инфекциозните болести¶ 16-12-2018Детайли
Николов, Георги¶ Биология¶ 16-12-2018Детайли
Grahame-Smith, David Grahame¶ Aronson, J. K.¶ Oxford textbook of clinical pharmacology and drug therapy¶ 16-12-2018Детайли
Физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Тодорова, Мариела¶ Помагало по методи на социалната работа¶ 16-12-2018Детайли
Сярова, Ели¶ Философия. Световни религии¶ 16-12-2018Детайли
Голдман, Джейн¶ Безопасност на улицата¶ 16-12-2018Детайли
Голдберг, Дейвид¶ Бенджамин, Сидни¶ Крийд, Франсис¶ Психиатрия в медицинската практика¶ 16-12-2018Детайли
Андреев, Марин¶ Образование и общество¶ 16-12-2018Детайли
Кюмюрева-Лазарова, Веселка Стоянова¶ Клинична лаборатория¶ 16-12-2018Детайли
Миланов, Иван¶ Двигателни нарушения¶ 16-12-2018Детайли
A code of practice for the safe use and disposal of sharps¶ 16-12-2018Детайли
Драгиев, Тодор¶ Цветкова, Лилия¶ Ултравиолетова радиация и реактивност¶ 16-12-2018Детайли
Brown, Betty Byers¶ Edwards, Margaret¶ Developmental disorders of language¶ 16-12-2018Детайли
Disorders of communication¶ 16-12-2018Детайли
Molecular biology of haematopoiesis¶ 16-12-2018Детайли
Muscle and motility¶ 16-12-2018Детайли
Paediatric audiology 0-5 years¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of tumours of the breast and female genital organs¶ 16-12-2018Детайли
McTear, Michael F.¶ Conti-Ramsden, Gina¶ Pragmatic disability in children¶ 16-12-2018Детайли
Александров, Венко¶ Ръководство по анестезиология и реанимация за медицински сестри, акушерки и фелдшери¶ 16-12-2018Детайли
Симон, Ханс-Уве¶ Астмата¶ 16-12-2018Детайли
Фойерлайн, Вилхелм¶ Алкохолизмът¶ 16-12-2018Детайли
Ониът, Стив¶ Воденето на случай в психиатричната практика¶ 16-12-2018Детайли
Милковска-Димитрова, Тодорка¶ Каракашов, Атанас¶ Георгиева, Венета¶ Вродена съединителнотъканна малостойност¶ 16-12-2018Детайли
Добсън, Джеймз¶ Д-р Добсън отговаря на вашите въпроси¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Михаил Кирилов¶ Лабораторна диагностика¶ 16-12-2018Детайли
Aphasia therapy¶ 16-12-2018Детайли
Vocal fold physiology¶ 16-12-2018Детайли
Occupational therapy and mental health¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Стоян¶ Хиперсензитивни пневмонии¶ 16-12-2018Детайли
Илиева, Снежана¶ Организационно развитие¶ 16-12-2018Детайли
Интегрираното обучение и ресурсните учители¶ 16-12-2018Детайли
Илиева, Пенка¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Николов, Георги¶ Биология¶ 16-12-2018Детайли
Димитров, Огнян¶ Биология и здравно образование¶ 16-12-2018Детайли
Стойков, Веселин¶ Латински език¶ 16-12-2018Детайли
Божинов, Пламен¶ Божинова, Светла¶ Епилепсия и репродуктивно здраве¶ 16-12-2018Детайли
Бохчелян-Хачмериян, Хрипсиме Артюн¶ Диабетно стъпало¶ 16-12-2018Детайли
Клинична вирусология¶ 16-12-2018Детайли
Константинов, Георги Христов¶ Ралчев, Кирил Христов¶ Генетика¶ 16-12-2018Детайли
Цветкова, Силвия¶ Концептуализация на прехода в българската логопедия през първото десетилетие на ХХ век¶ 16-12-2018Детайли
Кочетков, В. Д.¶ Лапик, В. М.¶ Психология и хигиена на пола¶ 16-12-2018Детайли
Болести на бъбреците¶ 16-12-2018Детайли
Остра горно-дигестивна хеморагия¶ 16-12-2018Детайли
Карагьозов, Иван¶ Легкоступ, Пламен¶ Кацарска, Венета¶ Основи на специалната педагогика¶ 16-12-2018Детайли
Атанасова, Мария¶ Ганчева, Галя¶ Илиева, Пенка¶ Сепсис. Сепсис-синдром. Септичен шок¶ 16-12-2018Детайли
Adobe Premiere Pro¶ 16-12-2018Детайли
Психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Campbell, Willis Cohoon¶ Campbell,s operative orthopaedics¶ 16-12-2018Детайли
Атанасова, Маргарита¶ Шопов, Тодор¶ Пейчева, Мирослава¶ Управление на човешките ресурси¶ 16-12-2018Детайли
Glaser, Roland¶ Biophysics¶ 16-12-2018Детайли
Атлас по хистология¶ 16-12-2018Детайли
Джонев, Сава¶ Социална психология. Т. 1-5¶ 16-12-2018Детайли
Гайдарова, Радка¶ Деменции¶ 16-12-2018Детайли
Десев, Любен¶ Речник по психология¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Ч.¶ Балабанова, М.¶ Вълков, И.¶ Григорова, В.¶ Грозев, В.¶ Грънчовски, К.¶ Декова, И.¶ Драгоев, К.¶ Илиев, С.¶ Ковачев, Л.¶ Ковачев, Х.¶ Кривошийска, Е.¶ Маринчев, Е.¶ Минков, Р.¶ Михайлов, О.¶ Мургова, С.¶ Нинов, Б.¶ Овчаров, М.¶ Пелинков, В.¶ Петков, Ю.¶ Петкова, Н.¶ Пресолски, И.¶ Рачков, В.¶ Русева, А.¶ Средкова, М.¶ Стойков, Д.¶ Стратев, С.¶ Тончев, П.¶ Филипов, П.¶ Филипов, Ф.¶ Хинков, О.¶ Христов, К.¶ Христова, Б.¶ Цветанов, С.¶ Бояджиев, Б.¶ Ганев, П.¶ Попов, В.¶ Атанасов, В.¶ Антибактериална терапия на хирургичните инфекции¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Стефан¶ Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията¶ 16-12-2018Детайли
Хартиг, Волфганг¶ Съвременно инфузионно лечение¶ 16-12-2018Детайли
Бочев, Петьо¶ Лекции по медицинска физика¶ 16-12-2018Детайли
Генев,Генчо¶ Бояджиян, Хюсник¶ Ръководство по инфекциозни болести за общопрактитуващи лекари¶ 16-12-2018Детайли
Вацлавик, Пол¶ Бавелас, Джанет Бивин¶ Джаксън, Дон Д.¶ Прагматика на човешкото общуване¶ 16-12-2018Детайли
Гачева, Йорданка Димитрова¶ Диагностика и терапия с нискочестотни токове¶ 16-12-2018Детайли
Гайдарова, Радка¶ Самоубийствата¶ 16-12-2018Детайли
Франк, Матиас¶ Спешна помощ¶ 16-12-2018Детайли
Стаменов, Бойко¶ Прионови болести¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по биология¶ 16-12-2018Детайли
Case-Smith, Jane¶ Occupational therapy for children¶ 16-12-2018Детайли
Стаматов, Румен¶ Психология на общуването¶ 16-12-2018Детайли
Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Филипов, Филип¶ Адювантно лечение на мозъчните глиоми¶ 16-12-2018Детайли
Болести на ръката¶ 16-12-2018Детайли
Филипов, Филип¶ Цачев, Камен¶ Филипов, Филип¶ Олигоелементи при болни с вътречерепни тумори¶ 16-12-2018Детайли
Гойденко, Василий Сергеевич¶ Норкина, Таиса Евтимовна¶ Метаморфози на лечебната игла¶ 16-12-2018Детайли
Дайски, Александър Г.¶ Балнеология¶ 16-12-2018Детайли
Демографско развитие на Република България¶ 16-12-2018Детайли
Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Доне, Луи¶ Магнитите за вашето здраве¶ 16-12-2018Детайли
Стефанов, Божидар¶ Кайнакчиева, Райна¶ Хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Кацулов, Атанас¶ Клинично акушерство¶ 16-12-2018Детайли
Професионално здраве. Промоция на здравето на работното място¶ 16-12-2018Детайли
Мутафчиев, Константин Любенов¶ Мутафчиев, Константин¶ Манганът в медицината и в аналитичната химия¶ 16-12-2018Детайли
Лапароскопска хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Пендичева, Диана¶ Ставрева, Галя¶ Лекарства, бременност и кърмене¶ 16-12-2018Детайли
Маргаритов, Асен¶ Урологичните заболявания и поведението при тях¶ 16-12-2018Детайли
Матанова, Ваня Лукова¶ Психология на аномалното развитие¶ 16-12-2018Детайли
Мекушинов, Красимир¶ Крилете на заплахата? Птичият грип¶ 16-12-2018Детайли
Миланов, Иван¶ Множествена склероза¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Управление на здравните грижи¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола¶ Как да постъпвам при...?¶ 16-12-2018Детайли
Гръдна травма¶ 16-12-2018Детайли
Немско-български тематичен речник¶ 16-12-2018Детайли
Оперативна урология¶ 16-12-2018Детайли
Патрашков, Тодор¶ Болести на мъжките полови органи¶ 16-12-2018Детайли
Ставрева, Галя¶ Пендичева, Диана¶ Принципи на медицинската фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Георги Б.¶ Съвременно нефто-лечение при заболявания на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Гечев, Георги Йорданов¶ Екстензионно лечение и профилактика на дисковата болест¶ 16-12-2018Детайли
Ибрахимова, В. С.¶ Точков масаж¶ 16-12-2018Детайли
Костадинов, Димитър¶ Физикална терапия при неврити на лицевия нерв¶ 16-12-2018Детайли
Александрова, Силвия¶ Медицинска етика¶ 16-12-2018Детайли
Делийски, Ташко¶ Горчев, Григор¶ Стратев, Страти¶ Байчев, Георги¶ Томов, Славчо¶ Дарданов, Драгомир¶ Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт¶ 16-12-2018Детайли
Панталеева, Доротея Ганчева¶ Пълноценно двигателно развитие на бебето¶ 16-12-2018Детайли
Guyton, Arthur C.¶ Hall, John E.¶ Textbook of medical physiology¶ 16-12-2018Детайли
Златков, Никола Б.¶ Ботев, Иван Николов¶ Псориазис¶ 16-12-2018Детайли
Златков, Никола Ботев¶ Тонев, Стоян Димитров¶ Ботев, Иван Николов¶ Генетични дерматози¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван¶ Топузов, Иван¶ Ерготерапия¶ 16-12-2018Детайли
Lodish, Harvey¶ Molecular cell biology¶ 16-12-2018Детайли
Tyers, A. G.¶ Collin, J. R. O.¶ Colour atlas of ophthalmic plastic surgery¶ 16-12-2018Детайли
Moore, Keith L.¶ Agur, Anne M.¶ Essential clinical anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Петков, Вихрен¶ Перспективи на доброволното здравно осигуряване¶ 16-12-2018Детайли
Хирургични болести¶ 16-12-2018Детайли
Пендълтън, Дейвид¶ Pendleton, David¶ Шофийлд, Тео¶ Schofield, Theo¶ Тейт, Питър¶ Tate, Peter¶ Хевълок, Питър¶ Havelock, Peter¶ Христова, Веселка Иванова¶ Ганев, Кимон Гинев¶ Медицинският преглед¶ 16-12-2018Детайли
Балинт, Майкъл¶ Лекарят, неговият пациент и болестта¶ 16-12-2018Детайли
Лекарят, пациентът, обществото¶ 16-12-2018Детайли
Temporal information processing in the nervous system¶ 16-12-2018Детайли
Current diagnosis and treatment in infectious diseases¶ 16-12-2018Детайли
Gray, Henry¶ Gray,s anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Sadler, Thomas W.¶ Langman,s medical embryology¶ 16-12-2018Детайли
Ross, Michael H.¶ Pawlina, Wojciech¶ Histology¶ 16-12-2018Детайли
Janeway, Jr., Charles A.¶ Immunobiology¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Георги Йорданов¶ Богданов, Емил Миланов¶ Карчев, Тодор¶ Ушни, носни и гърлени болести¶ 16-12-2018Детайли
Gylys, Barbara A.¶ Wedding, Mary Ellen¶ Medical terminology systems¶ 16-12-2018Детайли
Berg, Jeremy M.¶ Tymoczenko, John L.¶ Stryer, Lubert¶ Biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Васил¶ Анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Kindt, Thomas J.¶ Goldsby, Richard A.¶ Osborne, Barbara A.¶ Kuby immunology¶ 16-12-2018Детайли
Kingsley, Robert E.¶ Concise text of neuroscience¶ 16-12-2018Детайли
Brown, Terence A.¶ Genetics¶ 16-12-2018Детайли
Brooks, Geo F.¶ Butel, Janet S.¶ Morse, Stephen A.¶ Brooks, George F.¶ Jawetz, Melnick, & Adelberg,s medical microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Guyton, Arthur C.¶ Hall, John E.¶ Human physiology and mechanisms of disease¶ 16-12-2018Детайли
Ganong, William F.¶ Review of medical physiology¶ 16-12-2018Детайли
Champe, Pamela C.¶ Harvey, Richard A.¶ Ferrier, Denise R.¶ Biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Rohen, Johannes W.¶ Yokochi, Chihiro¶ Lutjen-Drescoll, Elke¶ Color atlas of anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Murray, Patrick R.¶ Rosenthal, Ken S.¶ Pfaller, Michael A.¶ Medical microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Клиничнолабораторни резултати¶ 16-12-2018Детайли
Профилактика. Диагностика. Терапия¶ 16-12-2018Детайли
From prevention to rehabilitation¶ 16-12-2018Детайли
Капрелян, Гарабет¶ Русев, Веселин Колев¶ Цекова, Флора Илиева¶ Капрелян, Гарабет¶ Медицинска микробиология¶ 16-12-2018Детайли
Годишник на НОС на ЕАТА¶ 16-12-2018Детайли
Веселинова, Теменужка¶ Караиванов, Милен¶ Бетова, Таня¶ Годишник на ЕАТА¶ 16-12-2018Детайли
Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория. Уреди за измерване. Анализатори¶ 16-12-2018Детайли
Ритър, Сюзън¶ Ръководство по психиатрично сестринство¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Чавдар¶ Имуноглобулинова терапия¶ 16-12-2018Детайли
Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Кюнклер, Фритц¶ Изкуството да изградиш характер¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Михаил¶ Диков, Иван Наков¶ Коен, Марсел Давидов¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Павлов, Димитър Новков¶ Клинични лабораторни изследвания¶ 16-12-2018Детайли
Павлов, Димитър Новков¶ Клинични лабораторни изследвания¶ 16-12-2018Детайли
История на медицината в България¶ 16-12-2018Детайли
Koennecker, G.¶ Mangelsdorf, I.¶ Wibbertmann, A.¶ N-phenyl-1-naphthylamine¶ 16-12-2018Детайли
Еврофарма¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола¶ Храна и здраве, но и още нещо¶ 16-12-2018Детайли
Male, David¶ Immunology¶ 16-12-2018Детайли
The Neurohypophysis¶ 16-12-2018Детайли
Advances in neuroimmunology¶ 16-12-2018Детайли
Structure and functions of the human prefrontal cortex¶ 16-12-2018Детайли
Blueprints infectious diseases¶ 16-12-2018Детайли
Neuropeptides and immunopeptides¶ 16-12-2018Детайли
Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Григоров, Фредерик¶ Иванов, Дочо¶ Иванов, Явор¶ Маринова, Иванка¶ Паскулова, Катерина¶ Петкова, Малина¶ Раянова, Гинка¶ Русев, Тодор¶ Цветков, Николай¶ Яблански, Кирил¶ Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Podell, Richard N.¶ Proctor, William¶ Patient power¶ 16-12-2018Детайли
Вучидолова, Дорка¶ Доцова, Румяна¶ Йочкова, Стела¶ Лазаров, Димитър¶ Мушатова, Петя¶ Трифонов, Стефан¶ Тестове за изпит по анатомия и хистология¶ 16-12-2018Детайли
Aziz, Mohamed Abdel¶ Anti-tuberculosis drug resistance in the world¶ 16-12-2018Детайли
A Decade of neuropeptides¶ 16-12-2018Детайли
Тягуненко, Юрий Венедиктович¶ Саркисян, Такухи Диран¶ Тодоров, Георги Тодоров¶ Медицинска микробиология и техника на микробиологичните изследвания¶ 16-12-2018Детайли
Chusid, Joseph G.¶ Correlative neuroanatomy & functional neurology¶ 16-12-2018Детайли
Sternberger, Ludwig A.¶ Immunocytochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Ачкова, Меглена¶ Приложна психология в медицината и здравните грижи¶ 16-12-2018Детайли
Naidova, Mariana¶ Tzvetanova, Yanka¶ Цветанова, Янка¶ Найдова, Марияна¶ Easy Bulgarian through English¶ 16-12-2018Детайли
Outstanding people of the 21st Century¶ Outstanding Europeans of the 21st Century¶ Who,s is Who,s in the 21st Century¶ 16-12-2018Детайли
Костадинов, Димитър¶ Краев, Тодор Краев¶ Тодоров, Любомир Асенов¶ Ръководство по рефлекторен лечебен масаж за рехабилитатори¶ 16-12-2018Детайли
Грижи за болния и сестринска техника¶ 16-12-2018Детайли
Стойчева, Мими¶ Промоция на здравето¶ 16-12-2018Детайли
Обща патология и патологична физиология¶ 16-12-2018Детайли
Попова, Даниела Иванова¶ Лечение на мускулните дисфункции в ортопедичната кинезитерапия¶ 16-12-2018Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Ламбев, Иван Тодоров¶ Крушкова, Сабина Петрова¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Краев, Тодор¶ Учебник по лечебен масаж и постизометрична релаксация. Обща част¶ 16-12-2018Детайли
Маркова-Старейшинска, Гюргелена Райкова¶ Димитров, Илия Йорданов¶ Лечебна физкултура за девойката и жената¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Добрин¶ Кирчева, Анна¶ Пачеджиев, Асен¶ Наръчник за надзор и превенция на инфекциите в мястото на операцията¶ 16-12-2018Детайли
Спешна педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Атанас Ненчев¶ Интензивни грижи¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Пенчо Колев¶ Запрянов, Никола Йорданов¶ Социална медицина¶ 16-12-2018Детайли
Ангелов, Иван Н.¶ Ръководство по физикална терапия¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Николай¶ Клинична патокинезиологична диагностика в ортопедично-травматологичната кинезитерапия¶ 16-12-2018Детайли
Junqueira, Luiz Carlos Uchoa¶ Carneiro, Jose¶ Basic histology¶ 16-12-2018Детайли
Хертл, Михаел¶ Хертл, Ренате¶ Наръчник по детски болести¶ 16-12-2018Детайли
Професионални неврологични болести¶ 16-12-2018Детайли
Кацулов, Атанас¶ Клинично акушерство¶ 16-12-2018Детайли
Ранчов, Георги¶ Медицинска статистика¶ 16-12-2018Детайли
Съвременни проблеми на педиатрията¶ 16-12-2018Детайли
Петрова, Петрунка¶ Андреева, Христина¶ Игнатов, Кунчо¶ Конова, Емилияна¶ Нинов, Борислав¶ Казанджиев, Д.¶ Съвременни проблеми на хирургията¶ 16-12-2018Детайли
Новости 2006¶ 16-12-2018Детайли
Байкушев, Стоян¶ Сериозно за почти свръхестественното¶ 16-12-2018Детайли
Краев, Тодор¶ Тодоров, Любомир¶ Ръководство по лечебен масаж за рехабилитатори¶ 16-12-2018Детайли
Крачунова, Мария Георгиева¶ Генетика на психичните болести¶ 16-12-2018Детайли
Григоров, Младен¶ Узунангелов, Йордан¶ Цекова, Мария¶ Веков, Тони¶ Кардиология¶ 16-12-2018Детайли
Cardiopulmonary bypass¶ 16-12-2018Детайли
Das, Somen¶ A practical guide to operative surgery¶ 16-12-2018Детайли
Das, Somen¶ A practical guide to operative surgery¶ 16-12-2018Детайли
Current diagnosis & treatment of sexually transmitted diseases¶ 16-12-2018Детайли
Shields, Jerry A.¶ Shields, Carol L.¶ Eyelid, conjunctival, and orbital tumors¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Велкова, Анжелика¶ Александрова, Силвия¶ Социална медицина¶ 16-12-2018Детайли
Димитрова, Евгения¶ Мобилизация на нервната система¶ 16-12-2018Детайли
Новости 2005¶ 16-12-2018Детайли
Вълкова, Гроздана Тодорова¶ Медицинска генетика¶ 16-12-2018Детайли
Hurst, John Willis¶ Hurst,s the heart, arteries, and veins¶ 16-12-2018Детайли
Lawson, Amelia¶ Lawson, James¶ Breast cancer¶ 16-12-2018Детайли
Kane, Robert L.¶ Ouslander, Joseph G.¶ Abrass, Itamar B.¶ Essentials of clinical geriatrics¶ 16-12-2018Детайли
Shulman, Abraham¶ Aran, Jean-Marie¶ Tinnitus¶ 16-12-2018Детайли
Bushong, Stewart C.¶ Diagnostic ultrasound¶ 16-12-2018Детайли
Хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Николай¶ Клинична патокинезиологична диагностика в ортопедично-травматологичната кинезитерапия¶ 16-12-2018Детайли
Обществено здраве¶ 16-12-2018Детайли
Neonatology¶ 16-12-2018Детайли
Тасков, Борис¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Ламбев, Иван Тодоров¶ Крушкова, Сабина Петрова¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Йорданов, Борислав Иванов¶ Иванов, Владимир Борисов¶ Нервни и психични болести¶ 16-12-2018Детайли
Колев, Живко Колев¶ Рязкова, Майя¶ Нервни болести¶ 16-12-2018Детайли
Young, Barbara¶ Wheater, Paul R.¶ Wheater,s functional histology¶ 16-12-2018Детайли
Андреев, Георги¶ Вярата и любовта, ключ към здравето и успеха¶ 16-12-2018Детайли
Физикална терапия¶ 16-12-2018Детайли
Лангова, Мария¶ Стойкова, Райна¶ Градинарова, Антула¶ Правилната стойка е във вашите ръце¶ 16-12-2018Детайли
Димитрова, Евгения¶ Функционална диагностика на раменния пояс¶ 16-12-2018Детайли
Тодоров, Тодор¶ Мануална медицина¶ 16-12-2018Детайли
Димитрова, Евгения¶ Раменен комплекс¶ 16-12-2018Детайли
Rang, H. P.¶ Rang and Dale,s Pharmacology¶ 16-12-2018Детайли
Волкова, О. В.¶ Елецки, Ю. К.¶ Хистология с хистологична техника¶ 16-12-2018Детайли
Medical physiology¶ 16-12-2018Детайли
Levitzky, Michael G.¶ Pulmonary physiology¶ 16-12-2018Детайли
Колчаков, Кирил¶ Ангелов, Емил¶ Биохимия¶ 16-12-2018Детайли
Orthopedic differential diagnosis in physical therapy¶ 16-12-2018Детайли
Димитрова, Евгения¶ Попов, Николай¶ Ръководство за упражнения по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат¶ 16-12-2018Детайли
Цолов, Нино Тотев¶ Нервни болести¶ 16-12-2018Детайли
Йорданов, Борислав Иванов¶ Иванов, Владимир Борисов¶ Нервни и психични болести¶ 16-12-2018Детайли
Палиативни грижи¶ 16-12-2018Детайли
Occupational therapy with elders¶ 16-12-2018Детайли
Biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Smith, Colleen¶ Marks, Allan D.¶ Lieberman, Michael¶ Marks, Dawn B.¶ Mark,s basic medical biochemistry¶ 16-12-2018Детайли
Волкова, О. В.¶ Елецки, Ю. К.¶ Хистология с хистологична техника¶ 16-12-2018Детайли
Laurence, D.R.¶ Bennett, P. N.¶ Brown, M. J.¶ Clinical pharmacology¶ 16-12-2018Детайли
Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване, базирани на доказателства¶ 16-12-2018Детайли
Phenylhydrazine¶ 16-12-2018Детайли
Foureman, Gary¶ Cumene¶ 16-12-2018Детайли
Azodicarbonamide¶ 16-12-2018Детайли
1,2-Diaminoethane (Ethylenediamine)¶ 16-12-2018Детайли
Tributyltin Oxide¶ 16-12-2018Детайли
Йотова, Саша¶ Георгиева, Тинка¶ Виткова, Наташа¶ Бенкова, Ваня¶ Брезова, Ана¶ Иванова, Нина¶ Обгрижване на живота до достойния му край¶ 16-12-2018Детайли
Drug Index¶ 16-12-2018Детайли
Даскалова, И.¶ Юргенс, В.¶ Бергер, М.¶ Захарен диабет¶ 16-12-2018Детайли
Laurence, D.R.¶ Brown, M. J.¶ Clinical pharmacology¶ 16-12-2018Детайли
John, David T.¶ Petri, Jr., William A.¶ Markell and Voge,s medical parasitology¶ 16-12-2018Детайли
Illustrated textbook of paediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Lissauer, Tom¶ Clayden, Graham¶ Illustrated textbook of paediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Kliegman, Robert¶ Nelson, Waldo Emerson¶ Nelson essentials of pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Supercourse¶ 16-12-2018Детайли
Triphenyltin Compounds¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Йордан¶ Стойков, Светлозар¶ Таблов, Валерий¶ Байчев, Георги¶ Славов, Николай¶ Горчев, Григор¶ Средкова, Мария¶ Стойков, Димитър¶ Томов, Славчо¶ Богданова, Антония¶ Пандурски, Фердинанд¶ Порожанова, Валя¶ Луканова, Малинка¶ Таблов, Борис¶ Лисаев, Петко¶ Конова, Емилияна¶ Избрани глави от гинекологичната практика¶ 16-12-2018Детайли
Михайлов, Петър¶ Бонев, Асен Николов¶ Кожни и венерични болести¶ 16-12-2018Детайли
Отравяния с тежки метали¶ 16-12-2018Детайли
Маркова, Митана¶ Справочник по профилактично хранене¶ 16-12-2018Детайли
Справочник за нежеланите лекарствени ефекти¶ 16-12-2018Детайли
Ganong, William F.¶ Lehrbuch der medizinischen Physiologie¶ 16-12-2018Детайли
Коларски, Валентин Тодоров¶ Болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища¶ 16-12-2018Детайли
Делийски, Ташко¶ Илиева, Ася¶ Попов, Христо¶ Байчев, Георги¶ Мичева, Румяна¶ Енчев, Митко¶ Микински, Александър¶ Михайлова, Иглика¶ Бойков, Милен¶ Даскалова, Искра¶ Рак на млечната жлеза¶ 16-12-2018Детайли
Бергер, М.¶ Юнгенс, В.¶ Даскалова, И.¶ Инсулинотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Julian, Desmond G.¶ Cardiology¶ 16-12-2018Детайли
Браилски, Христо Иванов¶ Лапароскопия и чернодробна биопсия¶ 16-12-2018Детайли
Йорданов, Людмил¶ Маринова, Петя¶ Хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Марков, Стоян¶ Гагаузов, Йордан¶ Минков, Евгений¶ Малък речник на фармацевтичните термини¶ 16-12-2018Детайли
Колева-Йошинова, Ивет¶ Колева-Йошинова, Ивет¶ Алгоритми за физикална превенция, терапия и рехабилитация на някои често срещани и социално-значими заболявания (ревматологични, ортопедично-травматологични, неврологични и ендокринно-обменни)¶ 16-12-2018Детайли
Топузов, Иван¶ Топузов, Иван¶ Спортна медицина и хигиена¶ 16-12-2018Детайли
Узунангелов, Йордан Великов¶ Остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента - поуките от големите клинични изследвания¶ 16-12-2018Детайли
Коларски, Валентин Тодоров¶ Спешни състояния в гастроентерологията¶ 16-12-2018Детайли
Гицов Людмил¶ Бурнева, Виолета Г.¶ Функционална морфология на гонадотропния хипоталамус¶ 16-12-2018Детайли
Dyspepsia¶ 16-12-2018Детайли
Капрелян, Гарабед¶ Методиев, Красимир Тихомиров¶ Терминологичен речник по имунология¶ 16-12-2018Детайли
Костурков, Георги Б.¶ Алексиев, Никола Д.¶ Добрев, Петър Ст.¶ Бронхиална астма¶ 16-12-2018Детайли
Клинична генетика на вътрешните болести¶ 16-12-2018Детайли
Бурилков, Тодор Д.¶ Професионални белодробни болести¶ 16-12-2018Детайли
Miller, Stephen J.H.¶ Parson,s diseases of the eye¶ 16-12-2018Детайли
Даскалова, Миленка¶ Масарлиева, Албена Асенова¶ Попова, Николета Спасова¶ Чакърова, Борислава Георгиева¶ Янчева, Нина Стоянова¶ Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Десподова, Цветана¶ Русев, Румен Георгиев¶ Имунологични аспекти на бременността¶ 16-12-2018Детайли
Diagnostische und operative Arthroskopie aller Gelenke¶ 16-12-2018Детайли
Boyd, William¶ A textbook of pathology¶ 16-12-2018Детайли
Parikh, C. K.¶ Parikh,s textbook of medical jurisprudence, forensic medicine and toxicology¶ 16-12-2018Детайли
Флуоресцеинова ангиография на очното дъно¶ 16-12-2018Детайли
Рентгенова диагностика на сърдечно-съдовите заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Pediatric and neonatal emergencies¶ 16-12-2018Детайли
Олсон, Джеймс¶ Клинична фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Foldable intraocular lenses¶ 16-12-2018Детайли
Ellis, Harold¶ Calne, Roy Yorke¶ Lecture notes on general surgery¶ 16-12-2018Детайли
Остри отравяния¶ 16-12-2018Детайли
Myrvik, Quentin N.¶ Weiser, Russell S.¶ Fundamentals of medical bacteriology and micology¶ 16-12-2018Детайли
Уродинамика¶ 16-12-2018Детайли
Петров, Данаил¶ Лечение и рехабилитация при бронхиална астма¶ 16-12-2018Детайли
Roitt, Ivan Maurice¶ Essential immunology¶ 16-12-2018Детайли
Roitt, Ivan Maurice¶ Essential immunology¶ 16-12-2018Детайли
Katz, Jeffrey¶ Anesthesiology¶ 16-12-2018Детайли
Ellis, Harold¶ Calne, Roy Yorke¶ Lecture notes on general surgery¶ 16-12-2018Детайли
Joshi,Jayant¶ Kotwal, Prakash¶ Essentials of orthopaedics and applied physiotherapy¶ 16-12-2018Детайли
Geelhoed, Glenn W.¶ The study of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Geelhoed, Glenn W.¶ Bailey, Hamilton¶ Love, Robert John McNeill¶ Bailey and Love,s short practice of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Browse, Norman L.¶ An introduction to the symptoms and signs of surgical disease¶ 16-12-2018Детайли
Съвременни противомикробни средства в клиничната практика¶ 16-12-2018Детайли
Батинова, Гина Йорданова¶ Проучване на периферния съдов синдром всред миньорите от Родопския минен басейн¶ 16-12-2018Детайли
Шевалие, Жан¶ Геербрант, Ален¶ Речник на символите¶ 16-12-2018Детайли
Tripathi, K.D.¶ Essentials of medical pharmacology¶ 16-12-2018Детайли
Терапевтичен наръчник по неврология¶ 16-12-2018Детайли
Далихо, Д.Х.В.¶ Общомедицински преглед¶ 16-12-2018Детайли
Трашлиева-Койчева, Мариана Стефанова¶ Дерматология в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Офталмология¶ 16-12-2018Детайли
Inglis, T.J.J.¶ Microbiology and infection¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Владимир¶ Койчев, Г.¶ Параноя и параноялни състояния¶ 16-12-2018Детайли
Илиев, Борис Иванов¶ Митов, Герго¶ Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести¶ 16-12-2018Детайли
Кацулов, Атанас Димитров¶ Раждане с висок риск¶ 16-12-2018Детайли
Chakraborty, P.¶ A textbook of microbiology¶ 16-12-2018Детайли
Яръков, Любомир Александров¶ Консервативно лечение на акушеро-гинекологичните заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Roy, R.N.¶ A textbook of biophysics¶ 16-12-2018Детайли
Инфекциозни заболявания у бременните¶ 16-12-2018Детайли
Рачев, Елиат Петров¶ Василев, Димитър Георгиев¶ Климактериум у жената¶ 16-12-2018Детайли
Мирков, Кирил Ксенофонтов¶ Хубенов, Ангел Георгиев¶ Грешки, опасности и усложнения при гинекологични операции¶ 16-12-2018Детайли
Infectious diseases¶ 16-12-2018Детайли
Петков, Иван Мишонов¶ Наръчник по лечебна физкултура за възрастни¶ 16-12-2018Детайли
Панова, Златка Христова¶ Професионална акушеро-гинекологична патология¶ 16-12-2018Детайли
Йорданова, Евгения Панчева¶ Герчева, Лиана Тодорова¶ Миеломна болест¶ 16-12-2018Детайли
Хендерсон, Вирджиния¶ Основни принципи на сестринските грижи¶ 16-12-2018Детайли
Best ethical practice in water use¶ 16-12-2018Детайли
Детска неврохирургия¶ 16-12-2018Детайли
The precautionary principle¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола¶ Терапия на детските болести¶ 16-12-2018Детайли
Берчев, К.¶ Ръководство за практически упражнения по хистопатология¶ 16-12-2018Детайли
Establishing Bioethics Committees¶ 16-12-2018Детайли
Ananthanarayan, R.¶ Paniker, C. K. Jayaram¶ Textbook of microbiology¶ 16-12-2018Детайли
International Declaration on Human Genetic Data¶ 16-12-2018Детайли
Стоичков, Йордан Николов¶ Имуно-модулатори и рак¶ 16-12-2018Детайли
The ethics and the politics of nanotechnology¶ 16-12-2018Детайли
Human cloning¶ 16-12-2018Детайли
Global Ethics Observatory GEObs¶ 16-12-2018Детайли
Ethylene glycol¶ 16-12-2018Детайли
2-Furaldehyde¶ 16-12-2018Детайли
Mononitrophenols¶ 16-12-2018Детайли
The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights¶ 16-12-2018Детайли
Термични поражения¶ 16-12-2018Детайли
Медицинска география на България¶ 16-12-2018Детайли
Gichev, Yury Petrovich¶ Adverse effects of environmental pollution on human health¶ 16-12-2018Детайли
Зънзов, Иван Димов¶ Христодулов, Тома Николов¶ Рани¶ 16-12-2018Детайли
Маринов, Христо¶ Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Митов, Димитър¶ Седми национ. конгрес по медицинска география с международно участие¶ 16-12-2018Детайли
Вебер. В.¶ Основы сестринского дела¶ 16-12-2018Детайли
Минков, Николай¶ Малформативни уропатии в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Изгаряния и тяхното лечение¶ 16-12-2018Детайли
Новости 2004¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Николай Борисов¶ Цанков, Никола¶ Грешки, опасности и усложнения в коремната хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Попилиев, Илия Любенов¶ Повторен инфаркт на миокарда¶ 16-12-2018Детайли
Фроли, Дейвид¶ Йога и Аюрведа¶ 16-12-2018Детайли
Уан Чуангуей¶ Китайски лечебен масаж¶ 16-12-2018Детайли
Генов, Генчо¶ Христов, Желязко¶ Ангелов, Любен¶ Какво трябва да знаем и как да се предпазим от съвременния птичи грип (H5N1)¶ 16-12-2018Детайли
Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХ век¶ 16-12-2018Детайли
Гъбев, Евгени Б.¶ Тодоров, Тодор К.¶ Терминологичен речник по епидемиология¶ 16-12-2018Детайли
Речник по екология и опазване на околната среда¶ 16-12-2018Детайли
Shah, L. P.¶ Shah, Hema¶ A handbook of psychiatry¶ 16-12-2018Детайли
Имунология на вътрешните болести¶ 16-12-2018Детайли
Щриан, Фридрих¶ Болката¶ 16-12-2018Детайли
Христозов, Христо Димитров¶ Неврози в детско-юношеската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Мавродиева, Иванка¶ Академично писане¶ 16-12-2018Детайли
Петкова, Маруся Николова¶ Да поработим над научната публикация¶ 16-12-2018Детайли
Борисов, Веселин¶ Глутникова, Златка¶ Юрукова, Катя¶ Социална медицина за студенти по медицина¶ 16-12-2018Детайли
Божков, Божко¶ Попова, Дора¶ Автоимунитет и автоимунни болести¶ 16-12-2018Детайли
Гулова, С. А.¶ Медицинская сестра¶ 16-12-2018Детайли
Петрова, Даниела Петрова¶ Наркотиците - другият живот¶ 16-12-2018Детайли
Петрова, Даниела Петрова¶ Хероин - минало и бъдеще¶ 16-12-2018Детайли
Наръчник на стоматологичната сестра¶ 16-12-2018Детайли
Костов, Коста В.¶ ХОББ. Ако има такава болест¶ 16-12-2018Детайли
Организация на стоматологичната помощ¶ 16-12-2018Детайли
Врабчев, Никола¶ Медицинска информатика¶ 16-12-2018Детайли
Велховер, Е.¶ Никифоров, В.¶ Радиш, Б.¶ Локатори на здравето¶ 16-12-2018Детайли
Петкова, Маруся Николова¶ Многоезичен речник по медицинско протезиране¶ 16-12-2018Детайли
Янчев, Михаил¶ Турско-български речник. Българско-турски речник¶ 16-12-2018Детайли
Datta, Tirthankar¶ Principles of pediatrics¶ 16-12-2018Детайли
Ботев,Ботю¶ Топашка-Анчева, Маргарита¶ Туморите като общобиологичен проблем¶ 16-12-2018Детайли
Левшинов, Андрей¶ Как да накараме организма сам да възпроизвежда стволови клетки за да се справи с болестите и да забравим стареенето¶ 16-12-2018Детайли
Мермерски, Христо¶ Българска енциклопедия на народната медицина и здравето¶ 16-12-2018Детайли
Essentials of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Инфразвук, ултразвук, шум и вибрации¶ 16-12-2018Детайли
Гуторанов, Георги¶ Справочник по акупунктура¶ 16-12-2018Детайли
Дочев, Дочо Христов¶ Колчаков, Кирил Георгиев¶ Сираков, Любен Маринов¶ Биохимия и клинична химия¶ 16-12-2018Детайли
Медведев, Александър¶ Медведева, Ирина¶ Тайните на даоския масаж¶ 16-12-2018Детайли
Ламбев, Иван Тодоров¶ Лекарствени препарати¶ 16-12-2018Детайли
Нов правописен речник на българския език¶ 16-12-2018Детайли
Христова, Олга¶ Испанско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Коцева, Росица Йотова¶ Хаджиолова-Лъбо, Таня Иванова¶ Павлова-Илиева, Слава Стефанова¶ Съвременни методи за диагностика на грипа¶ 16-12-2018Детайли
Фармакология и токсикология¶ 16-12-2018Детайли
Pediatric gastrointestinal and liver disease¶ 16-12-2018Детайли
Минков, Марин¶ Оперативна детска урология¶ 16-12-2018Детайли
Тестове по биология, паразитология и сравнителна анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Офталмология¶ 16-12-2018Детайли
Ангов, Георги¶ Невроотология¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Ичев, Кирил Николов¶ Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Ичев, Кирил Николов¶ Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Ичев, Кирил Николов¶ Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Ичев, Кирил Николов¶ Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Гуторанов, Георги¶ Справочник по акупунктура¶ 16-12-2018Детайли
Беловеждов, Николай¶ Петров, Данаил¶ Практическа терапия на вътрешните болести¶ 16-12-2018Детайли
Topley, W. W. C.¶ Wilson, Graham S.¶ Bacteriology¶ 16-12-2018Детайли
Овчаров, Вл.¶ Такева, Цв.¶ Узунов, К.¶ Въпроси за изпитен тест по цитология, обща хистология и обща ембриология за студенти I курс по медицина и стоматология¶ 16-12-2018Детайли
Ovcharov, Vl.¶ Biology¶ 16-12-2018Детайли
Табаков, Александър¶ Черепно-мозъчни травми¶ 16-12-2018Детайли
Иванов, Никола¶ Миокарден инфаркт¶ 16-12-2018Детайли
Яръмов, Николай¶ Остър хирургичен корем¶ 16-12-2018Детайли
Стоянов, Ставри¶ Маринов, Марин М.¶ Михайлова, Мая¶ Болести пренасяни от кърлежи¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Ичев, Кирил Николов¶ Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Гладилов, Стефан¶ Делчева, Евгения¶ Икономика на здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Браун, Томас Л.¶ Изкуството да делегираме¶ 16-12-2018Детайли
Дюмейн, Дебора¶ Как да пишем успешно в бизнеса¶ 16-12-2018Детайли
Байрд, Лойд¶ Ефективният лидер¶ 16-12-2018Детайли
Кремър, Чък¶ Берман, Карън¶ Финанси за мениджъри¶ 16-12-2018Детайли
Донелон, Ан¶ Управление на екипи¶ 16-12-2018Детайли
Яначков, Иван¶ Пенчева, Мария¶ Алвасов, Божидар¶ Мениджмънт в здравеопазването¶ 16-12-2018Детайли
Harrison, Tinsley Randolph¶ Harrison,s principles of internal medicine¶ 16-12-2018Детайли
Флойд, Р. Т.¶ Анатомична кинезиология¶ 16-12-2018Детайли
Сандърс, Ребека¶ Да правим бизнес като AMAZON¶ 16-12-2018Детайли
Surgery of the breast¶ 16-12-2018Детайли
Валтер, Хилмар¶ Ендлер, Дитмар¶ Нов немско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Шурбанова, Даниела¶ Рангелова, Красимира¶ Мурдаров, Владко¶ Българско-английски Английско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Кюлева, Анета Пламенова¶ Желявска, Бранимира Иванова¶ Меламед, Галина Нисим¶ Антонова, Илка¶ Данчева, Кера Борисова¶ Чакърова, Мария Димитрова¶ Йотова, Рени Рачева¶ Атанасова, Ирина¶ Чаушев, Асен Атанасов¶ Френско-български речник :¶ 16-12-2018Детайли
Сайонджи, Масаиуки¶ Иумеихо терапия¶ 16-12-2018Детайли
Нов универсален речник PONS: Английско-български¶ 16-12-2018Детайли
Михов, Христо Нинов¶ Грижи за бебето и малкото дете¶ 16-12-2018Детайли
Стоянов, Иван Маринов¶ Стоянов, Иван Маринов¶ Вълков, Александър¶ Николов, Георги¶ Учебник по УНГ¶ 16-12-2018Детайли
Сираков, Любен М.¶ Митев, Ваньо Ив.¶ Инсулин¶ 16-12-2018Детайли
Костадинов, Димитър¶ Болки в гърба и кръста¶ 16-12-2018Детайли
Карастанев, Иван Иванов¶ Карастанев, Красимир Иванов¶ Атанасов, Асен Николаев¶ Фармакотерапевтичен справочник¶ 16-12-2018Детайли
Игнатов, Кунчо¶ Стойков, Димитър¶ Хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Игнатов, Кунчо¶ Стойков, Димитър¶ Делийски, Ташко¶ Ковачев, Любомир¶ Нинов, Борислав¶ Хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Ковачев, Любомир Стефанов¶ Хирургични болести¶ 16-12-2018Детайли
Фокс, Джефри Дж.¶ Как да спечелите много пари от вашия малък бизнес¶ 16-12-2018Детайли
Илиева, Пенка¶ Ганчева-Бойчева, Галя¶ Инфекциозни болести¶ 16-12-2018Детайли
Кийосаки, Робърт Т.¶ Лехтер, Шарън Л.¶ Наръчник по забогатяване¶ 16-12-2018Детайли
Грънчарова, Гена¶ Христова, Петкана¶ Медицинска статистика¶ 16-12-2018Детайли
Влахов, В.¶ Клинична фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Лисаев, Петко¶ Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика¶ 16-12-2018Детайли
Al-Nafussi, Awatif¶ Tumor diagnosis¶ 16-12-2018Детайли
История на България¶ 16-12-2018Детайли
Пирьова, Боряна Генчева¶ Невробиологични основи на детското развитие¶ 16-12-2018Детайли
Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Английско-български компютърен речник¶ 16-12-2018Детайли
Енциклопедия "България"¶ 16-12-2018Детайли
Богданов, Иван¶ Енциклопедичен речник на литературните термини¶ 16-12-2018Детайли
Справочник на лекарствените средства разрешени за внос и употреба в Република България¶ 16-12-2018Детайли
Войнов, Михаил¶ Латинско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Клинична дерматомикология¶ 16-12-2018Детайли
Памуков, Димитър П.¶ Ахтарджиев, Христо¶ Природна аптека¶ 16-12-2018Детайли
Нешев, Кирил¶ Етика¶ 16-12-2018Детайли
Английско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по микробиология¶ 16-12-2018Детайли
Стойков, Илия¶ Педагогическа психология¶ 16-12-2018Детайли
Животът¶ 16-12-2018Детайли
Английско-български речник¶ 16-12-2018Детайли
Милев, Александър¶ Николов, Божил¶ Братков, Йордан¶ Пернишка, Емилия¶ Речник на чуждите думи в българския език¶ 16-12-2018Детайли
Gray, Henry¶ Gray,s anatomy¶ 16-12-2018Детайли
Dewhurst,s textbook of obstetrics and gynaecology for postgraduates¶ 16-12-2018Детайли
Педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Рентгенология и радиология¶ 16-12-2018Детайли
Бекер, Детлеф¶ Лабораторна диагностика¶ 16-12-2018Детайли
Съдова хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Emery, Alan E.H.¶ Mueller, Robert F.¶ Elements of medical genetics¶ 16-12-2018Детайли
Korf, Bruce R.¶ Human genetics¶ 16-12-2018Детайли
Gillespie, Stephen H.¶ Bamford, Kathleen B.¶ Medical microbiology and infection at a glance¶ 16-12-2018Детайли
Справочник на лекарствените средства, регистрирани в Република България¶ 16-12-2018Детайли
Атанасов, Васил Симеонов¶ Склеродермии¶ 16-12-2018Детайли
Фелдър, Дебора¶ 100-те най-влиятелни жени за всички времена¶ 16-12-2018Детайли
Константинова, Лилия Петрова¶ Неясни температурни състояния¶ 16-12-2018Детайли
Оксфордски медицински енциклопедичен речник¶ 16-12-2018Детайли
Мазнейкова, Валентина¶ Димитрова, Виолета¶ Атлас по ехография в акушерството и гинекологията¶ 16-12-2018Детайли
Трансуретрални операции¶ 16-12-2018Детайли
Брег, Пол Чапис¶ Лечебен глад¶ 16-12-2018Детайли
Деспотова-Толева, Любима¶ Палиативна медицина в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Аргайл, М¶ Хендерсън, М.¶ Анатомия на човешките отношения¶ 16-12-2018Детайли
Василев, Тончо¶ Вазоренална хипертония¶ 16-12-2018Детайли
Yetiv, Jack Zeev¶ Sense and nonsense in nutrition¶ 16-12-2018Детайли
Диагностичният процес¶ 16-12-2018Детайли
Патология на каротидната артерия. Ултразвукова диагноза и лечение¶ 16-12-2018Детайли
The Practice of clinical echocardiography¶ 16-12-2018Детайли
Parizkova, Jana¶ Hills, Andrew¶ Childhood obesity: prevention and treatment¶ 16-12-2018Детайли
Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България¶ 16-12-2018Детайли
Иванова, Татяна¶ Невидимото обществено здравеопазване¶ 16-12-2018Детайли
Surgery of the anus, rectum and colon¶ 16-12-2018Детайли
Current topics in clinical nutrition and metabolism¶ 16-12-2018Детайли
EUA Bologna handbook¶ 16-12-2018Детайли
Biology and health education¶ 16-12-2018Детайли
Белодробен тромбемболизъм¶ 16-12-2018Детайли
Кожухаров, Симеон¶ Външен дренаж на гръдния лимфен проток с комплексно изследване на лимфата при болни с белодробен карцином¶ 16-12-2018Детайли
Кожухарова, К.¶ Комитова, Радка¶ Препоръки за лечение на сексуално предаваните инфекции¶ 16-12-2018Детайли
Миленков, Стоян Благов¶ Лекарствен справочник¶ 16-12-2018Детайли
Лекарства за детето¶ 16-12-2018Детайли
Гацов, Пламен М.¶ Коронарен кръвоток¶ 16-12-2018Детайли
Diagnostic procedures for mycotic and parasitic infections¶ 16-12-2018Детайли
Умар, Андре¶ Хомеопатична терапия в дерматологията¶ 16-12-2018Детайли
Berne, Robert M.¶ Levy, Matthew N.¶ Berne [and] Levy Physiology¶ 16-12-2018Детайли
Textbook of therapeutics¶ 16-12-2018Детайли
Famaey, Jean-Pierre¶ Medicine physique et physiotherapie¶ 16-12-2018Детайли
O,Leary, Joan G.¶ Wendelgass, Sharon T.¶ Zimmerman, Helen E.¶ Winning strategies for nursing managers¶ 16-12-2018Детайли
1,1,1,1-Tetrafluoroethane¶ 16-12-2018Детайли
Sabiston, David C.¶ Sabiston textbook of surgery¶ 16-12-2018Детайли
Laparoscopic surgical oncology¶ 16-12-2018Детайли
Harrison,s endocrinology¶ 16-12-2018Детайли
Затлъстяване в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Биология¶ 16-12-2018Детайли
McLaughlin, Daniel P.¶ Stanford, J. A.¶ White, D. A.¶ Human physiology¶ 16-12-2018Детайли
Болнична дезинфекция и стерилизация¶ 16-12-2018Детайли
Longstaff, Alan¶ Neuroscience¶ 16-12-2018Детайли
Rosai, Juan¶ Ackerman, Lauren Vedder¶ Rosai and Ackerman,s surgical pathology¶ 16-12-2018Детайли
Tawfik, Ossama¶ Fang Fan¶ Damjanov, Ivan¶ Atlas of gynecologic pathology¶ 16-12-2018Детайли
DeVita, Hellman, and Rosenberg,s cancer¶ 16-12-2018Детайли
Ванков, Ванко Начев¶ Ичев, Кирил Николов¶ Топографска анатомия¶ 16-12-2018Детайли
Физиология на човека¶ 16-12-2018Детайли
Фогел, Алфред¶ Водрашке, Георг¶ Барден, Ингеборг¶ Наръчник за гледане на болни в домашни условия¶ 16-12-2018Детайли
Колева-Йошинова, Ивет¶ Съвременни възможности на рехабилитацията при диабетна невропатия и диабетно стъпало¶ 16-12-2018Детайли
Цветков, Николай Цв.¶ Бочев, Петьо Г.¶ Свободно-радикални увреждания¶ 16-12-2018Детайли
Каранешев, Георги Драганов¶ Черногорова, Сима Василева¶ Цакова, Гена¶ Изправителна гимнастика¶ 16-12-2018Детайли
Pathology and genetics of head and neck tumours¶ 16-12-2018Детайли
General surgical operations¶ 16-12-2018Детайли
Clinical surgery¶ 16-12-2018Детайли
Практическо ръководство по лечебна физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Перну, Лоранс¶ Гризон, Анес¶ Аз отглеждам детето¶ 16-12-2018Детайли
Съдебна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Фрон, Биргит¶ Храната като лекарство¶ 16-12-2018Детайли
Деланк, Хайнц-Валтер¶ Гелен, Валтер¶ Неврология¶ 16-12-2018Детайли
Генова, Виктория¶ Георгиев, Георги Д.¶ Практическа клинична хематология¶ 16-12-2018Детайли
Вучев, Димитър Иванов¶ Наръчник по паразитни болести¶ 16-12-2018Детайли
Флеминг, Инге¶ Нормалното развитие на кърмачето и неговите отклонения¶ 16-12-2018Детайли
Борисов, Веселин¶ Здравна политика и мениджмънт¶ 16-12-2018Детайли
Теория и методика на физическото възпитание¶ 16-12-2018Детайли
Александрова, Маргарита¶ Бочев, Петьо¶ Oxidative stress and neurodegenerative disorders¶ 16-12-2018Детайли
Голдберг, Даниел¶ Амор, Бернар¶ Шевро, Ален¶ Ревматология¶ 16-12-2018Детайли
Disaster medicine¶ 16-12-2018Детайли
Лечебна физкултура при деца с инсулинозависим диабет¶ 16-12-2018Детайли
Мълчанова, Величка¶ Мануална терапия при вертеброгенни болкови синдроми¶ 16-12-2018Детайли
Колева, Ваня¶ Път към здравето¶ 16-12-2018Детайли
Крайджикова, Лейла Огуз¶ Мускулен дисбаланс¶ 16-12-2018Детайли
Цветков, Николай Цв.¶ Бочев, Петьо Г.¶ Свободно-радикални увреждания¶ 16-12-2018Детайли
Wilderness medicine¶ 16-12-2018Детайли
Кръстев, Игнат¶ Лечение с масаж¶ 16-12-2018Детайли
Лайдъл, Лусинда¶ Максуел-Хъдсън, Клеър¶ Масаж¶ 16-12-2018Детайли
Лечебна физкултура при заболявания в детската възраст¶ 16-12-2018Детайли
Основи на общата патология и патологичната физиология¶ 16-12-2018Детайли
Кочанков, Димитър¶ Челебиев, Арон¶ Хекимов, Н.¶ Обща физиотерапия¶ 16-12-2018Детайли
Бонев, Любомир¶ Тодоров, Любомир¶ Лечебна физкултура за рехабилитатори¶ 16-12-2018Детайли
Бонев, Любомир¶ Тодоров, Любомир¶ Практическо ръководство по лечебна физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Петков, Иван Мишонов¶ Физическа активност и дълголетие¶ 16-12-2018Детайли
Попов, Георги¶ Хаос и ред или принципът на "дозираната нестабилност"¶ 16-12-2018Детайли
Чернодробни метастази и колоректален рак¶ 16-12-2018Детайли
Антропология на населението на България в края на ХХ век (възрастова група 30-40 години)¶ 16-12-2018Детайли
Болнични партньорства - възможности и граници¶ 16-12-2018Детайли
Atlas of allergies¶ 16-12-2018Детайли
Монтрьойл, Бернард¶ Стайкова, Светла¶ Денчев, Борислав¶ Съдов и перитонеален достъп за диализа - ТАСК критерии¶ 16-12-2018Детайли
Бенчев, Илия Цветанов¶ Изследване на увреждащото действие на Мед (II) върху еритроцитните мембрани¶ 16-12-2018Детайли
Харниш, Гюнтер¶ Лечебен масаж с пчелен мед¶ 16-12-2018Детайли
Цочева-Гайтанджиева, Нели¶ Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация¶ 16-12-2018Детайли
Запрянов, Запрян¶ Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск¶ 16-12-2018Детайли
Nezhat,s video-assisted and robotic-assisted laparoscopy and hysteroscopy¶ 16-12-2018Детайли
Димова, Антония¶ Попов, Мирослав¶ Рохова, Мария¶ Здравната реформа в България¶ 16-12-2018Детайли
Allergy¶ 16-12-2018Детайли
Дамянов, Дамян¶ Найденов, Тотко¶ Книга за българските хирурзи¶ 16-12-2018Детайли
Бохчелян-Хачмериян, Хрипсиме Артюн¶ Диабетно стъпало¶ 16-12-2018Детайли
Прос, Иржи¶ Жбиркова, Алена¶ Физкултура за бременната и кърмачето¶ 16-12-2018Детайли
Георгиева, Мариета¶ Пачева, Елза¶ Джикова, Ирина¶ Петкова, Таня¶ Грънчаров, Димитър¶ Анализ на ситуацията и анализ на отговора по отношение на факторите на риска за разпространение на ХИВ/СПИН и ППИ (рискови сексуални и инжекционни практики) в десет общини в България¶ 16-12-2018Детайли
Боева, Хелда Х.¶ Сборник рецепти за диетични ястия¶ 16-12-2018Детайли
Лечебна физкултура при нервни и при детски заболявания¶ 16-12-2018Детайли
Николова-Яръмлъкова, Пенка¶ Болест на Бехтерев¶ 16-12-2018Детайли
Тягуненко, Юрий¶ Сотирова, Пенка¶ Клинична бактериология¶ 16-12-2018Детайли
Mims, Cedric A.¶ Nash, Anthony¶ Stephen, John¶ Mims, pathogenesis of infectious disease¶ 16-12-2018Детайли
Ташев, Ташо А.¶ Стоянова, Живка¶ Джамбазова, Ярмила¶ Диетично хранене¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Чавдар¶ Глаукоми¶ 16-12-2018Детайли
Сборник научни трудове, посветен на 90-годишнината от създаването на Медицински факултет - София¶ 16-12-2018Детайли
Колева-Йошинова, Ивет¶ Съвременни методи на неврорехабилитацията¶ 16-12-2018Детайли
Models of good practice¶ 16-12-2018Детайли
Яблански, Кирил¶ Коларов, Златимир¶ Яблански, Кирил¶ Системна прогресивна склеродермия¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Иван¶ Възпалителни заболявания на лимфоидния гърлен пръстен¶ 16-12-2018Детайли
Попиванова, Недялка¶ Средиземноморска петниста треска (марсилска треска)¶ 16-12-2018Детайли
Балабанов, Чавдар¶ Бетова, Таня¶ Бръчкова, Йорданка¶ Веселинова, Теменужка¶ Йорданов, Йордан¶ Мургова, Снежана¶ Парашкевова, Б.¶ Статева, Д.¶ Кривошийска, Емилия¶ Недкова, Ваня¶ Караиванов, Л.¶ Константинов, Д.¶ Савова, С.¶ Киров, Веселин¶ Георгиева, Т.¶ Филипов, Филип¶ Капарашева, В.¶ Поповска, Савелина¶ Маркова, Е.¶ Тумори на окото и очните придатъци¶ 16-12-2018Детайли
Николова, Милка¶ Спомени и мисли¶ 16-12-2018Детайли
9.2. Процедура за оценка на работните места и управление на професионалния риск¶ 16-12-2018Детайли
Мумджиев, Никола¶ Амбулаторна педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Митов,Димитър Георгиев¶ Теоретичен анализ на съвременната епидемиология¶ 16-12-2018Детайли
Добрев, Петър¶ Актуални проблеми при възпалителни заболявания на белите дробове¶ 16-12-2018Детайли
Dinitro-ortho-cresol¶ 16-12-2018Детайли
Fumonisin B1¶ 16-12-2018Детайли
Хубенова, Анета¶ Тестове по вътрешна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия на човека¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Стефан Димитров¶ Кръстева, Вилма Георгиева¶ Въжаров, Явор Георгиев¶ Банков, Стефан Димитров¶ Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията и патокинезиологията¶ 16-12-2018Детайли
Микробиология¶ 16-12-2018Детайли
Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
N-methyl-2-pyrrolidone¶ 16-12-2018Детайли
3,3,-Dichlorobenzidine¶ 16-12-2018Детайли
Банков, Стефан Димитров¶ Кръстева, Вилма Георгиева¶ Въжаров, Явор Георгиев¶ Банков, Стефан Димитров¶ Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията и патокинезиологията¶ 16-12-2018Детайли
Grice, Tony¶ Meehan, Antoinette¶ Nursing 1¶ 16-12-2018Детайли
Петков, Петко Емануилов¶ Георгиев, Иван¶ Доков, Виктор Крумов¶ Обща хистология и ембриология¶ 16-12-2018Детайли
Клинична имунология¶ 16-12-2018Детайли
Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Социална психиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Hutchison, Robert¶ Hutchison,s clinical methods¶ 16-12-2018Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Ламбев, Иван Тодоров¶ Крушкова, Сабина Петрова¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
Triglycidyl isocyanurate¶ 16-12-2018Детайли
o-Toluidine¶ 16-12-2018Детайли
Biphenyl¶ 16-12-2018Детайли
Silver and silver compounds¶ 16-12-2018Детайли
Limonene¶ 16-12-2018Детайли
Василевска-Декова, Магдалена¶ Сарафян, Виктория¶ Ватев, Иван¶ Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
1,2-Dichloroethane¶ 16-12-2018Детайли
Крушков, Иван Маринов¶ Ламбев, Иван Тодоров¶ Крушкова, Сабина Петрова¶ Фармакология¶ 16-12-2018Детайли
1,1,2,2-Tetrachloroethane¶ 16-12-2018Детайли
Бинев, Иван¶ Chemistry¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Добрин Радев¶ Оперативна и превързочна техника¶ 16-12-2018Детайли
Радев, Добрин Радев¶ Операционна и превързочна техника¶ 16-12-2018Детайли
Kanski, Jack J.¶ Clinical diagnosis in ophthalmology¶ 16-12-2018Детайли
Акушерство и гинекология¶ 16-12-2018Детайли
Methyl methacrylate¶ 16-12-2018Детайли
Теория и методика на лечебната физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Паразитология¶ 16-12-2018Детайли
Пантелеева, Доротея¶ Лечебна физкултура в акушерството и гинекологията¶ 16-12-2018Детайли
Патологична физиология¶ 16-12-2018Детайли
Кирова, Иванка Любомирова¶ Наръчник по акупресура¶ 16-12-2018Детайли
Маринкев, Марин Димитров¶ Физикалните фактори в практичната медицина¶ 16-12-2018Детайли
Кирова, Иванка Любомирова¶ Ръководство по лечебен масаж¶ 16-12-2018Детайли
Виле, Л.¶ Обладен, М.¶ Интензивни грижи за новороденото¶ 16-12-2018Детайли
Козарев, Иван Колев¶ Патологична физиология¶ 16-12-2018Детайли
Вътрешни болести¶ 16-12-2018Детайли
Кирова, Иванка¶ Ръководство по физиопрофилактика¶ 16-12-2018Детайли
Стоева, Ралица¶ Кинезитерапия и здраве¶ 16-12-2018Детайли
Каранешев, Георги¶ Милчева, Дора¶ Янчева, Светла¶ Методи за диагностика и изследване в лечебната физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Мунтау, Аниа¶ Брюкман, Христиан¶ Хегер, Алфред¶ Ланг, Томас¶ Педиатрия¶ 16-12-2018Детайли
Войта, Вацлав¶ Петерс, Анегрет¶ Принципът на Войта¶ 16-12-2018Детайли
Колева, Ваня¶ Традиционен масаж¶ 16-12-2018Детайли
Лечебна физкултура при вътрешни болести и в гериатрията¶ 16-12-2018Детайли
Георгиев, Аспарух¶ Цветанов, Милко¶ Речник на акушеро-гинекологичните термини¶ 16-12-2018Детайли
Куртев, Ангел Димитров¶ Пирьова, Боряна Генчева¶ Физиология на движението и физическата работа¶ 16-12-2018Детайли
Carbon monoxide¶ 16-12-2018Детайли
Теория и методика на лечебната физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Теория и методика на лечебната физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Теория и методика на лечебната физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по обща и оперативна хирургия¶ 16-12-2018Детайли
Спешна медицина¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Кирова, Иванка Любомирова¶ Ръководство по акупресура¶ 16-12-2018Детайли
Beauchamp, Tom L.¶ Childress, James F.¶ Principles of biomedical ethics¶ 16-12-2018Детайли
Кирова, Иванка Любомирова¶ Акупресура¶ 16-12-2018Детайли
Human exposure assessment¶ 16-12-2018Детайли
Vinyl chloride¶ 16-12-2018Детайли
Disinfectants and disinfectant by-products¶ 16-12-2018Детайли
Хайман, Дитер¶ Мануална терапия¶ 16-12-2018Детайли
Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура¶ 16-12-2018Детайли
Илиев, Борис¶ Й